Arbejdsfordeling

Behold værdifulde medarbejdere - selv i hårde tider

Hvis jeres virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte - og ønsker at undgå at afskedige nogle - kan arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere.

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejdernes der er ansat efter overenskomstmæssig fastsat arbejdstid nedsættes i en periode, og medarbejderne modtager supplerende dagpenge.

På den måde kan I beholde jeres medarbejdere selv under lavkonjunktur eller nedgang i ordretilgang.

I kan hente blanketten til meddelelse om arbejdsfordeling på jobnet.dk

Siden er sidst opdateret 24. juni 2019