Taxi

Hvis du ønsker at blive taxivognmand eller taxichauffør i Slagelse Kommune, skal du have en taxitilladelse.

Ny taxilov fra 1. januar 2018

Taxiloven omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil, dvs. taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oprettet en hjemmeside om den nye lov.

Hjemmesiden giver svar på de spørgsmål, som aktører i branchen, herunder chauffører, vognmænd, bestillingskontorer, kørselskontorer mv., har om den nye taxilov.

Mere om taxi
 • Taxitilladelse

  Ønsker du en taxitilladelse, skal du søge via Færdselsstyrelsens hjemmeside.

  På deres side kan du også læse om krav for at få en tilladelse.

 • Priser for taxitilladelse
 • Deponering af tilladelse

  Taxitilladelser kan deponeres i indtil 3 måneder. Deponering betyder, at tilladelsen til at køre taxi sættes på hold.

  Jf. bekendtgørelse om taxikørsel mv. nr. 220 af 31. marts 2011 § 15 kan kommunalbestyrelsen lave regler for deponering af tilladelser for de tilfælde, hvor en indehaver af en tilladelse i længere tid er afskåret fra at udnytte den.

  Regler for deponering

  En tilladelse kan deponeres, når

  • du som indehaver af tilladelsen er afskåret fra at udnytte den på grund af sygdom
  • det køretøj, som du bruger til tilladelsen, er indleveret på værksted til reparation
  • der er leveringsvanskeligheder ved udskiftning af køretøj

  Deponering af tilladelsen kan ske i indtil 3 måneder. Deponeringsperioden kan ikke forlænges. Genoptager du som indehaver af tilladelsen ikke din virksomhed inden fristens udløb, bortfalder tilladelsen.

  Sådan deponeres en tilladelse

  Hvis en taxitilladelse ønskes deponeret, skal du

  1. aflevere tilladelsen til Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
  2. vedlægge et brev om årsag til deponering
  3. vedlægge dokumentation for at tilladelsen ikke kan udnyttes, fx lægeerklæring, dokumentation fra værksted eller forhandler
  4. skrive forventet periode for deponeringen

  Du skal som indehaver af tilladelsen selv give besked til bestillingskontoret.

 • Kørselsreglement

  Er du taxichauffør eller taxivognmand, skal du følge det gældende reglement for kørsel.

  I henhold til den til enhver tid gældende lov om taxikørsel mv. (lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 med senere ændringer) § 13 stk. 2 er der fastsat et kørselsreglement for taxier i Slagelse Kommune, der kører under bestillingskontoret Dan Taxi Vestsjælland.

  Det betyder, at der er en række regler og love, du altid skal følge som taxichauffør og taxivognmand.

  I reglementet kan du bl.a. læse om din påklædning, tv-overvågning, rygning, regler for bilen, selve kørslen, hunde og kæledyr, glemte sager osv.

 • Højeste tilladte priser for kørsel

  Den højeste pris, som taxiselskaberne må opkræve kunder, er fastsat af Slagelse Kommune.

  Priserne varierer bl.a. alt efter tid på døgnet, om det er en storvogn, og om det er hverdag eller weekend mv. Derudover kan der opkræves tillæg for fx cykler, barnevogne eller flytning af bagage mm.