Arrangementer på vejarealer

Du skal have tilladelse fra kommunen, før du laver et arrangement på offentlig vej, fortov, plads mv. eller privat fællesvej.

Arrangementer eller begivenheder kan fx være

 • Cirkus
 • Film- og tv-optagelse
 • Motionsløb
 • Cykelløb
 • Vejfest
 • Brug af pladser og torve
 • Andet der kræver afspærring af veje

Sådan søger du tilladelse

Du søger om tilladelse til afholde et arrangement på offentlig vej, fortov eller plads mv. samt privat fællesvej via selvbetjening.

Husk at du som ansøger står inde for, at afmærkning på området sker korrekt ud fra Lov om offentlige veje §80.

Spørgsmål og svar
 • Hvilke regler gælder i øvrigt for fortove, pladser og gågader?

  Alle reglerne er samlet i et regulativ for offentlige arealer og gælder både forretningsdrivende og grundejere.

 • Må jeg sætte skilte op på min vej?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder skal du søge Slagelse Kommune om tilladelse til at sætte skilte op på din vej.

  Sådan søger du tilladelse til skilte

  Du søger tilladelse via e-mail:

  Skriv i din ansøgning

  • Hvilke type skilte du vil have
  • Hvad du gerne vil opnå med skiltene
  • Hvor mange af grundejerne langs vejen, der er enige i, at I skal have skiltene

  Skilte på private fællesveje

  På private fællesveje på landet skal du søge politiet om tilladelse til at sætte skilte op.