Kloakering af sommerhuse langs Musholm Bugt

Kloakering af sommerhusområder langs Musholm Bugt er indarbejdet i den nye spildevandsplan

Projektets direkte link er: slagelse.dk/kloakmusholmbugt

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Følg selve anlægsfasen

På SK Forsynings hjemmeside bliver der løbende orienteret om det store kloakprojekts anlægsfase og driftsstatus.


Projektets etaper

Sommerhusområderne langs Musholm Bugt bliver kloakeret efter denne plan:

  • Bildsø Strand 2018-2019
  • Stillinge Strand 2015-2017
  • Kongsmark Strand 2013-2014
  • Kelstrup Strand 2012
  • Næsby Strand 2010-2011

Spildevandskloakeringen fortsætter som planlagt.

Seneste nyt i projektet

Bildsø Strand

Referat og oplæg fra borgermødet om kloakeringen af Bildsø Strand. Mødet blev holdt i Stillingehallen torsdag 7. september 2017.

Stillinge Strand etape 5.3

Gravearbejdet afsluttet. Pumper gøres klar i øjeblikket.
Tilslutningsmulighed forventes senere i 2017.

Stillinge Strand etape 5.2

Klarmeldingsbrev fra SK Forsyning A/S er sendt ud, og det er nu muligt at tilslutte sig. Grundejerne vil modtage et brev fra Slagelse Kommune om tilslutning.

Stillinge Strand etape 5.1

Klarmeldingsbrev fra SK Forsyning A/S er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig. Grundejerne vil modtage et brev fra Slagelse Kommune om tilslutning.

Spildevandsplan

Videofilm

Siden er sidst opdateret 27. marts 2018