Sygedagpenge §58a

Selvstændigt erhvervsdrivende med øget risiko for fraværsdage kan indgå en aftale med bopælskommunen

om sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis fraværsdagene er på grund af en kronisk eller langvarig sygdom.  

Din sygdomsrisiko skal være væsentlig forøget, og fraværet skal lægeligt skønnes at udgøre mindst 10 fraværsdage inden for et år.

§ 58a aftale
 • Vilkår for en § 58a aftale

  Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende ikke har tegnet forsikring efter

  kan du indgå en § 58a aftale med din kommune.

  Til brug for godkendelsen skal der foreligge lægefaglig dokumentation for din langvarige eller kroniske lidelse. 

  Aftalen kan godkendes for op til to år ad gangen, og omfatter kun fravær på grund af den langvarige eller kroniske lidelse, som ligger til grund for aftalen.

  Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende skal genoptrænes, indlægges eller behandles ambulant som følge af den kroniske lidelse, kan en aftale for en periode på 1 år indgås.

 • Sådan søger du

  Der anvendes en særlig ansøgningsblanket dp 213 for selvstændigt erhvervsdrivende. Ansøgning om § 58a sker elektronisk via

  Det er Jobcentret der godkender aftalen.

  Sagsbehandlingstid

  4 uger

Siden er sidst opdateret 13. januar 2022