Ændringer i åbningstider

Coronavirus betyder midlertidig lukninger og omlægninger i kommunen. Hold dig orienteret her.

Opdatering den 28. oktober

Følgende områder er opdateret:

 • Bibliotekerne
 • Borgerservice
 • Kultur og Fritid

Du kan holde dig orienteret om både nedlukningen og genåbning af områder her på siden. 

Få besked, når der er nyt på området

Ønsker du at få besked, når der er nyt på siden? Klik på "abonnér på denne side" nederst. Så får du besked på mail.

Ændringer i åbningstider
 • Affald og Genbrug

  Hentning af affald

  Dit affald hentes som normalt. Hvis der sker ændringer for afhentning af affald, kan du læse seneste nyt på siden om affald fra husholdningen.

  Genbrugspladser

  Alle genbrugspladser er åbne, men du skal være opmærksom på følgende:

  • Du skal bruge handsker, når du er på pladsen
  • Du skal holde mindst 1 meters afstand til andre
 • Beredskab

  Brandstationer

  Brandstationer er åbent for besøgende efter aftale.

  Beredskab

  Du kan kontakte beredskabet via:

  Brandskolen

  Brandskolen RESC er åben for uddannelser og kurser.

  Kontakt brandskolen for nærmere information.

  • Telefon: 58 57 97 00 

  Akut behov for hjælp

  • Ring 112
 • Bosteder m.m.

  Midlertidige besøgsrestriktioner i botilbud

  Social- og indenrigsministeriet har udmeldt, at der skal indføres generelle midlertidige besøgsrestriktioner i botilbud. Besøgsrestriktionerne skal begrænse smittespredning på botilbud, hvor mennesker i risikogruppen opholder sig.

  Det vil fortsat være muligt at besøge beboerne på tilbuddene på udendørs arealer efter aftale med det enkelte tilbud og med overholdelse af myndighedernes anbefalinger til begrænsning af smitte. Ved kritiske besøg kan det ved særlig aftale være muligt at gennemføre besøg indendørs, hvis det vurderes at kunne gennemføres forsvarligt.    

  De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter følgende tilbud:

  • Botilbuddet Østergården og Østervej
  • Bofællesskabet Århusvej
  • Bofællesskabet Solgården
  • Bofællesskabet Kalundborgvej
  • Bofællesskabet Grendalsvej
  • Bofællesskabet Stapels Gård
  • Bofællesskabet Motalavej

  Besøgsrestriktionerne indføres for alle beboere i disse tilbud ud fra et forsigtighedsprincip med hensigt om at passe på de beboere i tilbuddene, der er i særlig risiko.

  Hvis man har spørgsmål til sit besøg på et bosted, er man altid velkommen til at kontakte det enkelte bosted forud for sit besøg.

 • Biblioteker

  Bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør er åbne for besøg, udlån, aflevering og arrangementer, og bibliotekerne følger naturligvis myndighedernes retningslinjer, så du kan besøge dem i trygge rammer.

  Brug mundbind eller visir

  Fra torsdag den 29. oktober skal du bruge mundbind eller visir, når du besøger os og bevæger dig rundt indendørs på bibliotekerne. Hvis du sidder ned for at læse en avis eller bruge vores computere, så må du gerne tage mundbindet eller visiret af.

  Derudover er der i biblioteksrummet også afstandskrav og håndsprit – ligesom der har været siden foråret.

  Arrangementer

  Bibliotekerne fastholder og gennemfører som udgangspunkt alle siddende arrangementer. De nye restriktioner betyder dog at nogle arrangementer vil blive aflyst.  

  Du kan holde dig opdateret om retningslinjer og arrangementer på bibliotekernes hjemmeside.

 • Borgerservice

  Borgerservice er åbent igen og følger naturligvis myndighedernes retningslinjer, så du kan besøge dem i trygge rammer.

  Husk du skal bestille tid

  Du skal bestille din tid hjemmefra via linket herunder eller via telefon: 

  • Bestil tid  
  • Bestil tid via telefon: 58 57 57 57 

  Brug mundbind eller visir

  Fra torsdag den 29. oktober skal du bruge mundbind eller visir, når du besøger os og bevæger dig rundt indendørs på borgerservice. Hvis du sidder ned for at læse en avis eller bruge vores computere, så må du gerne tage mundbindet eller visiret af.

  Derudover er der også afstandskrav og håndsprit – ligesom der har været siden foråret.

  Fremmøde

  Mød først op 5 minutter før din bookede tid. På den måde sikrer vi, at der ikke samles for mange på én gang.

  Grundet nuværende situation med Coronavirus, opfordres alle med symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion til at aflyse en eventuel booket tid i Borgerservice. Book en ny tid når symptomerne er væk.
  Hermed beskytter vi andre mod eventuel smitte.

  Udlevering af mundbind

  Hvis det er en væsentlig økonomisk byrde for dig at købe mundbind til brug i den kollektive trafik, f.eks. hvis du er på kontanthjælp, integrationsydelse eller blandt de mest udsatte borgere, så kan du få udleveret gratis mundbind.

  Du kan få udleveret mundbind hos Borgerservice i Skælskør, Korsør og Slagelse inden for normal åbningstid. Det er ikke nødvendigt at bestille tid. 

 • Busser

  Busserne kører normalt, men Movia fastholder det forhøjede daglige rengøringsniveau og en række andre tiltag, der bidrager til at undgå smittespredning i busser og lokaltog.

  Mundbind

  Fra den 22. august er der indført krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik, herunder flextur og plustur.

  Kravet om mundbind gælder også i Fribussen

 • Byrådsmøde

  Som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. COVID-19/Corona er det ikke muligt at overvære byrådsmøder på rådhuset.

  Vi afholder byrådsmøder i byrådssalen - p.t. kun med mulighed for virtuel deltagelse.

 • Børn og Familie

  Alle telefonnumre og mailadresser virker som vanligt.

  Der er lukket for personligt fremmøde.

 • Dagtilbud og kommunal dagpleje

  Dagtilbuddene og dagplejen er åben

  Alle dagtilbud og den kommunale dagpleje er åbne og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne. Der er fortsat skærpede krav til hygiejnen med fokus på håndvask mv. både for børn, forældre og personale.

  Der kan være enkelte lokale forskelle mellem daginstitutionerne, som du kan orientere dig om hos personalet på den enkelte daginstitution. 

 • Ejendomsskat, lån og opkrævning

  Slagelse Kommunes opkrævningsteam er åbent som normalt. Du kan kontakte teamet via telefon, mail og personlig fremmøde.

  Ved personlig fremmøde opfordrer vi til, at du bestiller tid forinden - med mindre du er indkaldt til et møde. 

 • Færger

  På grund af Coronavirus skal alle passagerer holde behørig afstand til besætningen. Alle rejsende over 12 år skal bære mundbind eller visir. Kravet gælder også de ansatte, der har passagerkontakt.

  Se sejlplanen for Agersø Omø færgerne men husk at være opmærksom på planlagte ændringer i 2020.

 • Genoptræning

  Alle ambulante forløb tilbydes opstart enten ved fremmøde på træningscentret eller et besøg i eget hjem. Forløbet kan bestå af konsultationer i træningscenteret eller hjemmetræning, hvilket den enkelte terapeut vurderer undervejs. Der kan også være telefon- og videomøder, hvis det er en mulighed for dig som borger. 

  Holdtilbud i begrænset omfang

  Vi etablerer i begrænset omfang holdtilbud, som naturligvis følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, forsamling og afstand.

  Hvorvidt man kan komme til træning på et hold beror på en konkret faglig vurdering fra den terapeut, som er ansvarlig for det enkelte forløb.

 • Handicap og Psykiatri

  Kontaktinfo

  Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri

  Du kan komme i kontakt med din sagsbehandler på Torvegade ved at ringe på telefon 58 57 44 00 eller til FOKUS på telefon 21 23 81 35 eller 40 48 59 26 inden for kommunens almindelige åbningstid:

  Mandag til onsdag kl. 9-15
  Torsdag kl. 9-17
  Fredag kl. 9-13
  Eller på mail handicapvoksen@slagelse.dk

  Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri

  Henvendelse til virksomhederne for borgere, pårørende og samarbejdspartnere – se kontaktinformation for de enkelte virksomheder:

  • Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)
   CPUs hjemmeside
   (nyt vindue)

   Du kan kontakte din kontaktperson på de udleverede direkte mobiltelefonnumre. Kontaktpersonerne tilstræber fleksibelt at yde den nødvendige indsats i corona-perioden. Hvis der er ændringer i bemandingen, informerer vi dig naturligvis.
   Du kan evt. også sende en mail til: chsol@slagelse.dk

  • Center for Specialundervisning (CSU)
   CSU hjemmeside
   (nyt vindue)

   Du kan stadig ringe på CSU´s hoved-telefonnummer 58 57 57 60 mandag – torsdag 9:00 – 15:00 og fredag 9:00 – 13:00.
   Du kan også skrive til os på CSU´s sikre mail CSU-Slagelse@slagelse.dk

 • Hjemløse

  Kontakt Toften på telefon

  Hjælp os med at hjælpe hinanden – undgå smittefare. Kontakt Toften telefonisk - telefonen er døgnåben:

  •  Tlf.: 58 52 72 22

  Alle borgere, der henvender sig, vil blive spurgt til fysisk helbred og symptomer i forhold til corona/COVID-19.

  Toften er åben

  • Forsorgshjemmet har åbent for henvendelse om plads for hjemløse. Du kan kontakte Toften hele døgnet. Hvis vi ikke har en ledig plads, vil vi fortsat hjælpe med at finde et andet sted.
  • Toftens natherberg har åbent i tidsrummet 21.30-07.30. Du kan få et måltid mad og en kop kaffe. Har du brug for et bad, kan det ske efter nærmere aftale med personalet på arbejde. Hvis du overnatter i natherberget, har du ikke adgang til fælles arealer, og du må ikke kontakte de øvrige beboere.

  Skal du på besøg?

  • Beboerne kan fortsat modtage besøg. Men på grund af øget smitterisiko skal besøgene foregå på udearealer og efter aftale med personalet. 

  Hvis du har symptomer på corona-virus

  Hvis du er hjemløs og har symptomer eller er konstateret med COVID 19, skal du kontakte Toften på telefon.

  • Tlf.: 58 52 72 22

  Toften sørger for, at du kommer i kontakt med personer, der kan guide dig i den videre proces. Såfremt du har symptomer anvises du test og Toften støtter dig hertil. Er du smittet, anvises du til tilbud på Kastanjegaarden, hvor der er personale hele døgnet til at støtte og hjælpe dig.

  Det opsøgende gadeteam

  Har åbent for henvendelser og kører opsøgende indsatser som vanligt.

  Den sociale hjemmepleje

  Har åbent for indskrivninger i tilbuddet – tilbuddet kører som vanligt.

  Toftens udekørende team

  Der er åbent for indskrivning i tilbuddet (§85, housing First forløb). Tilbuddet kører som vanligt

 • Idræts- og fritidsfaciliteter

  Hvor mange må I være samlet?

  • fra 26. oktober – 22. november: Der må højst være 10 personer samlet. Grænsen er stadig 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge under 21 år – opdelt i grupper af max. 10 personer.

  • Voksne over 21 år: Hvis hallen kan opdeles tydeligt, kan der være 10 personer i hver ende af hallen – der skal fortsat være 4 m2 pr. person.

  Mundbind eller visir

  Fra 26. oktober– 2. januar skal der bæres mundbind eller visir indendørs. Det gælder ikke idrætsudøvere, når de er i aktivitet. 

  Øvrige retningslinjer

  • Ved stillesiddende aktiviteter skal der være mindst 1 meters afstand mellem deltagerne.


  • Ved fysisk aktivitet, f.eks. idræt og aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. ved sang, skal der være mindst 2 meters afstand mellem deltagerne.


  • Idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt kan dog gennemføres. I skal her være opmærksom på regler og anbefalinger udmeldt af jeres aktivitets landsforbund og have ekstra stor opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.


  • Der skal som udgangspunkt være minimum 4 m2 gulvareal per person i lokalet. Ved aktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, kan der dog være ned til 2 m2 per deltager.


  • Er der tale om et arrangement, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene eller lignende, må der dog være op til 500 personer til stede samtidig.


  • Deltagerne skal vaske eller spritte hænder ved ankomst til hallen eller det kommunale lokale/anlæg. Foreningerne er selv ansvarlige for, at der er håndsæbe, engangshåndklæder og håndsprit tilgængeligt i forbindelse med aktiviteten.


  • Håndsprit/gel, som er opstillet i hallerne, må ikke bruges til rengøring, da det ødelægger gulve, redskaber og udstyr. Vi anbefaler, at foreninger/aftenskoler bruger sæbevand og klude til dette formål.

  • Foreningerne skal være ekstra opmærksomme på hygiejne og rengøring i forbindelse med omklædningsrum og toiletter. Vand og sæbe virker bedre end sprit.


  • Efter endt benyttelse af en facilitet skal kontaktpunkter, dvs. benyttede borde, dørhåndtag, el-kontakter og vandhaner, vaskes af med universalrengøring eller sprit.

  • Er der fælles redskaber eller remedier, skal disse rengøres hyppigt. Der opfordres til, at man selv medbringer egne personlige redskaber, remedier og sprit i det omfang, det er muligt.

  Foreningerne er til hver en tid ansvarlig for medlemmerne og for overholdelsen af både sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt egne forbunds retningslinjer for sporten. Såfremt vi får henvendelser om at dette ikke efterleves, kan Fritidsafdelingen være nødsaget til at lukke ned for aktiviteterne.

  Omklædning og toiletter

  Det er muligt at benytte omklædningsrum og toiletter, såfremt anbefalinger og retningslinjer for sundhedsmyndigheder overholdes. Vi anbefaler, at der så vidt muligt klædes om hjemmefra, og at badning efter aktiviteten også foregår hjemme.

  De samlede retningslinjer

  De samlede retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside. Der er særlige forhold for bl.a. svømning, danseskoler, fitness, amatørteater og musik.

   

 • Jobcenter

  Center for Arbejdsmarked og Integration er åben, men den delvise suspension af beskæftigelses- og integrationsindsatsen og delvise suspension af tilbud om danskuddannelse er fortsat gældende. Dog sker der efterhånden en gradvis åbning af indsatserne.

  Husk at booke en aftale

  For at mindske smitterisiko er der en række restriktioner, som betyder følgende:

  • Hvis ikke du har en aftale, må du stadig ikke møde fysisk op hos os i Center for Arbejdsmarked og Integration.
  • Hvis du ønsker en samtale med din sagsbehandler, skal du ringe og lave en aftale.
  • Alle samtaler holdes digitalt eller telefonisk, medmindre du er indkaldt, og der er lavet en aftale om, at du skal møde personligt op. 

  Du har stadig pligt til at deltage i den digitale indsats.  

  Selvbook

  • Hvis du er omfattet af pligten til at selvbooke samtaler, skal du være opmærksom på, at der 15. august 2020 igen blev åbnet op for selvbooking af samtaler.  

  Udlevering af mundbind

  Hvis det er en væsentlig økonomisk byrde for dig at købe mundbind til brug i den kollektive trafik, f.eks. hvis du er på kontanthjælp, integrationsydelse eller blandt de mest udsatte borgere, så kan du få udleveret gratis mundbind. Du kan få udlveret mundbind hos Jobcentret på Kalundborgvej i Slagelse inden for normal åbningstid. Det er ikke nødvendigt at bestille tid. 

  Rådighedsforpligtelsen for dagpengemodtagere 

  • Dagpengemodtagere skal igen stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende og kunne og ville deltage i samtaler og aktiviteter med jobcenteret og a-kassen samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
  • Vær dog opmærksom på, at der først er pligt til at booke samtale fra og med den 15. august.

  Rehabiliteringsteam 

  • Der er nu åbnet op for, at du igen kan deltage ved personlig fremmøde i Rehabiliteringsteamet.
  • I konkrete tilfælde af hensyn til dig, som borger, kan jobcenteret behandle sager i rehabiliteringsteamet virtuelt, hvis du giver samtykke hertil. 

  Integration 

  For Integrationsindsatsen gælder samme retningslinjer som for det beskæftigelsesrettede område. Derudover gælder at:

  • Der er åbent for visitationer til at påbegynde og genoptage Danskuddannelse
  • Modtagelse af nyankomne udlændinge og behandling af sager om repatriering forsætter og afholdes så vidt muligt digitalt og telefonisk, men er vil også være mulighed for at mødes inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  • Samarbejde med familiekonsulenter forsætter så vidt muligt digitalt og telefonisk, men der vil også være mulighed for at mødes inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Aktiviteter og tilbud

  Der er nu åbnet helt op for aktiviteter og tilbud. Derfor kan der bevilges og påbegyndes nye virksomhedsrettede tilbud både i private og offentlige virksomheder.

 • Klubber

  Klubberne er åbne som normalt. Klubberne har fokus på at overholde Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og det kan have betydning for organisering og omfanget af aktiviteter.

 • Kommunale ejendomme

  Rengøring

  Vi øger rengøringen i de bygninger, der benyttes. Vi har ekstra fokus på at højne hygiejnen for at mindske smitterisikoen, særligt i dagtimerne.
  Herudover tilstræber vi at få gjort grundigt rent i de ”tomme” bygninger.

  Ejendomsservice

  Ejendomsservice kigger til alle bygninger så ofte som muligt, og sørger for at passe bygningerne. Det gælder fx post, affald, låse, alarmer, varemodtagelser, forsyninger, vand/varme/el osv.

  Ejendomsservice sørger også for at holde styr på håndværkere og andre, der har behov for at få adgang til bygningerne.

  Boligadministration

  Boligadministrationen sørger for, at det fortsat er muligt at flytte ind i eller flytte fra kommunens egne almene boliger.

  Vi kan stadig kontaktes

  Mange af de administrative medarbejdere arbejder stadig hjemmefra men kan sagtens kontaktes. Deres fokus er fortsat drift, og at holde gang i bygge- og renoveringsprojekter.

  Der kan opstå længere svartider på grund af situationen.

  Kontakt

  Hvis du får problemer eller har spørgsmål, kontakt venligst vagttelefonen:

  • Tlf.: 58 57 40 45

  Information til virksomheder

  Igangværende projekter fortsætter uændret. Vores medarbejdere kan risikere ikke at være tilgængelige i samme omfang som normalt. Vi deltager til fysiske byggemøder og udfører tilsyn på byggepladsen. Naturligvis under hensyntagen til smittefaren omkring COVID 19.

  Møder, telefonmøder og videomøder

  Samtlige medarbejdere kan kontaktes via telefon, mail, videomøder og efter aftale også til fysiske møder underlagt covid-hensyn.

 • Kultur og Fritid

  Kultur og Fritid lukket

  Kultur og Fritid er i begrænset omgang åbent for personlig betjening (fremmøde). Du kan kontakte afdelingens medarbejdere via e-mail og telefon.

  Kontakt Kultur og Fritid

  Generelle henvendelser til Kultur og Fritid:

  Indendørs og udendørs foreningsaktiviteter

  Regeringen har gjort det muligt at genåbne for både indendørs og udendørs idræt, hvis retningslinjer fra myndigheder og forbund overholdes.

  Fra 26. oktober – 22. november må der højst være 10 personer samlet. Grænsen er stadig 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge under 21 år – opdelt i grupper af max. 10 personer.

  Voksne over 21 år: Hvis hallen kan opdeles tydeligt, kan der være 10 personer i hver ende af hallen – der skal fortsat være 4 m2 pr. person

  Kulturinstitutioner er åbne

  Museer, teatre, kunsthaller og biografer er gradvist åbnet op igen.

  Er der tale om et arrangement, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene eller lignende, må der være op til 500 personer til stede samtidig.

  Mundbind eller visir

  Fra d. 29. oktober skal alle gæster over 11 år bære mundbind eller visir indendørs i kulturinstitutioner og idrætsfacilitetet. Det gælder både kunder, besøgende og tilskuer tilknyttet den pågældende idrætsfacilitet/kulturinstitution. Det gælder ikke idrætsudøvere, når de er i aktivitet.

  Aftenskoler genåbnet

  Aftenskolerne er genåbnet med nogle af deres aktiviteter. Aktiviteterne foregår naturligvis efter de sundhedsmæssige instrukser, som myndighederne foreskriver.

 • Miljø, Plan og Teknik

  Dahlsvej i Korsør

  Huset er foreløbig lukket frem til og med 18. oktober 2020. Der er også lukket for personlig fremmøde.

  Medarbejderne arbejder hjemmefra. Drejer din henvendelse sig om Byggeri, Affald og Genbrug, Miljø, Natur, Vej og Trafik, kan du kontakte os på e-mail eller telefon:

  Planafdelingen på Slagelse Rådhus

  Huset er åbent ind til videre - også for personlig fremmøde.

 • Museer, kulturhuse og lokalarkiver

  Korsør Kulturhus

  Kulturhuset er åbent for foreninger og arrangementer naturligvis under overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til COVID-19.

  Museum Vestsjælland

  Alle Museum Vestsjællands afdelinger i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø er åbne.

  Slagelse arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse 

  Lokalarkiverne åbner op for personalet, men endnu ikke for publikum eller frivillige. Slagelse Arkiverne kan kontaktes på telefon og mail i åbningstiderne. Kontaktoplysningerne for det enkelte arkiv kan ses på arkivernes hjemmeside.

 • Musikskole og Musikhus

  Slagelse Musikskole

  Slagelse Musikskole har både solo- og holdundervisning i Skælskør, Korsør og i Slagelse som vanligt. Du kan læse mere om undervisningen og holdene på Musikskolens hjemmeside.

  Slagelse Musikhus og Badeanstalten

  Slagelse Musikhus gennemfører så mange arrangementer som muligt dette efterår, naturligvis under overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til COVID-19. De forholder sig til én koncert ad gangen og håber på publikums tålmodighed. De nye retningslinjer gælder for arrangementer foreløbigt indtil d. 31. oktober 2020, og du kan læse mere på musikhusets hjemmeside

 • Omsorgstandpleje

  Omsorgstandplejen udfører regelmæssige eftersyn og behandlinger. 

  Kontakt

  Hvis du har brug for at kontakte omsorgstandplejen er kontoret åbent for henvendelser mandag – fredag kl. 8:00 -12:00

  • Tlf: 70 27 52 85

 • Plejecentre

  Der er indført midlertidige restriktioner i forhold til besøg. Restriktionerne gælder frem til 1. november 2020.

  Det er ikke nødvendigt at bestille tid, når man skal besøge sine kære. Vi vil dog stadig opfordre alle til at passe på og følge nedenstående forholdsregler:  

  Vi skal stadig passe på 

  • Da COVID19 stadig er iblandt os og der er udmeldt strategier for smitteopsporing, vil vi anmode om, at I henvender jer til en medarbejder, når I ankommer til plejehjemmet. Så vil vi registrere jer med navn og telefonnummer, så vi kan kontakte jer, i tilfælde af at der konstateres COVID19 udbrud på plejehjemmet. Ligeledes vil I, hvis I ønsker det, kunne få udleveret mundbind.

  • For at mindske risikoen for smitte må besøg KUN ske i beboerens bolig eller udenfor. 

  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer ved besøg på plejehjemmet. 

  • Når man som gæst ankommer til plejehjemmet, skal man følge de anvisninger der er omkring håndhygiejne m.m., og derefter går direkte til beboerens bolig.

  • Vi opfordrer til, at I holder afstand jf. gældende regler. 

  • Når I forlader lejligheden, skal de kontaktflader I har berørt, tørres af med overfladesprit eller særlige rengøringsklude, dette udleveres af medarbejderne i huset. 

  • Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der bliver konstateret COVID19 smittede på plejehjemmet, kan der forekomme en midlertidig nedlukning for besøg udefra.
 • Rådgivning og Udbetaling

  Vi har lukket for personlig henvendelse uden tidsbestilling. Nyt om genåbning bliver oplyst her, når dato kendes. 

  Du kan bestille tid efter aftale pr. telefon i vores telefontid.

  Ring til os

  Rådgivning og Udbetaling er tilbage til almindelig telefontid. Du kan ringe til os hver dag klokken 09-11:

  • Tlf.: 58 57 36 00 (omstilling)
 • Skoler og SFO

  Alle skoler er åbne. Enkelte klasser kan lukke ned midlertidigt, hvis der er konstateret smitte blandt elever og medarbejdere i klassen.

  I så fald vil skolen informere forældrene om, hvordan de skal forholde sig, og der vil blive etableret nødundervisning for hjemsendte elever.

  Fokus på hygiejne

  Skolerne følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen med fortsat fokus på hygiejne og begrænset antal kontakter.

  Der kan være enkelte lokale forskelle mellem skolerne.

  Er der spørgsmål til, hvordan dit barns skole håndterer forebyggelsen af smittespredning, er du velkommen til at kontakte skolen.

 • Slagelse Kommune - hovedomstilling

  Hovednummeret til Slagelse Kommune er:

  • Tlf.: 58 57 36 00

  Omstillingen er åben i den normale åbningstid.

 • Slagelse Sprogcenter

  Slagelse Sprogcenter er åbent.

  Kontakt Slagelse Sprogcenter

  Du kan altid kontakte Slagelse Sprogcenter 

  • Tlf.: 58 57 55 30

  Yderligere spørgsmål kan rettes til forstander Line Cramer.

 • Sundhed og Ældre

  Serviceniveau for hjemmepleje og sygepleje

  Vi kommer fortsat til alle visiterede besøg hjemme hos borgerne.

  Hjælpemidler

  Vi sagsbehandler stadig ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning og henvendelser om APV Hjælpemidler. Sagsbehandlingen foregår dels over telefonen men også på besøg i hjemmet - efter at have vurderet risikoen for smitte.

  Kontinenssygeplejerskerne kommer også igen på hjemmebesøg efter at have vurderet risikoen for smitte.

  Kontoret er åbent efter forudgående aftale og jf. sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til Covid-19.

  Hvis du har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion, opfordrer vi til, at du kontakter kontoret og aflyse din aftale og ringer igen, når symptomerne er væk.

  Aktivitetscentre

  Aktivitetscentrene er åbne. Der er særlige retningslinjer i forhold til afstand, rengøring og afspritning. 

  Du kan holde sig orienteret om retningslinjer for aktivitetscentrene på aktivitetscentrenes hjemmeside.

  Demensdaghjem

  Demensdagcentre er delvist genåbnet.

 • Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten kontakter alle familier, der får nyfødte børn. 

  Sundhedstjenesten tilbyder alle familier med børn i alderen fra 0-3 år hjemmebesøg og skoleundersøgelser til skolebørn fra 0.-9.klasse

  Kontakt

  Administrationen kan kontaktes dagligt på:

  • Tlf.: 58 57 47 01
   Telefontid: 8.00-12.00

  Kontakt din sundhedsplejerske pr. telefon eller mail. eller følg med på sundhedstjenestens hjemmeside:

   

 • Svømmehaller

  Korsør svømmehal er genåbnet. Slagelse Svømmehal er under renovering og genåbner til januar 2021.

  Fra torsdag den 29. oktober skal du bære mundbind eller visir:

  • når du ankommer til svømmehallen og går ind i omklædningen
  • hvis du opholder dig i f.eks. cefeteriet
  • når du efter svømning er omklædt og skal forlade svømmehallen igen

  Du skal IKKE bære mundbind eller visir, når du har svømmetøj på og går til og fra bassinet.

  Du kan holde dig opdateret om retningslinjer for brug af Korsør Svømmehal på svømmehallernes hjemmeside.

 • Tandplejen

  Ikke akutte tandbehandlinger

  Tandplejen har nu normal drift.

  På grund af Corona/test har vi for øjeblikket mange afbud fra vores patienter, som alle skal have nye tider. Derfor vokser vores ventelister – vi beklager at vi først kan tilbyde tider flere måneder frem i tiden. Håber på jeres forståelse.

  Grundet COVID-19 krisen har Sundhedsstyrelsen opstillet retningslinjer for Sundhedsvæsenet, som Slagelse Kommunale Tandpleje følger.
  Vi følger fortsat udviklingen i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket kan medføre ændringer fremadrettet.

  Kontakt os

  • Call-center: 58 57 42 20 
   Fra kl. 08.00 til 12.00

  • Akut-telefon: 29 31 77 49.
   Fra kl. 12.00 til lukketid

  Efter normal åbningstid se tandplejens hjemmeside for yderligere information.

Siden er sidst opdateret 28. oktober 2020