Sagsbehandlingstider

Tekst om sagsbehandlingstider

Beskæftigelse

Kontanthjælp 2 uger
Enkeltudgifter 2 uger
Sygebehandling 2 uger
Tandbehandling 2 uger
Udbetaling af sygedagpenge - lønmodtager 2 uger
Udbetaling af sygedagpenge - selvstændig 14 dage

Aftale om sygedagpenge til selvstændige
erhvervsdrivende ved sygdom  

30 dage

Selvvalgt uddannelse til personer visiteret til fleksjob   2 uger
Ansøgning om førtidspension 3 måneder
Integrationsydelse x uger

Sundhed og omsorg

xxxxx 2 uger
xxxxx 2 uger
xxxxx 2 uger
xxxxx 2 uger
xxxxx 2 uger
xxxxx 14 dage

xxxxx

30 dage

xxxxx 2 uger
xxxx                                                                                 3 måneder
xxxxxxx  xxxx  xxxx  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx   x uger
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 13. november 2020