Regler for parkering

Reglerne for parkering gælder i hele Slagelse Kommune, hvor der er afmærket med byzonetavler (E55/E56) for tættere bebygget område.

Slagelse Kommune har i samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi lavet en bekendtgørelse om standsning og parkering i Slagelse Kommune.

Reglerne i denne bekendtgørelse finder alene anvendelse i forhold til køretøjer, der er henstillet på offentlige veje, gader, parkeringspladser og private fællesveje.

Sådan er reglerne

I Slagelse Kommune er der ikke andre særlige restriktioner for parkering, udover det der er nævnt herunder.

Parkering delvist på fortov

Indenfor tættere bebygget område må et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, standse og parkere delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst to hjul i køretøjets længderetning, hvis det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Køretøjer med totalvægt over 3.500 kg

Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg må indenfor tættere bebygget områder i tidsrummet kl. 20.00 til kl. 06.00 kun parkere, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg kan være:

  • Lastbiler
  • Busser
  • Campingvogne
  • Autocampere
  • Påhængskøretøjer (herunder påhængsvogn, sættevogn, påhængsredskab og trailere)
  • Motorredskaber
  • Traktorer  

Kølebiler

Kølebiler med, der skal have bilens kølegenerator i funktion under parkering, skal benytte parkeringspladsen på Industrivej 36, 4230 Skælskør.

Påhængskøretøjer

Påhængskøretøjer som campingvogne, trailere mv. må indenfor tættere bebygget område i tidsrummet kl. 20.00 til kl. 06.00 ikke parkere på offentlige veje, gader, parkeringspladser og private fællesveje.

Du må ikke parkere særligt indrettede køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

Siden er sidst opdateret 2. december 2019