Handicap og Psykiatri

Torvegade 15

Center for Handicap og Psykiatri består af 8 virksomheder, som tilsammen har kompetencen i forhold til udfordringer indenfor

  • Psykiatri
  • Handicap
  • Misbrug

vedr. borgere over 18 år. Centeret hjælper blandt andet med gode råd, bevillinger, pædagogisk støtte, merudgifter, bo- aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven.

Social- og Projektchefen for Handicap og Psykiatri har kontor på Torvegade 15, hvor også virksomheden: Myndighed har til huse. 

Myndighed på Torvegade 15, parterre og stueplan rummer 35 medarbejdere og myndighed er delt op i Stab, Team Rådgivning, Socialtfagligt Team og vores nye enhed FOKUS.

Læs yderligere om centerets virksomheders kontaktoplysninger og hjemmesider herunder.

Siden er sidst opdateret 12. november 2020