Kontaktpersoner - Fritid

Akutte/generelle henvendelser

Leder af Idræt, Fritid og Faciliteter

Bookingkoordinator

 • Jeanette Egesø
  Tlf. 58 57 47 45
  Mail: jeege@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Koordinering af booking, KommuneBook, tilskud, infoskærme og besvarelse af henvendelser til Fritid.

Eliteidrætskonsulent og projektleder

 • Puk Kirkeskov Hvistendal
  Tlf. 58 57 44 04 / 29 12 42 03
  Mail: pukhv@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Sportscollege, eliteidrætsklasser, kyst- og naturturisme, Facebook, Slagelse Talent og Elite og Markedsføringspuljen.

Fritidskonsulent

 • Sussanne Havsager
  Tlf. 58 57 46 35 / 24 90 91 35
  Mail: sukja@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Folkeoplysningsudvalget, Udviklingspuljen, Idræts- og Fritidspuljen, tilskudsordninger, foreningsvejledning, sagsbehandling, Slagelse Open og Fælles om Fritiden.

Fritidskoordinator

 • Casper Skov Andersen 
  Tlf. 58 57 45 12 / 40 46 86 87
  Mail: caspe@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Sagsbehandling, Idræts- og Fritidspuljen, dagsordener til KFT-udvalget, Slagelse Guld, nyhedsbreve, Inslag, Facebook, hjemmeside, infoskærme, retningslinjer for fritidsområdet, Langøre, udvikling af Arrangørguide.

Facilitetskoordinator

 • Ole Friberg Jensen
  Tlf. 58 57 32 36
  Mail: oljen@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Besvarelse af henvendelser vedr. faciliteter, udvikling af faciliteter, koordinering med Park og Sport, Ejendomsservice m.fl. i forbindelse med driftsopgaver samt besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Aktivitetskoordinator

 • Heidi Adele Cardell
  Tlf. 58 57 44 09 / 21 26 26 51
  Mail: adele@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Koordinering af arrangementer i kommunens faciliteter (stadions, haller, baner og offentlige arealer), skabe nye tiltag for borgere og foreninger, aktivering af faciliteter med manglende belægning samt opdatering af infoskærme i hallerne.  

Idrætskonsulent

 • Oliver Rechnagel Carlson
  Tlf. 58 57 41 12 / 51 36 45 11
  Mail: olica@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Den organiserede idræt, breddeidrætsprojekter, Floorball for kræftramte, Fælles om Fritiden, udvikling af det gamle atletikstadion i Slagelse samt faciliteter.

Idrætskonsulent

 • Signe Vig Jensen
  Tlf. 58 57 44 17 / 23 29 21 56
  Mail: sigje@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Udvikling af gadeidræt og selvorganiseret idræt, ansøgninger til Gadeidrætspuljen og Puljen til selvorganiserede, Åben Skole Partnerskabsaftaler og ansøgninger til Partnerskabspuljen samt DIF get2sport.

Talentkoordinator

 • Rasmus Overgaard
  Tlf. 21 33 45 73
  Mail: raove@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Videreudvikling af Slagelse Talent og Elite og Eliteboard, rådgivning af foreninger, drift og administration af Sportscollege samt foreningskurser.

Koordinatorer for Hel Fritid, Fun2Move og DIF Get2Sport

 • Lise Østergaard Pedersen
  Tlf. 29 37 38 76
  Mail: lisep@slagelse.dk
  Ansvarsområder: HEL Fritid, DIF Get2Sport og Fun2Move.

 • Marlene Enersen Maagaard (barselsvikar)
  Tlf. 29 37 38 76
  Mail: marlm@slagelse.dk
  Ansvarsområder: HEL Fritid, DIF Get2Sport og Fun2Move.

Chefkonsulent

 • Inge Margrethe Andersen
  Tlf. 58 57 95 10
  Mail: ingea@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Persondataforordning, sagsfremstillinger, vurdering og løsning af problemstillinger inden for det folkeoplysende område, dokumentation.

Studentermedhjælpere

 • Jasmin Helledie
  Tlf. 23 95 90 20
  Mail: jashe@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Planlægning og udvikling af Idrætsweekenden i Sundhedsugen. 

 • Emil Müller Ralsted
  Tlf. 60 82 59 40
  Mail: emral@slagelse.dk 
  Ansvarsområder: Opdatering af info om faciliteter til brug for bookingsystem og hjemmeside. 

Praktikant

 • Malthe Jacob Jørgensen
  Mail: maltj@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Bistå med events
Siden er sidst opdateret 19. august 2019