Ændringer i åbningstider

Coronavirus betyder midlertidig lukninger og omlægninger i kommunen. Hold dig orienteret her.

Opdatering den 25. marts

 • Kultur og Fritid (forsamlingsforbud hævet til 50 udendørs)
 • Idræts- og fritidsfaciliteter (forsamlingsforbud hævet til 50 udendørs)

Du kan holde dig orienteret om både nedlukningen og genåbning af områder her på siden. 

Få besked, når der er nyt på området

Ønsker du at få besked, når der er nyt på siden? Klik på "abonnér på denne side" nederst. Så får du besked på mail.

Ændringer i åbningstider
 • Affald og Genbrug

  Hentning af affald

  Dit affald hentes som normalt. Hvis der sker ændringer for afhentning af affald, kan du læse seneste nyt på siden om affald fra husholdningen.

  Genbrugspladser

  Alle genbrugspladser er åbne, men du skal blandt andet være opmærksom på følgende:

  • Du skal bruge handsker og mundbind, når du er på pladsen
 • Beredskab

  Brandstationer

  Brandstationerne er lukket for besøgende pga. coronarestriktionerne.

  Beredskab

  Du kan kontakte beredskabet via:

  Brandskolen

  Brandskolen RESC er åben for uddannelser og kurser.

  Kontakt brandskolen for nærmere information.

  • Telefon: 58 57 97 00 

  Akut behov for hjælp

  • Ring 112
 • Bosteder m.m.

  Midlertidige besøgsrestriktioner i botilbud

  Social- og indenrigsministeriet har udmeldt, at der skal indføres generelle midlertidige besøgsrestriktioner i botilbud. Besøgsrestriktionerne skal begrænse smittespredning på botilbud, hvor mennesker i risikogruppen opholder sig.

  Det vil fortsat være muligt at besøge beboerne på tilbuddene på udendørs arealer efter aftale med det enkelte tilbud og med overholdelse af myndighedernes anbefalinger til begrænsning af smitte. Ved kritiske besøg kan det ved særlig aftale være muligt at gennemføre besøg indendørs, hvis det vurderes at kunne gennemføres forsvarligt.    

  De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter følgende tilbud:

  • Botilbuddet Østergården og Østervej
  • Bofællesskabet Århusvej
  • Bofællesskabet Solgården
  • Bofællesskabet Kalundborgvej
  • Bofællesskabet Grendalsvej
  • Bofællesskabet Stapels Gård
  • Bofællesskabet Motalavej

  Besøgsrestriktionerne indføres for alle beboere i disse tilbud ud fra et forsigtighedsprincip med hensigt om at passe på de beboere i tilbuddene, der er i særlig risiko.

  Hvis man har spørgsmål til sit besøg på et bosted, er man altid velkommen til at kontakte det enkelte bosted forud for sit besøg.

 • Biblioteker

  Bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør er lukket for besøgende.

  Afhentning af reserverede materialer

  Under nedlukningen er der mulighed for at hente reserverede materialer efter forudgående aftale. 

  Skoleelever og studerende

  Skoleelever og studerende har mulighed for at låne og aflevere til undervisningsformål:

  • I Korsør kl. 10 – 14 mandag
  • I Slagelse kl. 10 – 14 onsdag
  • I Skælskør kl. 10 – 14 fredag

  Forlængelse af lån og gebyrer

  Du kan forlænge dit lån på Bibliotekernes hjemmeside eller i biblioteks-appen - med mindre det er et fjernlån eller reserveret til anden side. Der vil ikke blive opkrævet nye gebyrer ved for sent afleverede bøger, mens biblioteket holder lukket. Der skal stadig betales gebyr for bøger, der skulle have været afleveret inden den 9. december 2020 og ikke er afleveret rettidigt.
  Du kan holde dig opdateret om retningslinjer og arrangementer på bibliotekernes hjemmeside.

 • Borgerservice

  Har du et helt akut ærinde opfordrer vi til, at du henvender dig telefonisk via telefon 58 57 57 57.

  Alle andre borgere opfordres til at vende tilbage, når smittesituationen i Slagelse Kommune er normaliseret, og de særlige restriktioner ophævet.

  Udlevering af mundbind

  Er det en økonomisk byrde for dig at købe mundbind, kan du få udleveret gratis mundbind fra Borgerservice følgende dage og tidsrum - det er ikke nødvendigt at bestille tid:

  • Korsør: Kl. 10 -14 om mandagen
  • Slagelse: Kl. 10 - 14 om onsdagen
  • Skælskør: Kl. 10 - 14 om fredagen
 • Busser

  Busserne kører normalt, men Movia fastholder det forhøjede daglige rengøringsniveau og en række andre tiltag, der bidrager til at undgå smittespredning i busser og lokaltog.

  • Kunderne kan ikke benytte første sæderække bag chaufføren. 
   For at passe ekstra godt på chauffører og personale kan kunderne ikke bruge fordøren til indstigning i bussen. Midter- eller bagdør skal anvendes.

  • Der gøres grundigt rent hver dag i busserne efter Statens Serums Instituts anvisninger med særligt fokus på holdestænger, stopknapper m.v. Ved midterdøren i bussen er der monteret en rengøringsseddel, så man som kunde kan se, hvornår bussen senest er rengjort.

  • Kunderne mindes om at holde afstand, vise hensyn, bruge mundbind, følge myndighedernes anbefalinger og rejse med omtanke. Erfaringen viser, at kunderne er gode til at overholde retningslinjerne og bruge mundbind.

  • Antallet af tilladte personer i bussen sættes ned, så busserne kun fyldes halvt op. Det svarer til hvert andet sæde og halvdelen af ståpladserne med mindre man rejser sammen som f.eks. husstand eller familie, så kan man selvfølgelig sidde sammen.

  • Stoppestedsværter ved stoppesteder vil være til stede for at holde øje med, om der er behov for ekstra kapacitet.

  Tiltagene gælder fra 6. januar 2021.

  Mundbind

  Der er indført krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik, herunder flextur og plustur.

  Kravet om mundbind gælder også i Fribussen

 • Byrådsmøde

  Som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. COVID-19/Corona er det ikke muligt at overvære byrådsmøder på rådhuset.

  Byrådsmøderne gennemføres som videomøde, men vil fortsat kunne overværes. Det vil dog ikke være med levende billeder af politikerne, men alene lyden fra mødet og dagsordenspunktet på skærmen.

 • Børn og Familie

  Vi har lukket for personlig fremmøde uden aftale.

  Ønsker du kontakt til din sagsbehandler, er sagsbehandlerne fortsat at træffe på deres vanlige telefonnumre eller på mail.

 • Dagtilbud og kommunal dagpleje

  Dagtilbuddene og dagplejen er åben

  Alle dagtilbud og den kommunale dagpleje er åbne og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne. Der er fortsat skærpede krav til hygiejnen med fokus på håndvask mv. både for børn, forældre og personale.

  Som forælder skal du bruge mundbind eller visir, når du opholder dig indendørs i daginstitutionen/dagplejen. F.eks. når du afleverer og henter børn.

  Der kan være enkelte lokale forskelle mellem daginstitutionerne, som du kan orientere dig om hos personalet på den enkelte daginstitution. 

 • Ejendomsskat, lån og opkrævning

  Slagelse Kommunes opkrævningsteam er p.t. hjemsendt på grund af covid-19, men vi kan træffes på telefon og mail.

  Vi kan desværre ikke tilbyde muligheden for personligt fremmøde for øjeblikket – beklager.

 • Færger

  På grund af coronavirus skal alle passagerer holde behørig afstand til besætningen. Alle rejsende over 12 år skal bære mundbind eller visir. Kravet gælder også de ansatte, der har passagerkontakt.

  Se sejlplanen for Agersø Omø færgerne men husk at være opmærksom på planlagte ændringer i 2021.

 • Genoptræning

  Åben for genoptræning

  Vi holder fortsat åben for genoptræning både individuelt og på hold. Det er jf. vejledning fra Sundhedsstyrelsen den 7. december 2020, da man på baggrund af erfaringer fra foråret har set hvilke negative konsekvenser det kan have, hvis man lukker det kommunale sundhedsvæsen ned.

  Alle ambulante forløb tilbydes opstart enten ved fremmøde på træningscentret eller et besøg i eget hjem. Forløbet kan bestå af konsultationer i træningscenteret eller hjemmetræning, hvilket den enkelte terapeut vurderer undervejs. Der kan også være telefon- og videomøder, hvis det er en mulighed for dig som borger. 

  Holdtilbud i begrænset omfang

  Vi etablerer i begrænset omfang holdtilbud, som naturligvis følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, forsamling og afstand.

  Hvorvidt man kan komme til træning på et hold beror på en konkret faglig vurdering fra den terapeut, som er ansvarlig for det enkelte forløb.

 • Handicap og Psykiatri

  Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri

  Du kan komme i kontakt med din sagsbehandler på Torvegade ved at ringe på telefon 58 57 44 00 eller til FOKUS på telefon 21 23 81 35 eller 40 48 59 26 inden for kommunens almindelige åbningstid:

  Mandag til onsdag kl. 9-15
  Torsdag kl. 9-17
  Fredag kl. 9-13
  Eller på mail handicapvoksen@slagelse.dk

  Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri

  Henvendelse til virksomhederne for borgere, pårørende og samarbejdspartnere – se kontaktinformation for de enkelte virksomheder:

  Autisme Center Vestsjælland (ACV)

  Kan kontaktes på 58 57 49 00 eller via mail på acv@slagelse.dk.

  Har du kontakt med specifikke medarbejdere, er de fortsat at træffe på deres vanlige telefonnummer eller mail.

   

  Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)

  Du kan kontakte din kontaktperson på de udleverede direkte mobiltelefonnumre. Kontaktpersonerne tilstræber fleksibelt at yde den nødvendige indsats i corona-perioden. Hvis der er ændringer i bemandingen, informerer vi dig naturligvis.

  Du kan evt. også sende en mail til: chsol@slagelse.dk

   

  Center for Specialundervisning (CSU)

  Du kan stadig ringe på CSU´s hoved-telefonnummer 58 57 57 60 mandag – torsdag 9:00 – 15:00 og fredag 9:00 – 13:00. 

  Du kan også skrive til os på CSU´s sikre mail CSU-Slagelse@slagelse.dk

   

  Forsorgscenter Toften

  Toften har døgnåbent på telefon 58 52 72 22. 

   

  Rusmiddelcentret

  Rusmiddelcentret er åbent, men vi tager de nødvendige forholdsregler i forhold til corona. Se mere om åbningstider og kontaktinfo på rusmiddelcentrets hjemmeside

   

  Specialcenter Slagelse (SPS)

  Kan kontaktes på telefon 58 57 41 70 eller på mail sps@slagelse.dk

  Spørgsmål omkring ledsageordning kan du få besvaret ved henvendelse til Specialcenter Slagelse, på telefon 30 44 05 86.

   

  Vasac

  Det vil være muligt at komme i kontakt med VASAC på telefon 58 56 81 00 i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 8.00-15.00.

  Eller på mail vasac@slagelse.dk

 • Hjemløse

  Kontakt Toften på telefon

  Hjælp os med at hjælpe hinanden – undgå smittefare. Kontakt Toften telefonisk - telefonen er døgnåben:

  •  Tlf.: 58 52 72 22

  Alle borgere, der henvender sig, vil blive spurgt til fysisk helbred og symptomer i forhold til corona/COVID-19.

  Toften er åben

  • Forsorgshjemmet har åbent for henvendelse om plads for hjemløse. Du kan kontakte Toften hele døgnet. Hvis vi ikke har en ledig plads, vil vi fortsat hjælpe med at finde et andet sted.

  • Toftens natherberg har åbent i tidsrummet 21.30-07.30. Du kan få et måltid mad og en kop kaffe. Har du brug for et bad, kan det ske efter nærmere aftale med personalet på arbejde. Hvis du overnatter i natherberget, har du ikke adgang til fælles arealer, og du må ikke kontakte de øvrige beboere.

  Skal du på besøg?

  • Beboere på Toften må have besøg udendørs eller i særligt indrettede besøgsrum på forsorgscenteret.

  • Besøgende kan være på Toften i tidsrummet 10-21.

  • Besøgende må fortsat af forsigtighedsprincip, i forhold til Covid-19, ikke gå igennem eller opholde sig på Toftens indendørs fællesarealer.

  • Besøgene begrænser sig fortsat til max 3 udvalgte gæster, for den enkelte beboer.

  • Beboere, der bor på Toften efter SEL paragraf 85, 107 og 108 må tillige have besøg i deres egen bolig

  Hvis du har symptomer på corona-virus

  Hvis du er hjemløs og har symptomer eller er konstateret med COVID-19, skal du kontakte Toften på telefon.

  • Tlf.: 58 52 72 22

  Toften sørger for, at du kommer i kontakt med personer, der kan guide dig i den videre proces. Såfremt du har symptomer anvises du test og Toften støtter dig hertil. Er du smittet, anvises du til tilbud på Kastanjegaarden, hvor der er personale hele døgnet til at støtte og hjælpe dig.

  Det opsøgende gadeteam

  Har åbent for henvendelser og kører opsøgende indsatser som vanligt.

  Den sociale hjemmepleje

  Har åbent for indskrivninger i tilbuddet – tilbuddet kører som vanligt.

  Toftens udekørende team

  Der er åbent for indskrivning i tilbuddet (§85, housing First forløb). Tilbuddet kører som vanligt

 • Idræts- og fritidsfaciliteter

  Indendørs foreningsaktiviteter lukket

  Restriktioner om lukning er forlænget til 20. april 2021 for al indendørs idræt og foreningsaktivitet. Omklædningsrum og toiletter vil være tilgængelige i begrænset omfang.

  Indendørs foreningsaktiviteter genåbning

  • 21. april: Der åbnes for børn og unge under 18 år. Der stilles ikke krav om Corona-pas. Aftalepartierne har endnu ikke besluttet, hvilke sportsgrene der er omfattet af genåbningen.

  • 6. maj: Der åbnes for voksne over 18 år. Der stilles krav om Corona-pas. Aftalepartierne har endnu ikke besluttet, hvilke sportsgrene der er omfattet af genåbningen.

  • 21. maj: Der åbnes for resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er genåbnet i de forrige faser. Der stilles krav om Corona-pas.

  Udendørs foreningsaktiviteter

  Der kan fra 22. marts 2021 afvikles udendørs foreningsaktiviteter under hensyntagen til forsamlingsforbuddet på i alt 50 personer.

  Foreningerne er til hver en tid ansvarlig for medlemmerne og for overholdelsen af både sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt egne forbunds retningslinjer for sporten. Såfremt vi får henvendelser om at dette ikke efterleves, kan Fritidsafdelingen være nødsaget til at lukke ned for aktiviteterne.

  Begrænset adgang til haller

  Der vil kun være adgang til toilet, omklædning og rekvisitrum med henblik på kortvarigt ophold. Der kan ikke bades. Det anbefales at der klædes om hjemmefra. Klubber har selv ansvar for at rengøre kontaktflader i den forbindelse.

  Professionel idræt

  Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne. Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tilladt. Det gælder både udendørs eller indendørs idræt.

  Øvrige restriktioner

  Resterende tiltag og restriktioner er fortsat gældende.

 • Jobcenter

  Slagelse Jobcenter er lukket for fremmøde. Medarbejderne i Center for Arbejdsmarked og Integration er foreløbig hjemsendt, og arbejder hjemmefra i videst mulig udstrækning. Du har stadig mulighed for at kontakte medarbejderne på mail og telefon. 

  Coronasituationen betyder skærpelser af beskæftigelsesindsatsen:

  Aktiviteter og tilbud

  • Der må ikke iværksættes nye virksomhedsrettede tilbud, så som virksomhedspraktik og løntilskudsjob etc.

  • Allerede igangværende og planlagte virksomhedsrettede tilbud kan alene videreføres, hvis borgeren er enig heri.

  • Det forudsættes, at tilbuddene er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

  • Der vil ikke kunne sanktioneres på grund af en borgers afvisning af at videreføre et virksomhedsrettet tilbud.

  • Tilbud om nytteindsats lukkes helt ned, dvs. disse tilbud vil hverken kunne igangsættes eller videreføres.

  • Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud om vejledning og opkvalificering, fx særligt tilrettelagte forløb/øvrig vejledning og opkvalificering, oprettes og videreføres ikke, med mindre indholdet kan tilrettelægges, så det kan foregå digitalt.

  • Forløb hos private udbydere, som tilbyder øvrig vejledning og opkvalificeringsforløb videreføres eller oprettes ikke, med mindre indholdet kan tilrettelægges, så det kan foregå digitalt. Er der kurser, der er åbne for fysisk fremmøde, vil det dog være muligt at give et sådant kursus, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at den ledige ansættes ordinært efter opkvalificeringen.

  Dagpenge

  • Forlængelse af dagpengeperioden i 2 måneder. Perioden fra den 1. januar 2021 og frem til 5. april 2021 vil ikke tælle med i den samlede dagpengeperiode på 24 måneder.

  Sygedagpenge

  • Retten til sygedagpenge er også forlænget, så man ikke kan ryge ud, hvis ens sag forlænges grundet pres på sundhedssystemet, medmindre man vurderes at være arbejdsdygtig.

  225-timers reglen

  • Endelig er suspenderingen af 225-timers-reglen forlænget.

  Hvad betyder det for dig?

  • Du må ikke møde fysisk op hos os i Center for Arbejdsmarked og Integration, herunder Sprogcenteret.
  • Hvis du ønsker en samtale med din sagsbehandler, skal du kontakte sagsbehandleren telefonisk eller booke en telefonisk samtale via Jobnet.dk 
  • Alle samtaler afholdes digitalt eller telefonisk. Det gælder både dem, der er planlagte eller dem du indkaldes til. HUSK, at du har stadig pligt til at deltage i den digitale indsats.
  • Hvis du er indkaldt til en personlig samtale før jul, vil din sagsbehandler kontakte dig telefonisk, da du ikke må møde personligt op.

  Du skal være opmærksom på, at sagsbehandleren kan ringe fra skjult nummer.

  Rehabiliteringsteamet

  • Jobcenteret skal udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del og rehabiliteringsplanens indsatsdel, såfremt din sag skal for Rehabiliteringsteamet under den forudsætning, at samarbejdet foregår digitalt eller telefonisk.
  • Jobcenteret skal behandle sager i rehabiliteringsteamet digitalt eller via telefon. Mødet kan i visse tilfælde ske uden din deltagelse, såfremt sagen er tilstrækkeligt oplyst hertil. Du skal dog give samtykke til, såfremt din sag skal behandles uden dit fremmøde.

  Har du ikke mulighed for at deltage i et digitalt eller telefonisk møde, kan du kontakte din sagsbehandler, som vil være behjælpelig med en ny tid, hurtigst muligt i det nye år.

  Integration & Netværk

  • For Integrationsindsatsen gælder samme retningslinjer som for det beskæftigelsesrettede område.
  • Der er åbent for onlinevisitation til Danskuddannelse. Undervisning tilrettelægges ind til videre som e-learning.
  • Modtagelse af nyankomne udlændinge og behandling af sager om repatriering forsætter. Samtaler afholdes digitalt og telefonisk.
  • Samarbejde med familiekonsulenter forsætter digitalt og telefonisk.

  Sprogcenteret

  Sprogcentret er delvist åbent. Som kursist får du direkte besked om, hvornår du kan møde på sprogcentret igen. Du vil have mulighed for at møde 50% af tiden på sprogcentret og 50% af tiden online.

  Har du spørgsmål, kan du kontakte skolen på mail:

  Rådighedsforpligtelsen

  • Der er ikke tale om en generel suspension af rådighedsforpligtigelsen, men jobcentre og a-kasser skal selvfølgelig vurdere rådighedsforpligtigelsen i lyset af de iværksatte restriktioner og de deraf følgende begrænsninger for indsatsen og jobsøgning.

  Udlevering af mundbind i Borgerservice

  Hvis det er en væsentlig økonomisk byrde for dig at købe mundbind, f.eks. hvis du er på kontanthjælp, integrationsydelse, er studerende med begrænsede midler eller blandt de mest udsatte borgere, så kan du få udleveret gratis mundbind.

  Du kan få udleveret mundbind hos Borgerservice i Skælskør (fredage kl. 10-14), Korsør (mandage kl. 10-14) og Slagelse (onsdage kl. 10-14) på udvalgte dage. Det er ikke nødvendigt at bestille tid.

  Generelt information

  Vær opmærksom på IKKE at sende personfølsomme oplysninger såsom dit personnummer, fulde navn, og helbredsmæssige oplysninger, hvis du kontakter os på mail eller SMS. Har du brug for at sende disse oplysninger henvises til at sende oplysningerne via e-boks.

 • Klubber

  SFO, fritidshjem og klub

  SFO, fritidshjem og klubtilbud er åben for elever på 0.-4. klassetrin.

  Klubtilbud er åben for 5.-10. klasse, så medlemmerne maximalt kan få tilbudt fremmøde én dag om ugen. Det gælder fra mandag den 15. marts.

  Klubtilbud er fortsat åben alle hverdage for børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingskrævende behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

  Test for Covid-19

  Regeringen opfordrer kraftigt til, at alle børn over 12 år har en negativ Covid-19 test, der ikke er ældre end 72 timer, når de møder op i skole/sfo/klub.

  Som supplement til de offentlige test-steder, er der tilbud om næsebors-test på alle skoler, for elever der er fyldt 12 år, hvis de har fremmøde mere end én dag om ugen. For elever under 15 år kræver det samtykke fra forældre. Et samtykke vil oftest skulle gives via AULA. Elever over 15 år kan selv give mundtligt samtykke.

  Skal forældre bære mundbind eller visir?

  Det er et krav fra myndighedernes side om, at forældre skal bære mundbind, hvis de kommer ind på institutionen eller skolen. Myndighederne anbefaler fortsat at forældre tilstedeværelse begrænses i institution eller skole.

  Det er den enkelte skole som fastsætter retningslinjer i forhold til at begrænse forældre og øvrige gæsters tilstedeværelse på skolen.

 • Kommunale ejendomme

  Rengøring

  Der er øget rengøring i de bygninger, der benyttes. Vi har ekstra fokus på at højne hygiejnen på kontaktflader for at mindske smitterisikoen, særligt i dagtimerne.

  Rengøringen gør alt hvad vi kan for at mindske smitterisikoen, så vi bedre kan passe på hinanden.

  Ejendomsservice

  Ejendomsservice kigger til alle bygninger så ofte som muligt, og sørger for at passe bygningerne. Det gælder fx post, affald, låse, alarmer, varemodtagelser, forsyninger, vand/varme/el osv.

  Ejendomsservice sørger også for at holde styr på håndværkere og andre, der har behov for at få adgang til bygningerne.

  Vi sørger for at overholde myndighedernes krav om fx mundbind og lign. så vi kan passe på hinanden.

  Boligadministration

  Boligadministrationen sørger for, at det fortsat er muligt at flytte ind i eller flytte fra kommunens egne almene boliger.

  Hvis du gerne vil besøge Boligadministrationen på Caspar Brands Plads, Korsør, skal du henvende dig via telefonen først.

  Vi kan stadig kontaktes

  Mange af de administrative medarbejdere arbejder hjemmefra men kan sagtens kontaktes. Deres fokus er fortsat drift, og at holde gang i bygge- og renoveringsprojekter.

  Der kan opstå længere svartider på grund af situationen.

  Kontakt

  Hvis du får problemer eller har spørgsmål, kontakt venligst vagttelefonen:

  • Tlf.: 58 57 40 45

  Information til virksomheder

  Igangværende projekter fortsætter uændret. Vores medarbejdere kan risikere ikke at være tilgængelige i samme omfang som normalt. Vi deltager til fysiske byggemøder og udfører tilsyn på byggepladsen. Naturligvis under hensyntagen til smittefaren omkring COVID 19.

  Møder, telefonmøder og videomøder

  Samtlige medarbejdere kan kontaktes via telefon, mail og videomøder.

 • Kultur og Fritid

  Kultur og Fritid er lukket

  Kultur og Fritid forventes at være lukket for personlig betjening (fremmøde) ind til 21. maj. Du kan kontakte afdelingens medarbejdere via e-mail og telefon.

  Kontakt Kultur og Fritid

  Generelle henvendelser til Kultur og Fritid:

  Indendørs foreningsaktiviteter lukket

  Lukning af idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre og foreningslokaler/klubhuse er forlænget til og med 20. april 2021.

  Der vil kun være adgang til toilet, omklædning og rekvisitrum med henblik på kortvarigt ophold. Der kan ikke bades. Det anbefales, at der klædes om hjemmefra. Klubber har selv ansvar for at rengøre kontaktflader i den forbindelse.

  Udendørs foreningsaktiviteter

  Der kan fortsat afvikles udendørs foreningsaktiviteter under hensyntagen til forsamlingsforbuddet på max 50 personer.

  Professionel idræt

  Professionelle idrætsudøvere er ikke omfattet af de indendørs restriktioner. Dog skal der tages hensyn til forsamlingsforbuddet på 10 personer. Såfremt elitetræning skal fastholdes, skal det ske med skriftlig dokumentation fra forbundet. Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tilladt. Det gælder både udendørs og indendørs.

  Indendørs kulturinstitutioner er lukket

  Lukning af kulturinstitutioner er forlænget til 20. april 2021 og gælder alle indendørs arealer/faciliteter, som er lukket for offentligheden. Det betyder, at teatre, spillesteder, museer, kulturhuse og biografer holder lukket i perioden.

  Indendørs kulturinstitutioner genåbningsplan

  • 21. april: Museer, kunsthaller og biblioteker genåbnes. Der stilles krav om Corona-pas.

  • 6. maj: Spillesteder, teatre, biografer og lignende lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbnes. Der stilles krav om Corona-pas.

  Udendørs kulturinstitutioner genåbnet

  Der stilles krav om, at besøgende fremviser dokumentation for negativ COVID-19 test (højst 72 timer gammel).

  Aftenskoler genåbning

  Aftenskolerne genåbner 21. maj. Der stilles krav om corona-pas. 

 • Miljø, Plan og Teknik

  Dahlsvej i Korsør

  Huset er foreløbig lukket. Der er også lukket for personlig fremmøde.

  Medarbejderne arbejder hjemmefra. Drejer din henvendelse sig om Byggeri, Affald og Genbrug, Miljø, Natur, Vej og Trafik, kan du kontakte os på e-mail eller telefon:

  Planafdelingen på Slagelse Rådhus

  Afdelingen er foreløbig lukket. Der er også lukket for personlig fremmøde.

  Medarbejderne arbejder hjemmefra. Har du brug for at komme i kontakt med planafdelingen, kan du kontakte os på e-mail eller telefon:

 • Museer, kulturhuse og lokalarkiver

  Korsør Kulturhus

  Kulturhuset er lukket for foreninger og arrangementerEventuel akut forespørgsel på kulturhuset@slagelse.dk

  Museum Vestsjælland

  Alle Museum Vestsjællands afdelinger i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø er lukkede.

  Slagelse arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse 

  Lokalarkiverne i Skælskør, Korsør og Slagelse er lukkede. Det samme gælder Stadsarkivet.

  Eventuel akut forespørgsel se kontaktoplysninger på Slagelse Arkivernes hjemmeside

 • Musikskole og Musikhus

  Slagelse Musikskole

  Slagelse Musikskole er lukket, og alle koncerter er foreløbig aflyst. Størstedelen af undervisningen er skiftet til online undervisning.

  Du kan holde dig orienteret på Musikskolens hjemmeside.

  Slagelse Musikhus og Badeanstalten

  Slagelse Musikhus er lukket, og alle koncerter er foreløbig aflyst.

 • Omsorgstandpleje

  Omsorgstandplejen udfører regelmæssige eftersyn og behandlinger. 

  Kontakt

  Hvis du har brug for at kontakte omsorgstandplejen, er kontoret åbent for henvendelser mandag – fredag kl. 8:00 -12:00

  • Tlf: 70 27 52 85

 • Plejecentre

  Plejecentrene har et skærpet fokus på at undgå smitte og har iværksat en række tiltag for at beskytte beboere og personale på plejecentrene. Hvis personale eller beboere udviser symptomer på COVID-19 bliver de testet med det samme. Beboerne isoleres og personale hjemsendes, indtil der foreligger negativt testsvar.

  Det er ikke nødvendigt at bestille tid, når man skal besøge sine kære. Vi vil dog stadig opfordre alle til at passe på og følge nedenstående forholdsregler:  

  Når du skal på besøg

  • Da COVID-19 stadig er iblandt os og der er udmeldt strategier for smitteopsporing, vil vi anmode om, at I henvender jer til en medarbejder, når I ankommer til plejehjemmet. Så vil vi registrere jer med navn og telefonnummer, så vi kan kontakte jer, i tilfælde af at der konstateres COVID19 udbrud på plejehjemmet. Ligeledes vil I, hvis I ønsker det, kunne få udleveret mundbind.

  • For at mindske risikoen for smitte må besøg KUN ske i beboerens bolig eller udenfor. 

  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer ved besøg på plejehjemmet. 

  • Når man som gæst ankommer til plejehjemmet, skal man følge de anvisninger der er omkring håndhygiejne m.m., og derefter går direkte til beboerens bolig.

  • Vi opfordrer til, at I holder afstand jf. gældende regler. 

  • Når I forlader lejligheden, skal de kontaktflader I har berørt, tørres af med overfladesprit eller særlige rengøringsklude, dette udleveres af medarbejderne i huset. 

  • Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der bliver konstateret COVID-19 smittede på plejehjemmet, kan der forekomme en midlertidig nedlukning for besøg udefra.
 • Rådgivning og Udbetaling

  Vi har lukket for personlig henvendelse uden tidsbestilling ind til videre.

  Ring til os

  Du kan ringe til os i telefontiden kl. 9 -11 mandag til fredag.

  Ringer du uden for telefontiden, kan du indtale en telefonbesked, så kontakter vi dig:

  • Tlf.: 58 57 36 00 (omstilling)
 • Skoler og SFO

  Skoler

  Elever på 0.-4. klassetrin møder til fysisk undervisning på skolen alle hverdage.   

  Elever på 9. og 10. klassetrin skal møde fysisk på skolen hver anden uge fra mandag den 15. marts eller fra mandag den 22. marts (afhængig af klasse)

  Elever på 5.-8. klassetrin skal møde fysisk i skole én dag om ugen til udeundervisning fra mandag den 15. marts.

  Eleverne modtager fjernundervisning på hverdage, hvor de ikke har fysisk fremmøde.

  Følgende elever på 5.-10. klassetrin skal fortsat møde fysisk på skolen:

  1. Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser, samt ungdomsskolens heltidsundervisning
  2. Elever der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet
  3. Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, folkeskolelovens § 11a efter vurdering

  Trivselsgrupper

  Skolen kan mødes med elever i 5.-10.klasse – højst 4 ad gangen -  hvis eleverne vurderes at være i begyndende mistrivsel.

  SFO, fritidshjem og klub

  SFO, fritidshjem og klubtilbud er åben for elever på 0.-4. klassetrin.

  Klubtilbud er åben for 5.-10. klasse, så medlemmerne maximalt kan få tilbudt fremmøde én dag om ugen. Det gælder fra mandag den 15. marts.

  Klubtilbud er fortsat åben alle hverdage for børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingskrævende behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

  Test for Covid-19

  Regeringen opfordrer kraftigt til, at alle børn over 12 år har en negativ Covid-19 test, der ikke er ældre end 72 timer, når de møder op i skole/sfo/klub.

  Som supplement til de offentlige test-steder, er der tilbud om næsebors-test på alle skoler, for elever der er fyldt 12 år, hvis de har fremmøde mere end én dag om ugen. For elever under 15 år kræver det samtykke fra forældre. Et samtykke vil oftest skulle gives via AULA. Elever over 15 år kan selv give mundtligt samtykke.

  Skal forældre bære mundbind eller visir?

  Det er et krav fra myndighedernes side om, at forældre skal bære mundbind, hvis de kommer ind på institutionen eller skolen. Myndighederne anbefaler fortsat at forældre tilstedeværelse begrænses i institution eller skole.

  Det er den enkelte skole som fastsætter retningslinjer i forhold til at begrænse forældre og øvrige gæsters tilstedeværelse på skolen.

  Fokus på hygiejne

  Skolerne følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen med fortsat fokus på hygiejne og begrænset antal kontakter.

  Der kan være enkelte lokale forskelle mellem skolerne.

  Er der spørgsmål til, hvordan dit barns skole håndterer forebyggelsen af smittespredning, er du velkommen til at kontakte skolen.

 • Slagelse Kommune - hovedomstilling

  Hovednummeret til Slagelse Kommune er:

  • Tlf.: 58 57 36 00

  Omstillingen er åben i den normale åbningstid.

 • Slagelse Sprogcenter

  Delvist genåbnet

  Slagelse Sprogcenter er delvist genåbnet. Som kursist får du direkte besked om, hvornår du kan møde på sprogcentret igen. Du vil have mulighed for at møde 50% af tiden på sprogcentret og 50% af tiden online.

  Sprogcentret følger naturligvis alle forholdsregler ift. begrænsning af smittespredning af COVID-19. På sprogcentret skal du bære mundbind eller visir, og du skal holde afstand til medkursister og medarbejdere. Vi har samlet de vigtigste informationer i en Kursistinstruks, som du kan se på Edulife eller i dit Classroom.

  Før du kommer til sprogcentret, skal du have en max 72 timer gammel COVID-19 test med negativt resultat. Har du tidligere været smittet, kan du møde i skolen med et positivt testresultat, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. Du fremviser dit testresultat inklusiv gyldigt billed-ID ved indgangen, før du går til dit lokale.

  Teststeder

  Se hvor du kan blive testet i Slagelse Kommune: 

  Alle kursister kan logge ind på læringsportal Edulife med deres UNI-Login. Herfra kommer man til Classroom. Se også dit skema i Ludus. 

  Hvis du har spørgsmål, så kontakt sprogcentret på mail sprogcenter@slagelse.dk 

  Telefonen er åben alle dage på 58 57 55 30.

 • Sundhed og Ældre

  Serviceniveau for hjemmepleje og sygepleje

  Vi kommer fortsat til alle visiterede besøg hjemme hos borgerne.

  Hjælpemidler

  Vi sagsbehandler stadig ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning og henvendelser om APV Hjælpemidler. Sagsbehandlingen foregår dels over telefonen men også på besøg i hjemmet - efter at have vurderet risikoen for smitte.

  Kontinenssygeplejerskerne kommer også igen på hjemmebesøg efter at have vurderet risikoen for smitte.

  Kontoret er åbent efter forudgående aftale og jf. sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til covid-19.

  Hvis du har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion, opfordrer vi til, at du kontakter kontoret og aflyse din aftale og ringer igen, når symptomerne er væk.

  Aktivitetscentre

  Aktivitetscentrene er foreløbig lukkede for indendørs aktiviteter . De vil køre med reduceret aktivitet indtil videre. 

  Der vil dog fortsat være mulighed for at hente take-away mad, og medarbejderne på centrene vil være behjælpelige med at bringe maden til beboerne i de Aktivitetscenternære boliger.

  Udendørs aktivitet vil stadig afholdes, og vi forsøger at lave flere udendørs tilbud.

  Du kan orientere dig om aktiviteter og status for de enkelte centre på:

  Demensdaghjem

  Demensdagcentre er delvist genåbnet.

 • Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten kontakter alle familier, der får nyfødte børn. 

  Sundhedstjenesten tilbyder graviditetsbesøg og hjemmebesøg til alle familier med børn i alderen 0-3 år. 

  Alle forældre med skolebørn er velkomne til at kontakte deres sundhedsplejerske.  Vi tilbyder ikke skoleundersøgelser under nuværende restriktioner. 

  Kontakt

  Administrationen kan kontaktes dagligt på:

  • Tlf.: 58 57 47 01
   Telefontid: 8.00-12.00

  Kontakt din sundhedsplejerske pr. telefon eller mail. eller følg med på sundhedstjenestens hjemmeside:

   

 • Svømmehaller

  Korsør og Slagelse svømmehal er lukkede, ligesom alle øvrige indendørs fritidsfaciliteter pga. corona-restriktioner.

  Du kan holde dig opdateret på de to svømmehallers hjemmeside.

 • Tandplejen

  Tandplejen tilstræber normal drift.

  På grund af Corona/test har vi for øjeblikket mange afbud fra/til vores patienter, som alle skal have nye tider. Derfor vokser vores ventelister – vi beklager, at vi først kan tilbyde tider flere måneder frem i tiden. Håber på jeres forståelse.

  Mød ikke op, hvis ...

  Mød ikke op hos tandlægen, hvis familien er i isolation.

  Mundbind eller visir

  Du skal bære mundbind eller visir, når du ankommer til klinikkerne i tandplejen. Dog er børn under 12 år fritaget.

  Kontakt os

  • Call-center: 58 57 42 20 
   Fra kl. 08.00 til 12.00

  • Akut-telefon: 29 31 77 49.
   Fra kl. 12.00 til lukketid

  Efter normal åbningstid se tandplejens hjemmeside for yderligere information.

  Fremadrettet

  Grundet COVID-19 krisen har Sundhedsstyrelsen opstillet retningslinjer for Sundhedsvæsenet, som Slagelse Kommunale Tandpleje følger.
  Vi følger fortsat udviklingen i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket kan medføre ændringer fremadrettet.

Siden er sidst opdateret 25. marts 2021