Whistleblower

Husk, at du kun kan skrive til whistleblowerordningen, hvis du er medarbejder i Slagelse Kommune eller leverandør til Slagelse Kommune

Borgerrådgiveren varetager sagsbehandlingen af whistleblowerordningen. Husk, at du skal bruge whistleblowerordningens mail og telefon, hvis du ønsker at indberette, og ikke borgerrådgiverens normale mail og telefon.

Hvad kan whistleblowerordningen bruges til?

Det omfatter kun alvorlige forhold som fx ulovligheder eller fejl og forsømmelser af en vis grovhed.

Der er tale om alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, økonomisk kriminalitet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Hvad kan whistleblowerordningen ikke bruges til?

  • Løse rygter
  • Enkeltstående fejl og forsømmelser
  • Forhold omkring mobning, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter som fx rygning, beklædning, alkohol og lignende.

Ovenstående skal fortsat behandles via de normale kommunikationsveje i Slagelse Kommune - til leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og MED-organisationen.

Sådan anmelder du

Anmeldelse kan se via telefon, mail eller post til borgerrådgiveren:

Mail

Post

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
att. borgerrådgiver Lone Engly
mærk kuverten: ”WHISTLEBLOWER – må ikke åbnes”

Telefon

  • 5857 4561

Ønsker du at være anonym, skal du huske ikke at oplyse dit navn eller andet personhenførbart (adresse eller telefonnummer). Borgerrådgiveren har pligt til at registrere oplysningen, og du kan derfor ikke vælge at være anonym senere.

Vær opmærksom på, at de oplysninger, som du giver, kan blive videregivet til den anmeldte.

Husk at beskrive dine oplysninger så præcist som muligt. Hvis du er anonym, kan borgerrådgiveren ikke kontakte dig for en uddybning af oplysningerne.

Hvilke krav er der til de oplysninger, du indgiver?

For at indgive oplysninger, skal du have kendskab til eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold. Du skal altid indgive oplysninger i god tro, dvs. at du ikke bevidst må indgive urigtige eller vildledende oplysninger.

Se mere

Siden er sidst opdateret 23. november 2018