Kontaktpersoner - Fritid

Akutte/generelle henvendelser

Konstitueret leder af Idræt, Fritid og Faciliteter

Bookingkoordinator

 • Jeanette Egesø
  Tlf. 58 57 47 45
  Mail: jeege@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Koordinering af booking, Winkas, tilskud, infoskærme og besvarelse af henvendelser til Fritid.

Fritidskonsulent/Specialkonsulent

 • Sussanne Havsager
  Tlf. 58 57 46 35 / 24 90 91 35
  Mail: sukja@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Forum for Folkeoplysning, Udviklingspuljen, Handicappuljen, Idræts- og Fritidspuljen, tilskudsordninger, foreningsvejledning, sagsbehandling og Slagelse Open.

Fritidskoordinator/Specialkonsulent

 • Casper Skov Andersen 
  Tlf. 58 57 45 12 / 40 46 86 87
  Mail: caspe@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Sagsbehandling, Idræts- og Fritidspuljen, dagsordener til KF-udvalget, Slagelse Guld, nyhedsbreve, Inslag, Facebook, hjemmeside, infoskærme, retningslinjer for fritidsområdet, Langøre, selvejende haller, udvikling af Arrangørguide.

Specialkonsulent (pt. på barsel)

 • Oliver Rechnagel Carlson
  Tlf. 51 36 45 11
  Mail: olica@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Team Danmark-samarbejde, Slagelse Talent & Elite, udvikling af faciliteter, Markedsføringspuljen, Sports Team Slagelse.

Specialkonsulent

 • Signe Vig Jensen
  Tlf. 23 29 21 56
  Mail: sigje@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Udvikling af gadeidræt og selvorganiseret idræt, ansøgninger til Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse, Åben Skole Partnerskabsaftaler og ansøgninger til Åben Skole Partnerskabspuljen.

Talentkoordinator

 • Mads Schulze Jørgensen
  Tlf. 23 48 42 28
  Mail: majbf@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Videreudvikling af Slagelse Talent og Elite og Eliteboard, rådgivning af foreninger, drift og administration af Sportscollege samt foreningskurser.

Idrætskonsulent

 • Marlene Enersen Maagaard
  Tlf. 92 43 53 82
  Mail: marlm@slagelse.dk
  Ansvarsområder: HEL Fritid, DIF Get2Sport og Fun2Move.

Facilitetskoordinator

 • Inge Andersen
  Tlf. 58 57 95 10
  Mail: ingea@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Faciliteter, sagsfremstillinger, vurdering og løsning af problemstillinger inden for det folkeoplysende område.

Breddeidrætskonsulent (pt. på barsel)

 • Lise Østergaard Pedersen
  Tlf. 29 37 38 76  
  Mail: lisep@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Breddeidræt, foreningskontakt og -vejledning, foreningsudvikling og foreningskurser samt Idrætsweekenden og Floorball for kræftramte mænd.  

Sekretær

 • Susanne Møller 
  Tlf. 58 57 42 45
  Mail: susam@slagelse.dk  
  Ansvarsområder: Sekretariat, Tilskudsudbetaling Kultur og Fritid, Foreningstilskud, Webbetaling, Dagsorden SektorMed og LokalMED samt udvalgsbetjening.

Event- og projektkoordinator

 • Malene Gerding Nielsen
  Tlf. 58 57 44 09 / 20 55 59 81
  Mail: manmn@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Udvikling af arrangementer, eventplanlægning og -afvikling, Tour de France, infoskærme, Slagelse Guld samt implementering af nyt tilskuds- og bookingsystem Winkas.

Faglig konsulent i idræt og bevægelse

Fritidsmedarbejder

Projektmedarbejder

 • Nikolaj Hedegaard Hyttel
  Tlf. 58 57 32 36
  Mail: nihyt@slagelse.dk
  Ansvarsområde: Winkas, Winkas AIR, Troldestien, GDPR. 

Studentermedhjælpere

 • Emil Müller Ralsted
  Tlf. 60 82 59 40
  Mail: emral@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Bidrage til planlægning af Slagelse Guld og Tour de France, hjemmeside. 

 • Nikoline Lynge Gøtze
  Tlf. 30 61 74 98
  Mail: nigoe@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Hel Fritid

Praktikanter

 • Fie Nicoline Nissen
  Tlf. 42 72 72 35
  Mail: finis@slagelse.dk
  Ansvarsområde: Visionskommune-analyse, kursus om børn med autisme.

 • Camilla Hvied
  Tlf. 42 64 87 88
  Mail: camhv@slagelse.dk
  Ansvarsområde: Bidrage til planlægning og gennemførsel af events

 • Mette Gøth Lindberg
  Tlf. 61 68 22 15
  Mail: melfg@slagelse.dk
  Ansvarsområde: Bidrage til indsatser og partnerskaber for idræt og bevægelse på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. 
Siden er sidst opdateret 14. oktober 2021