Private spildevandsanlæg

Rensning af husspildevand i et privat spildevandsanlæg kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Du skal derfor søge om tilladelse, hvis du har en ejendom uden mulighed for tilslutning til kloak, og du ønsker at aflede spildevand gennem et privat spildevandsanlæg.

Sådan søger du om tilladelse

Du søger om at lave et spildevandsanlæg via selvbetjening.

Siden er sidst opdateret 15. november 2018