Partnerskabsaftale

Gensidigt forpligtigende samarbejde

Partnerskabsaftalen er bygget op omkring rekruttering, uddannelse/opkvalificering og fastholdelse. Den har et stort fokus på rekruttering til ordinært arbejde og socialt ansvar.

Både Jobcenteret og virksomheden stiller en fast kontaktperson til rådighed. Formålet er i fællesskab at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhænge mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsudvikling.

I kan bruge jeres sociale engagement til at målrette jeres CSR-arbejde, styrke jeres brand og skabe konkurrencefordele vedr. f.eks. udbud.

I VITAS finder I en benchmarkmodel, hvor I kan se og sammenligne jeres sociale ansvar med fx jeres branche.

Og på Den sociale beregner kan I udregne værdien af jeres sociale ansvar på samfundsniveau.

Vi har siden opstarten af Partnerskabssamarbejdet i 2007 indgået Partnerskabsaftaler med flere hundrede virksomheder inden for brancherne industri, service, social & sundhed og håndværk. Partnerskabsaftalen justeres efter lovgivning/reformer og udviklingen på arbejdsmarkedet.

Samarbejdet mellem jer og os sker i den gode dialog med vægt på personlige relationer, gensidig tillid og åbenhed - og tilpasses ved de årlige opfølgningsbesøg/-samtaler.

Rammer for samarbejdet

Samarbejdet i Partnerskabsaftalen er - ligesom Jobcenter Slagelse - underlagt vilkår i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Ligebehandlingslovene om ligestilling mellem kvinder og mænd og Lov om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af alder, etnicitet, handicap m.v.

Siden er sidst opdateret 19. september 2018