Ændringer i åbningstider

Coronavirus betyder midlertidig lukninger og omlægninger i kommunen. Hold dig orienteret her.

Opdatering den 25. maj

Flere og flere steder er gradvis åbnet op igen i kommunen herunder skoler, børnehaver, biblioteker mv. En lang række områder er dog stadig lukket, og du kan holde dig orienteret om både nedlukningen og genåbning af områder her på siden. 


Få besked, når der er nyt på området

Ønsker du at få besked, når der er nyt på siden? Klik på "abonnér på denne side" nederst. Så får du besked på mail.

Ændringer i åbningstider
 • Affald og Genbrug

  Hentning af affald

  Dit affald hentes som normalt. Hvis der sker ændringer for afhentning af affald, kan du læse seneste nyt på siden om affald fra husholdningen.

  Genbrugspladser

  Alle genbrugspladser er åbne, men du skal være opmærksom på følgende:

  • Du skal bruge handsker, når du er på pladsen
  • Du skal holde mindst 1 meters afstand til andre
 • Beredskab

  Brandstationer

  Brandstationer holder lukket for besøgende.

  Beredskab

  Beredskabet har lukket for personligt fremmøde.

  Du kan kontakte beredskab via:

  Brandskolen

  Brandskolen RESC er åben for visse uddannelser og kurser.

  Kontakt brandskolen for nærmere information.

  • Telefon: 58 57 97 00 

  Akut behov for hjælp

  • Ring 112
 • Bosteder m.m.

  Med enkelte undtagelser er det ikke muligt at besøge pårørende på bosteder m.v. i Slagelse Kommune. Det sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det sker for at minimere risikoen for, at beboerne bliver smittet. Der er således kun åbent for kritiske besøg og ved helt særlige lejligheder.

  Ring og hold kontakten

  Du kan selvfølgelig stadig ringe og holde kontakten med beboerne - til glæde for begge parter. Hvis beboere har mulighed for det, kan du også bruge FaceTime eller Skype.

 • Biblioteker

  Bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør er åbne for udlån og aflevering, og det er nu igen muligt at opholde sig på biblioteket.  Samtidig åbner biblioteket også op for arrangementer med siddende publikum.  

  Øvrige arrangementer er aflyst, og der er lukket for lokaleudlån for foreninger, oplysningsforbund m.v.

  Hold dig opdateret på bibliotekernes hjemmeside.

 • Borgerservice

  Borgerservice er lukket for personlig betjening indtil videre. Vi har derfor været nødt til at aflyse tider i lukkeperioden. Har du akut brug for at komme i kontakt med Borgerservice, så ring på 58 57 36 00 inden for normal åbningstid.

  Henvendelser omkring sygesikring og beboerindskudslån behandles som vanligt, mens øvrige henvendelser der ikke er kritiske, må vente til genåbningen. Kritiske og vitale henvendelser til Borgerservice klares - men dog kun efter aftale.

  Du kan stadig kontakte Borgerservice

  Selvom du ikke kan møde medarbejderne i borgerservice fysisk, så kan du stadig komme i kontakt med Borgerservice, hvis du har spørgsmål. Du kommer i kontakt med Borgerservice via kommunens omstilling på telefon 58 57 36 00 eller skriv sikkert via digital post (E-boks):

  Skal du have nyt pas?

  Har du et uopsætteligt behov for nyt pas, som ikke kan vente til Borgerservice genåbner, så kontakt Borgerservice som beskrevet ovenfor.

  Har du tabt dit kørekort eller er det udløbet?

  Kontakt Borgerservice, som beskrevet ovenfor.

  Har du brug for et nyt NemID?

  Hvis du har et gyldigt pas eller kørekort, kan du selv bestille et nyt NemID

  Har du mindst 2 koder tilbage på dit nøglekort:

  Har du ikke gyldigt pas eller kørekort, og kan din henvendelse ikke vente til vi åbner igen, kan du kontakte Borgerservice.

  Søg om beboerindskudslån

  Vi behandler henvendelser om beboerindskudslån som vanligt. Har du spørgsmål til beboerindskudslån kan du ikke møde op fysisk, men du kan i stedet kontakte Borgerservice på telefon og mail som beskrevet ovenfor. 

  Nyt sygesikringskort eller lægeskift

  Vi behandler henvendelser om nyt sygesikringskort eller lægeskift som vanligt. Har du spørgsmål til nyt sygesikringskort eller skift af læge, kan du ikke møde op fysisk, men du kan i stedet kontakte Borgerservice på telefon og mail som beskrevet ovenfor. 

  Nødvielse

  Alle aftalte vielser i perioden er aflyst, og de berørte par er kontaktet. Står du i en akut situation og har brug for nødvielse, kan du kontakte os via telefon 58 57 36 00

 • Busser

  Busserne kører normalt, men Movia fastholder det forhøjede daglige rengøringsniveau og en række andre tiltag, der bidrager til at undgå smittespredning i busser og lokaltog.

 • Byrådsmøde

  Som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. COVID-19/Corona er det ikke muligt at overvære byrådsmøder på rådhuset.

  Byrådsmøde afholdes som videomøde, men du kan stadig lytte med:

 • Børn og Familie

  Alle telefonnumre og mailadresser virker som vanligt.

  Der er lukket for personligt fremmøde.

 • Forældrerådgivning

  Slagelse Kommune tilbyder en særlig rådgivningslinje til forældre, hvis børn ikke kan komme i dagtilbud eller i skole på grund af coronakrisen.

  Forældrerådgivningen er et tilbud om samtale her og nu, hvor du kan få en snak om hverdagen med børnene hjemme. Du kan hente råd i forhold til konkrete problemer - hvad kan du som forældre gøre, og hvilke redskaber kan du bringe i spil for at løse problemerne. 

  I forældrerådgivningen kan du tale med en medarbejder, der til dagligt arbejder med rådgivning i dagtilbud og skoler.

  Åbningstid

  Rådgivningen har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til 15.00

  Kontakt

  Kontaktoplysninger på forældrerådgivere:

  • Martine Riis Pedersen
   Tlf.: 20 12 68 42

  • Christa Hjørlunde Nielsen
   Tlf.: 40 20 62 58

  • Gitte Susanne Altenburg
   Tlf.: 30 34 50 17

  • Maria Gøtze Tranekær Nielsen
   Tlf.: 40 21 74  18

  • Claus Martin
   Tlf.: 51 53 94 91

  • Inge Dalsgaard
   Tlf.: 51 18 99 54
 • Dagtilbud og kommunal dagpleje

  Gradvis og kontrolleret genåbning af dagtilbud

  Dagtilbuddene tager i genåbningen afsæt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer og generelle anbefalinger. Der er krav til dagtilbuddene om særligt fokus på god hygiejne og ekstra rengøring. Afstandskravet, som gælder i det øvrige samfund, håndteres i dagtilbud ved så vidt muligt at holde børn og voksne i de samme grupper – således at antallet af smittekæder begrænses.

  Alle dagtilbud har tilrettelagt dagen med så mange aktiviteter udendørs, som det er muligt.

  Begrænset fremmøde eller begrænset åbningstid

  Dagtilbuddene kan kun håndtere pasningen efter retningslinjerne, fordi fremmødet er begrænset af, at mange forældre har valgt selv at passe eller finde alternativ pasning. Selv med færre fremmødte børn har de fleste dagtilbud været nødt til at forkorte deres åbningstid for at få personaleressourcerne til at række til den nødvendige normering.

  En mindre gruppe forældre, oplever desværre stadig, at de ikke kan få opfyldt deres ønsker pasning eller åbningstid. Det skyldes, at enkelte dagtilbud ikke har personaleressourcer og/eller fysiske rammer til at tilbyde pasning til det store antal børn, som har behov for pasning det pågældende sted.

  Dagtilbuddene har derfor været nødt til at prioritere, hvilke familier der kan tilbydes pasning ud fra de kriterier, som er besluttet politisk. Vi har en forventning om, at retningslinjerne hen ad vejen vil blive lempet – og der vil dermed være mulighed for at flere børn kan komme i daginstitution og mulighed for længere åbningstid.

  Kriterier for prioritering, hvis nødvendigt

  Børne- og Ungeudvalget har besluttet, at dagtilbuddene decentralt sammen med bestyrelse og personale skal fastlægge rammer for fremmøde og åbningstid, således at så mange som muligt bliver tilgodeset mest muligt. Samtidig skal forældre, der arbejder i beredskabet, eller forældre, som ikke er hjemsendt, prioriteres.

 • Ejendomsskat/udlæg

  Slagelse Kommunes opkrævningsteam arbejder hjemmefra på grund af den igangværende Corona-situation.

  Har du modtaget en tilsigelse om at give møde til udlægsforretning i forbindelse med manglende betaling af ejendomsskat? På grund af situationens alvor skal du ringe til et af følgende telefonnumre for nærmere information:

  • Tlf.: 58 57 30 89
   eller
  • Tlf.: 58 57 45 31
 • Folkeregistret

  Der er lukket for personlig henvendelse i Folkeregistret.

  Akut henvendelse

  Ved akut behov for hjælp så ring:

  •  Tlf.: 24 89 68 26
 • Færger

  Se sejlplanen for Agersø Omø færgerne men husk at være opmærksom på planlagte ændringer i 2020

 • Genoptræning

  Alle ambulante forløb tilbydes opstart enten ved fremmøde på træningscentret eller et besøg i eget hjem. Forløbet vil i høj grad bestå af hjemmetræning samt opfølgende konsultationer enten ved fysisk fremmøde eller over telefon/videomøde.

  Holdtilbud i begrænset omfang

  Vi etablerer i begrænset omfang holdtilbud, som naturligvis følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, forsamling og afstand.

  Hvorvidt man kan komme til træning på et hold beror på en konkret faglig vurdering fra den terapeut, som er ansvarlig for det enkelte forløb.

 • Handicap og Psykiatri

  Her holder vi åbent

  • Myndighed i Torvegade
   Myndighed i Torvegade har en åben telefonlinje med bemanding for borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
   Alle møder og hjemmebesøg er som udgangspunkt aflyst, medmindre andet konkret er aftalt. Myndighed behandler indkomne sager hurtigst muligt – vi håber på jeres forståelse i denne svære tid.

  • Rusmiddelcentret
   Rusmiddelcentret har fortsat åbent i forhold til myndighed og behandling via telefon og videomøder.

   Rusmiddelcentret sikrer, at borgerne får leveret nødvendig medicin via Bussen og Bilen i samarbejde med lægefaglig kompetence.

  • Botilbud
   Alle botilbud opretholder deres drift.

  • Individuel §85 støtte og § 82 forebyggende indsats
   Individuel §85 støtte til borgere i eget hjem og § 82 forebyggende indsats foregår som udgangspunkt via telefon eller skype.
   Vi kommer kun på besøg i borgerens hjem, hvis det er absolut nødvendigt.

  • Kontaktpersoner for døvblinde
   Kontaktpersoner for døvblinde §98 besøger kun borgers hjem, hvis det er absolut nødvendigt – har du tvivlsspørgsmål, kontakt venligst:
   handicapvoksen@slagelse.dk

  • Borgerstyret Personlig Assistance
   Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordninger) i henhold til §§95 og 96, fortsætter som normalt – ved forsyningsproblemer (manglende hjælpere på grund af sygdom) kontakt venligst:
   handicapvoksen@slagelse.dk

  • Forsorgshjemmet Toften
   Forsorgshjemmet Toften er åbent. Det opsøgende team (§ 99) og gadesygeplejersken varetager akutfunktioner ift. borgere, der allerede er omfattet af målgruppen. Den Sociale Hjemmepleje opretholdes.

  Ledsagerordning

  • Ledsagerordningerne er i gang igen, dog kan der være borgere, som er i risikogruppen for corona, som på den baggrund ikke har genoptaget deres ledsagerordning.
   Kontakt venligst Specialcenter Slagelse på telefon 30 44 05 86 eller på mail: sps@slagelse.dk

  Besøgsrestriktioner

  Nyt vedrørende besøgsrestriktioner:

  Der er kommet en ny bekendtgørelse 610 af den 13. maj 2020.

  Bekendtgørelsen bevirker, at nedenstående nævnte områder er omfattet af det midlertidige besøgsforbud frem til 30. juni 2020.

  Ændringen er, at der er mulighed for at etablere besøg på udearealer.

  1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

  2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

  3) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.

  4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.

  5) Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis luk-kede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.

  6) Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.

  7) Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.

  8) Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.

  9) Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110 i lov om social service.

  10) Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

  Kontaktinfo

  Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri

  Du kan komme i kontakt med din sagsbehandler på Torvegade ved at ringe på telefon 58 57 44 00 eller til FOKUS på telefon 21 23 81 35 eller 40 48 59 26 inden for kommunens almindelige åbningstid:

  Mandag til onsdag kl. 9-15,
  Torsdag kl. 9-17
  Fredag kl. 9-13.
  Eller på mail handicapvoksen@slagelse.dk

  Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri

  Henvendelse til virksomhederne for borgere, pårørende og samarbejdspartnere – se kontaktinformation for de enkelte virksomheder:

  • Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)
   CPUs hjemmeside
   (nyt vindue)

   Du kan kontakte din kontaktperson på de udleverede direkte mobiltelefonnumre. Kontaktpersonerne tilstræber fleksibelt at yde den nødvendige indsats i corona-perioden. Hvis der er ændringer i bemandingen, informerer vi dig naturligvis.
   Du kan evt. også sende en mail til: chsol@slagelse.dk

  • Center for Specialundervisning (CSU)
   CSU hjemmeside
   (nyt vindue)

   Du kan stadig ringe på CSU´s hoved-telefonnummer 58 57 57 60 mandag – torsdag 9:00 – 15:00 og fredag 9:00 – 13:00.
   Du kan også skrive til os på CSU´s sikre mail CSU-Slagelse@slagelse.dk

 • Hjemløse

  Kontakt Toften på telefon

  Hjælp os med at hjælpe hinanden – undgå smittefare. Kontakt Toften telefonisk - telefonen er døgnåben:

  •  Tlf.: 58 52 72 22


  Alle borgere, der henvender sig, vil blive spurgt til fysisk helbred og symptomer i forhold til corona/COVID-19.

  Toften er fortsat åben

  • Forsorgshjemmet har forsat åbent for henvendelse om plads for hjemløse. Du kan kontakte Toften hele døgnet. Hvis vi ikke har en ledig plads, vil vi fortsat hjælpe med at finde et andet sted.
  • Toftens natherberg har fortsat åbent i tidsrummet 21.30-07.30. Du kan få et måltid mad og en kop kaffe. Har du brug for et bad, kan dette kun ske efter nærmere aftale med personalet på arbejde. Hvis du overnatter i natherberget, har du ikke adgang til fælles arealer, og du må ikke kontakte de øvrige beboere.
  • Det er muligt at komme som gæst på Toften, men kun på Toftens udearealer.

  Hvis du har symptomer på corona-virus

  Hvis du er hjemløs og har symptomer eller er konstateret med COVID 19, skal du kontakte Toften på telefon.

  • Tlf.: 58 52 72 22

  Toften sørger for, at du kommer i kontakt med personer, der kan guide dig i den videre proces. Såfremt du har symptomer anvises du test og Toften støtter dig hertil. Er du smittet, anvises du til tilbud på Kastanjegaarden, hvor der er personale hele døgnet til at støtte og hjælpe dig.

  Det opsøgende gadeteam

  Har fortsat åbent for henvendelser og kører opsøgende indsatser som vanligt.

  Den sociale hjemmepleje

  Har åbent for indskrivninger i tilbuddet – tilbuddet kører som vanligt.

  Toftens udekørende team

  Der er åbent for indskrivning i tilbuddet (§85, housing First forløb). Tilbuddet kører som vanligt

 • Idræts- og fritidsfaciliteter

  Alle indendørs idræts- og fritidsfaciliteter herunder idrætshaller, klubhuse, omklædningsfaciliteter mv. er fortsat lukket.

  Folketinget har besluttet, at der kan åbnes lidt mere op, når det gælder udendørs idræt. Det betyder, at fodbold og andre udendørsidrætter igen kan gå på banen. Alle aktiviteter skal naturligvis afvikles inden for de rammer, krav, og anbefalinger, som myndighederne har opstillet.

  Hvis jeres sport normalt dyrkes indenfor, og det er muligt for jer at rykke den ud i det fri, er der mulighed for, at I kan genoptage aktiviteten udenfor. Det kan f.eks. være at rykke vægtløftning eller gymnastik udenfor.

  Hvad kræver det, før man kan starte op igen?
  Hvis I skal genoptage jeres aktivitet, kræver det, at jeres idrætsforbund har godkendt igangsætningen af aktiviteten, og at alle retningslinjer fra forbundet og relevante myndigheder bliver overholdt, fx forsamlingsforbuddet.

  Hvis retningslinjer mv. ikke bliver overholdt, kan vi som kommune lukke ned for aktiviteten igen.

   

   

   

 • Jobcenter

  Er du indkaldt til møde?

  Hvis du er indkaldt til et møde før den 8. juni, skal du IKKE møde op på adressen.

  Alle samtaler i Jobcentret er som udgangspunkt aflyst. Modtager du ikke en aflysning, vil din sagsbehandler kontakte dig.

  Du skal være opmærksom på, at sagsbehandleren kan ringe fra skjult nummer.

  Aktiviteter og jobrettet uddannelse kan bevilges og påbegyndes

  Det er muligt at få bevilget og påbegynde aktiviteter via anden aktør samt jobrettet uddannelse. Det forudsætter, at du som borger er enig, og at forløbet kan afholdes digitalt.

  Det er også muligt at videreføre og afslutte aktiviteter, som du har påbegyndt forud for suspensionsperioden. Det kræver, at du er enig, og at forløbet kan afholdes digitalt. Dette gælder både ordinære uddannelsestilbud (f.eks. AMU-kurser) og øvrige aktiviteter, som bliver udbudt af andre aktører (jobsøgningskurser, samtaler ved coach, mentor m.v.).

  Seks ugers jobrettet uddannelse kan bevilges og påbegyndes som fjernundervisning. Du kan uddanne dig op til og med niveauet for en erhvervsuddannelse - dele af den aktive indsats er suspenderet.

  Tidligere udmelding om, at der ikke kan deltages i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er derfor fraveget.

  Generelt gælder det, at det er frivilligt for dig at deltage i tilbuddet. Du kan ikke sanktioneres for ikke at tage imod et tilbud.

  Rehabilitering

  Jobcenteret har mulighed for at behandle sager i rehabiliteringsteamet virtuelt, hvis du giver samtykke hertil. Mødet kan i mange tilfælde ske uden din deltagelse, hvis du giver dit samtykke til det.

  Du vil dog altid blive tilbudt at deltage virtuelt eller via telefon. Det gælder sager, der vurderes at være tilstrækkeligt oplyst til, at teamet afgiver indstilling i sagerne.

  Skal du i kontakt med jobcentret?

  Jobcenterets telefonnumre og mailadresser virker som normalt.

  Er du i løntilskud eller virksomhedspraktik?

  Hvis du er i virksomhedspraktik, skal du kontakte virksomheden og aftale, om forløbet skal fortsætte. Virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, kan videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis praktikant og virksomhed er enige om det.

  Hvis du er ansat i løntilskud, fortsætter din ansættelse. 

  Udbetaling af ydelser

  Alle offentlige ydelser vil fortsat blive udbetalt uden ændringer i perioden. Det gælder også, hvis dit forløb bliver afbrudt, eller du ikke har mulighed for at fremmøde, som følge af, at der holdes lukket.

  Tolkebistand

  Du kan fortsat modtage hjælp fra en tolk.

 • Klubber

  I midten af marts genåbnede klubtilbud for børn til og med til 5. klasse.

  Fra mandag den 18. april kan klubtilbud også genåbne for de ældre børn.

  Den videre genåbning vil ske på en måde og i et tempo, så de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne kan blive efterlevet.

  Forældrebetaling

  Børnefamilier med børn i dagtilbud, SFO, fritidshjem og fritidsklubber kan forvente en kompensation svarende til en halv måneds faktuel forældrebetaling for den periode, hvor tilbuddene har været lukket.

  Kompensationen gives ved at modregne beløbet i opkrævningen for juni måned.

  Forældre til børn, der udmeldes inden juni måned, vil i stedet få beløbet udbetalt via Slagelse Kommunes opkrævningsafdeling. Såfremt der er en restance, bliver beløbet ikke udbetalt.

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte lederen i dit barns klub.

 • Kommunale ejendomme

  Rengøring

  Vi øger rengøringen i de bygninger, der stadig benyttes. Vi har ekstra fokus på at højne hygiejnen for at mindske smitterisikoen, særligt i dagtimerne.
  Herudover tilstræber vi at få gjort grundigt rent i de ”tomme” bygninger.

  Ejendomsservice

  Ejendomsservice kigger til alle bygninger så ofte som muligt, og sørger for at passe bygningerne. Det gælder fx post, affald, låse, alarmer, varemodtagelser, forsyninger, vand/varme/el osv.

  Ejendomsservice sørger også for at holde styr på håndværkere og andre, der har behov for at få adgang til bygningerne.

  Boligadministration

  Boligadministrationen sørger for, at det fortsat er muligt at flytte ind i eller flytte fra kommunens egne almene boliger.

  Vi kan stadig kontaktes

  De administrative medarbejdere arbejder hjemmefra, og kan kontaktes. Deres fokus er fortsat drift, og at holde gang i bygge- og renoveringsprojekter.

  Der kan opstå længere svartider på grund af situationen.

  Kontakt

  Hvis du får problemer eller har spørgsmål, kontakt venligst Vagttelefonen:

  • Tlf.: 58 57 40 45

  Information til virksomheder

  Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at igangværende projekter fortsætter uændret. Vores medarbejdere vil dog ikke være tilgængelige i samme omfang som normalt. Vi deltager ikke i fysiske byggemøder, men vil kunne udføre tilsyn på byggepladsen. Naturligvis under skyldig hensyntagen til smittefaren omkring COVID 19.

  Møder, telefonmøder og videomøder

  Samtlige medarbejdere kan kontaktes via telefon og mail, og vi arbejder på at opsætte løsninger til videomøder.

 • Kultur og fritid

  Kultur og Fritid lukket

  Kultur og Fritid er lukket foreløbigt frem til den og med d. 8. juni.

  Afdelingen er lukket for personlig betjening (fremmøde). Men du kan fortsat kontakte afdelingens medarbejdere via mail og telefon.

  Kontakt Kultur og Fritid

  Generelle henvendelser til Kultur og Fritid:

  Indendørs og udendørs foreningsaktiviteter 

  Myndighederne behandler i fase 3 spørgsmål vedrørende opstart af indendørs sport og sommeraktiviteter for børn og andre kulturaktiviteter samt vil overveje at øge forsamlinger fra 10 til 30-50 personer. Vi afventer derfor næste udmelding, som er 1. juni.

  Udendørs foreningsaktiviteter kan genoptages, hvis retningslinjer fra myndigheder og forbund overholdes.

  Indendørs foreningsaktiviteter, som har mulighed for at rykke udendørs, kan også genoptages, hvis retningslinjer fra myndigheder og forbund overholdes.

  Husk at forsamlingsforbuddet på max 10 personer samlet stadig skal overholdes. 

  Indendørs idrætsfaciliteter er lukket

  Alle indendørs idrætsfaciliteter er aflåste frem til og med d. 8. juni.

  Kulturinstitutioner åbner gradvist op

  Museer, teatre, kunsthaller og biografer har mulighed for at åbne op igen.

  Aftenskoler genåbner 

  Fra den 27. maj genåbner aftenskolerne med nogle af deres aktiviteter. Aktiviteterne foregår naturligvis efter de sundhedsmæssige instrukser, som myndighederne foreskriver.

 • Miljø, Plan og Teknik

  Center for Miljø, Plan og Teknik forsøger så vidt muligt at opretholde en normal drift i den normale åbningstid.

  Det betyder at:

  • Centeret er lukket for personlig betjening.
  • Det er muligt at få kontakt til medarbejderne/centeret, men der er generelt længere svartider.
  • Myndighedsarbejdet forsøges opretholdt, så vidt det er muligt.
  • Entreprenørservice opretholder akutberedskab og udfører kritiske opgaver som fx rottebekæmpelse, renhold af det offentlige rum i begrænset omfang mv.
 • Museer, kulturhuse og lokalarkiver

  Korsør Kulturhus

  Kulturhuset er lukket.

  Museum Vestsjælland

  Alle Museum Vestsjællands afdelinger i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø åbner igen fra den 26. maj.

  Slagelse arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse 

  Lokalarkiverne åbner op for personalet, men endnu ikke for publikum eller frivillige. Slagelse Arkiverne kan kontaktes på telefon og mail i åbningstiderne. Kontaktoplysningerne for det enkelte arkiv kan ses på arkivernes hjemmeside.

 • Musikskole og Musikhus

  Slagelse Musikskole

  Slagelse Musikskole er lukket. Vi opdaterer her på siden, når en genåbningsdato er faldet på plads. Du kan også følge med på Musikskolens hjemmeside.

  Slagelse Musikhus og badeanstalten

  Musikhuset, Badeanstalten og Slagelse Teater er lukket – også for besøgende, møder m.v. – foreløbig til d. 8. juni 2020. Du kan følge med på musikshusets hjemmeside hvilke koncerter der er blevet påvirker pga. Corona.

 • Omsorgstandpleje

  Omsorgstandplejen udfører regelmæssige eftersyn og behandlinger. 

  Kontakt

  Hvis du har brug for at kontakte omsorgstandplejen er kontoret åbent for henvendelser mandag – fredag kl. 8:00 -12:00

  • Tlf: 70 27 52 85

 • Plejecentre

  Vi har startet en forsigtig genåbning på vores plejecentre, så de ældre borgere igen kan få besøg.

  Vi har derfor åbnet op for udendørs besøg, som kan foregå i haven eller i opstillede pavilloner, afhængigt af lokale forhold på det enkelte plejecenter.

  Hvis du som pårørende vil på besøg

  Hvert enkelt plejecenter udarbejder en plan for besøg. Du skal derfor henvende dig til plejecentret og høre om muligheden for, hvornår du kan besøge en beboer.

  Ring og hold kontakten

  Du kan selvfølgelig stadig ringe og holde kontakten med beboerne - til glæde for begge parter. Hvis beboere har mulighed for det, kan du også bruge FaceTime eller Skype.

   

   

 • Rådgivning og Udbetaling

  Der er lukket for personlig henvendelse hos Rådgivning og Udbetaling.

  Rådgivning og Udbetaling prioriterer opgaverne, og der er derfor risiko for, at tiden for din sagsbehandling forlænges.

  Modtager du offentlig forsørgelse?

  Vær opmærksom på den ydelse, du får udbetalt i perioden, hvor personalet er hjemsendt. Ydelsen kan blive reguleret senere. Det skyldes, at der kan være oplysninger, som ikke er tilgængelige for os, når du får udbetalt penge. Det kan være oplysninger fra andre offentlige myndigheder, huslejeopkrævninger osv.

  Akut henvendelse

  Ved akut behov for hjælp ring:

  • Tlf.: 23 69 20 11

  • Tlf.: 23 44 33 15

  • Tlf.: 23 71 87 77
 • Skoler og SFO

  Gradvis og kontrolleret genåbning – Fase 2

  Onsdag den 15. april kunne dagtilbud samt skoler og fritidstilbud for elever i 0.-5. klasse genåbne som en del af Fase 1 for genåbningen af Danmark.
  Torsdag den 7. maj, meddelte Statsministeren, at genåbningen for 6.-10. klasse kan begynde fra mandag den 18. maj som en del af Fase 2 for genåbningen.

  Den videre genåbning vil ske på en måde og i et tempo, så de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne kan blive efterlevet.
  Da skoler har forskellige vilkår og muligheder for, hvordan de kan efterleve Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, vil der også være forskel på, i hvilket omfang skolerne kan tilbyde eleverne fysisk undervisning. For elever i 6.-10. klasse kan I forvente, at den fysiske undervisning vil blive suppleret af fjernundervisning.

  For alle klassetrin er der fortsat tale om, at der kan forekomme ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse i forhold til den almindelige undervisning samt ændrede åbningstider i SFO.

  Den konkrete plan for næste fase af skolens genåbning vil blive meldt ud af den enkelte skole.

  Følg med på Aula

  I slutningen af uge 20 vil alle få nærmere besked om, hvordan skoledagen kommer til at se ud i de kommende uger. Vi opfordrer alle til løbende at følge med på Aula.

  Fjernundervisning

  Indtil genåbningen for 6.-10. klasse vil fjernundervisningen fortsætte. Efter genåbningen for 6.-10. klasse kan I forvente, at den fysiske undervisning vil blive suppleret af fortsat fjernundervisning. Elever, der modtager fjernundervisning, har pligt til at deltage aktivt i undervisningen og løse de opgaver, som lærerne stiller dem. Det er vigtigt, at I løbende følger anvisninger fra dit barns lærere på Aula. Skolen skal registrere, om eleverne deltager aktivt i undervisningen.

  Skolerne skal ikke give erstatningsundervisning for den undervisning, der ikke er blevet gennemført. Der kan dog være enkelte elever, som undtagelsesvist har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

  Hvis dit barn har glemt sit brugernavn eller adgangskode til AULA eller andre digitale læringsplatforme, kan I finde hjælp her:

  Tilbagebetaling - Forældrebetaling for SFO

  Børnefamilier med børn i dagtilbud, SFO, fritidshjem og fritidsklubber kan forvente en kompensation svarende til ½ måneds faktuel forældrebetaling for den periode, hvor tilbuddene har været lukket.

  Kompensationen gives ved at modregne beløbet i opkrævningen for juni måned.

  Forældre til børn, der udmeldes inden juni måned, vil i stedet få beløbet udbetalt via Slagelse Kommunes opkrævningsafdeling. Såfremt der er en restance, bliver beløbet ikke udbetalt.

  Børn- og Ungeudvalget vil tage stilling til, hvordan forældre i Slagelse Kommune eventuelt skal kompenseres, hvis de ikke har kunnet få passet deres børn i genåbningsperioden.

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til den gradvise kontrollerede genåbning af skoler og SFO’er, skal du kontakte ledelsen på dit barns skole. Følg i øvrigt med på Aula.

  Har du spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte ledelsen på dit barns skole. Følg i øvrigt med på Aula.

 • Slagelse Kommune - hovedomstilling

  Hovednummeret til Slagelse Kommune er:

  • Tlf.: 58 57 36 00

  Omstillingen er åben i den normale åbningstid.

 • Slagelse Sprogcenter

  Slagelse Sprogcenter åbner igen onsdag d. 27. maj 2020.

  Alle kursister modtager besked på sms om genåbningen med henvisning til information om retningslinjer og eventuelt ændrede mødetider.

  Frem til onsdag den 27. maj

  Frem til genåbning på onsdag d. 27. maj foregår undervisningen stadig via vores læringsplatform, Edulife. Er du kursist, se her

  Kontakt Slagelse Sprogcenter

  Du kan altid kontakte Slagelse Sprogcenter på mail

  Fra onsdag d. 27. maj kan du igen kontakte sprogcentret på telefon

  • Tlf.: 58 57 55 30

  Yderligere spørgsmål kan rettes til forstander Line Cramer.

 • Sundhed og Ældre

  Serviceniveau for hjemmepleje og sygepleje

  Vi kommer fortsat til alle visiterede besøg hjemme hos borgerne.

  Hjælpemidler

  Vi sagsbehandler stadig ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning og henvendelser om APV Hjælpemidler. Det sker fortrinsvist over telefonen, men hvis det ikke er muligt, kommer vi på besøg i hjemmet efter at have vurderet risikoen for smitte.

  Kontinenssygeplejerskerne kommer igen på hjemmebesøg efter at have vurderet risikoen for smitte.

  Kontoret er lukket for fysisk fremmøde, med mindre du har en lavet en aftale.

  Aktivitetscentre

  Aktivitetscentrene er i stor udstrækning lukket for aktiviteter. Der kan købes mad fra caféen med levering til de helt centernære boliger. Der afholdes få udendørs arrangementer, som kan ses på aktivitetcentrenes facebooksider, eller hvis man henvender sig direkte til aktivitetscentret.

  Demensdaghjem

  Demensdagcentre er delvist genåbnet.

  Aflastning

  Der tilbydes igen aflastningsophold.

  Madservice

  • Der tilberedes kun én ret mad i stedet for to valgfrie retter mad.
  • Der tilbydes ikke gæstemad.
  • Ernæringsteamet kommer ikke ud på plejecentrene. Ernæringsteamet kan kontaktes på telefon.

  Forebyggelse

  Livsstilstilbud og rygestop 

  Der er lukket for fremmøde til livsstilstilbud og rygestoprådgivning, men vi tilbyder telefon- og videomøder. 

  Vores fysiske aktivitetstilbud foregår i øjeblikket udendørs.

  Forebyggende hjemmebesøg

  Vi kommer igen på forebyggende hjemmebeøg.

  Kontakt sundhedskoordinatorerne

  Sundhedskoordinatorerne kan træffes på:

 • Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten kontakter alle familier, der får nyfødte børn. 

  Familier tilbydes barselsbesøg på 4. eller 5. dagen efter fødsel, etableringsbesøg, 2 måneders besøg samt behovsbesøg. 

  Alle øvrige aftaler er aflyses, og familier med børn i alderen 0-3 år bliver kontaktet telefonisk. 

  Kontakt

  Administrationen kan kontaktes dagligt på:

  • Tlf.: 58 57 47 01
   Telefontid: 8.00-12.00

  Kontakt din sundhedsplejerske pr. telefon eller mail.

 • Svømmehaller

  Svømmehallerne i Korsør og Slagelse er foreløbigt lukket. Ifølge regeringens genåbningsplan er svømmehallerne med i fase 4 til august. 

  Du kan holde dig opdateret, om hvornår svømmehallerne genåbner her på siden eller på svømmehallernes hjemmeside.

   

 • Tandplejen

  Ikke akutte tandbehandlinger

  Rutinebehandlinger er foreløbig aflyst frem til og med sommerferien den 3. juli.
  Der sendes individuelle tider til visiterede kritiske behandlinger.

  Ved akut behov for hjælp

  Hvis der opstår akutte problemer som tandskader eller smerter, kan du stadig kontakte den kommunale tandpleje

  • Tlf: 58 57 42 20
   Telefontid: 08:00 - 12:00
   Nødtelefon: 12:00 - 15:00

  Der foretages nødbehandling hver dag klokken 8:00 - 15:00
  efter forudgående telefonisk aftale

  Du kan også holde dig orienteret på Tandplejens hjemmeside, hvor der løbende kommer flere oplysninger/ændringer i takt med Sundhedsstyrelsens bestemmelser.

Siden er sidst opdateret 25. maj 2020