Kontaktpersoner - Administrationen

Indtil videre varetages ledelsen af:

  • Kommunaldirektør Frank E. Andersen gældende for dagtilbuds- og skoleområdet.

  • Social- og Projektchef Vini Lindhardt gældende for børn og familieområdet.

Center for Børn og Unge

  • Leder for Center for Børn og Unge: Vakant

Skole

Leder af Skoleområdet

Afdeling for Skole

Skole IT

Dagtilbud

Leder af Dagtilbudsområdet

Afdeling for Dagtilbud

Børn og Familie

Leder af Børn og Familieområdet

Afdeling for Børn og Familie

Siden er sidst opdateret 2. oktober 2020