Ændringer i åbningstider

Coronavirus betyder midlertidig lukninger og omlægninger i kommunen. Hold dig orienteret her.

Opdatering den 1. juli

Følgende områder er opdateret:

 • Plejecentre

Flere og flere steder er gradvis åbnet op igen, men en lang række områder er stadig lukket. Du kan holde dig orienteret om både nedlukningen og genåbning af områder her på siden. 

Få besked, når der er nyt på området

Ønsker du at få besked, når der er nyt på siden? Klik på "abonnér på denne side" nederst. Så får du besked på mail.

Ændringer i åbningstider
 • Affald og Genbrug

  Hentning af affald

  Dit affald hentes som normalt. Hvis der sker ændringer for afhentning af affald, kan du læse seneste nyt på siden om affald fra husholdningen.

  Genbrugspladser

  Alle genbrugspladser er åbne, men du skal være opmærksom på følgende:

  • Du skal bruge handsker, når du er på pladsen
  • Du skal holde mindst 1 meters afstand til andre
 • Beredskab

  Brandstationer

  Brandstationer er åbent for besøgende efter aftale.

  Beredskab

  Du kan kontakte beredskabet via:

  Brandskolen

  Brandskolen RESC er åben for uddannelser og kurser.

  Kontakt brandskolen for nærmere information.

  • Telefon: 58 57 97 00 

  Akut behov for hjælp

  • Ring 112
 • Bosteder m.m.

  Med enkelte undtagelser er det ikke muligt at besøge pårørende på bosteder m.v. i Slagelse Kommune. Det sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det sker for at minimere risikoen for, at beboerne bliver smittet. Der er således kun åbent for kritiske besøg og ved helt særlige lejligheder.

  Ring og hold kontakten

  Du kan selvfølgelig stadig ringe og holde kontakten med beboerne - til glæde for begge parter. Hvis beboere har mulighed for det, kan du også bruge FaceTime eller Skype.

 • Biblioteker

  Bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør er åbne for besøg, udlån, aflevering og arrangementer. 

  Hold dig opdateret på bibliotekernes hjemmeside.

 • Borgerservice

  Borgerservice er åbent igen – men husk tidsbestilling kræves.

  Du skal bestille din tid hjemmefra via linket herunder eller via telefon: 

  • Bestil tid  
  • Bestil tid via telefon: 58 57 57 57 

  Fremmøde

  Mød først op 5 minutter før din bookede tid. På den måde sikrer vi, at der ikke samles for mange på én gang.

  Grundet nuværende situation med Coronavirus, opfordres alle med symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion til at aflyse en eventuel booket tid i Borgerservice. Book en ny tid når symptomerne er væk.
  Hermed beskytter vi andre mod eventuel smitte.

 • Busser

  Busserne kører normalt, men Movia fastholder det forhøjede daglige rengøringsniveau og en række andre tiltag, der bidrager til at undgå smittespredning i busser og lokaltog.

 • Byrådsmøde

  Som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. COVID-19/Corona er det ikke muligt at overvære byrådsmøder på rådhuset.

  Vi afholder byrådsmøder i byrådssalen - p.t. kun med mulighed for virtuel deltagelse.

 • Børn og Familie

  Alle telefonnumre og mailadresser virker som vanligt.

  Der er lukket for personligt fremmøde.

 • Dagtilbud og kommunal dagpleje

  Dagtilbuddene og dagplejen er åben

  Alle dagtilbud og den kommunale dagpleje er åbne og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne. Der er fortsat skærpede krav til hygiejnen med fokus på håndvask mv. både for børn, forældre og personale.

  Der kan være enkelte lokale forskelle mellem daginstitutionerne, som du kan orientere dig om hos personalet på den enkelte daginstitution. 

   

   

 • Ejendomsskat, lån og opkrævning

  Slagelse Kommunes opkrævningsteam er åbent som normalt. Du kan kontakte teamet via telefon, mail og personlig fremmøde.

  Ved personlig fremmøde opfordrer vi til, at du bestiller tid forinden - med mindre du er indkaldt til et møde. 

 • Færger

  Se sejlplanen for Agersø Omø færgerne men husk at være opmærksom på planlagte ændringer i 2020

 • Genoptræning

  Alle ambulante forløb tilbydes opstart enten ved fremmøde på træningscentret eller et besøg i eget hjem. Forløbet kan bestå af konsultationer i træningscenteret eller hjemmetræning, hvilket den enkelte terapeut vurderer undervejs. Der kan også være telefon- og videomøder, hvis det er en mulighed for dig som borger. 

  Holdtilbud i begrænset omfang

  Vi etablerer i begrænset omfang holdtilbud, som naturligvis følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, forsamling og afstand.

  Hvorvidt man kan komme til træning på et hold beror på en konkret faglig vurdering fra den terapeut, som er ansvarlig for det enkelte forløb.

 • Handicap og Psykiatri

  Kontaktinfo

  Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri

  Du kan komme i kontakt med din sagsbehandler på Torvegade ved at ringe på telefon 58 57 44 00 eller til FOKUS på telefon 21 23 81 35 eller 40 48 59 26 inden for kommunens almindelige åbningstid:

  Mandag til onsdag kl. 9-15,
  Torsdag kl. 9-17
  Fredag kl. 9-13.
  Eller på mail handicapvoksen@slagelse.dk

  Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri

  Henvendelse til virksomhederne for borgere, pårørende og samarbejdspartnere – se kontaktinformation for de enkelte virksomheder:

  • Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)
   CPUs hjemmeside
   (nyt vindue)

   Du kan kontakte din kontaktperson på de udleverede direkte mobiltelefonnumre. Kontaktpersonerne tilstræber fleksibelt at yde den nødvendige indsats i corona-perioden. Hvis der er ændringer i bemandingen, informerer vi dig naturligvis.
   Du kan evt. også sende en mail til: chsol@slagelse.dk

  • Center for Specialundervisning (CSU)
   CSU hjemmeside
   (nyt vindue)

   Du kan stadig ringe på CSU´s hoved-telefonnummer 58 57 57 60 mandag – torsdag 9:00 – 15:00 og fredag 9:00 – 13:00.
   Du kan også skrive til os på CSU´s sikre mail CSU-Slagelse@slagelse.dk

 • Hjemløse

  Kontakt Toften på telefon

  Hjælp os med at hjælpe hinanden – undgå smittefare. Kontakt Toften telefonisk - telefonen er døgnåben:

  •  Tlf.: 58 52 72 22

  Alle borgere, der henvender sig, vil blive spurgt til fysisk helbred og symptomer i forhold til corona/COVID-19.

  Toften er åben

  • Forsorgshjemmet har åbent for henvendelse om plads for hjemløse. Du kan kontakte Toften hele døgnet. Hvis vi ikke har en ledig plads, vil vi fortsat hjælpe med at finde et andet sted.
  • Toftens natherberg har åbent i tidsrummet 21.30-07.30. Du kan få et måltid mad og en kop kaffe. Har du brug for et bad, kan det ske efter nærmere aftale med personalet på arbejde. Hvis du overnatter i natherberget, har du ikke adgang til fælles arealer, og du må ikke kontakte de øvrige beboere.
  • Det er muligt at komme som gæst på Toften, men kun på Toftens udearealer.

  Hvis du har symptomer på corona-virus

  Hvis du er hjemløs og har symptomer eller er konstateret med COVID 19, skal du kontakte Toften på telefon.

  • Tlf.: 58 52 72 22

  Toften sørger for, at du kommer i kontakt med personer, der kan guide dig i den videre proces. Såfremt du har symptomer anvises du test og Toften støtter dig hertil. Er du smittet, anvises du til tilbud på Kastanjegaarden, hvor der er personale hele døgnet til at støtte og hjælpe dig.

  Det opsøgende gadeteam

  Har åbent for henvendelser og kører opsøgende indsatser som vanligt.

  Den sociale hjemmepleje

  Har åbent for indskrivninger i tilbuddet – tilbuddet kører som vanligt.

  Toftens udekørende team

  Der er åbent for indskrivning i tilbuddet (§85, housing First forløb). Tilbuddet kører som vanligt

 • Idræts- og fritidsfaciliteter

  Indendørs idrætsfaciliteter er lukket pga. sommerferie, men forventes genåbnet medio august afhængigt af nye retningslinjer for fuld genåbning.

  Forsamlingsforbuddet hæves fra 8. juli til 100 personer.

  Hvad kræver det, før man kan starte op igen?
  Hvis I skal genoptage jeres aktivitet, kræver det, at jeres idrætsforbund har godkendt igangsætningen af aktiviteten, og at alle retningslinjer fra forbundet og relevante myndigheder bliver overholdt, fx forsamlingsforbuddet.

  Foreningerne er til hver en tid ansvarlig for medlemmerne og for overholdelsen af både sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt egne forbunds retningslinjer for sporten. Såfremt vi får henvendelser om at dette ikke efterleves, kan fritidsafdelingen være nødsaget til at lukke ned for aktiviteterne.

  Det er ikke muligt at benytte omklædningsfaciliteterne. Toiletter kan benyttes.

   

   

   

   

 • Jobcenter

  Center for Arbejdsmarked og Integration åbner fra mandag den 29. juni 2020. 

  Selvom Center for Arbejdsmarked og Integration åbner igen, er den delvise suspension af beskæftigelses- og integrationsindsatsen og delvis suspension af tilbud om danskuddannelse fortsat gældende. Dog sker der efterhånden en gradvis åbning af indsatserne.

  For at mindske smitterisiko er der en række restriktioner, som betyder følgende:

  • Hvis ikke du har en aftale, må du stadig ikke møde fysisk op hos os i Center for Arbejdsmarked og Integration.
  • Hvis du ønsker en samtale med din sagsbehandler, skal du ringe og lave en aftale.
  • Alle samtaler holdes digitalt eller telefonisk, medmindre du er indkaldt, og der er lavet en aftale om, at du skal møde personligt op. 

  Du har stadig pligt til at deltage i den digitale indsats.  

  Selvbook

  • Hvis du er omfattet af pligten til at selvbooke samtaler, skal du være opmærksom på, at med virkning fra og med 15. august 2020 åbnes der igen op for selvbooking af samtaler.  

  Rådighedsforpligtelsen for dagpengemodtagere 

  • Dagpengemodtagere skal igen stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende og kunne og ville deltage i samtaler og aktiviteter med jobcenteret og a-kassen samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
  • Vær dog opmærksom på, at der først er pligt til at booke samtale fra og med den 15. august.

  Rehabiliteringsteam 

  • Der er nu åbnet op for, at du igen kan deltage ved personlig fremmøde i Rehabiliteringsteamet.
  • I konkrete tilfælde af hensyn til dig, som borger, kan jobcenteret behandle sager i rehabiliteringsteamet virtuelt, hvis du giver samtykke hertil. 

  Integration 

  For Integrationsindsatsen gælder samme retningslinjer som for det beskæftigelsesrettede område. Derudover gælder at:

  • Der er åbent for visitationer til at påbegynde og genoptage Danskuddannelse
  • Modtagelse af nyankomne udlændinge og behandling af sager om repatriering forsætter og afholdes så vidt muligt digitalt og telefonisk, men er vil også være mulighed for at mødes inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  • Samarbejde med familiekonsulenter forsætter så vidt muligt digitalt og telefonisk, men der vil også være mulighed for at mødes inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Aktiviteter og tilbud

  Der er nu åbnet helt op for aktiviteter og tilbud. Derfor kan der bevilges og påbegyndes nye virksomhedsrettede tilbud både i private og offentlige virksomheder.

 • Klubber

  Forældrebetaling

  Børnefamilier med børn i dagtilbud, SFO, fritidshjem og fritidsklubber kan forvente en kompensation svarende til en halv måneds faktuel forældrebetaling for den periode, hvor tilbuddene har været lukket.

  Kompensationen gives ved at modregne beløbet i opkrævningen for juni måned.

  Forældre til børn, der udmeldes inden juni måned, vil i stedet få beløbet udbetalt via Slagelse Kommunes opkrævningsafdeling. Såfremt der er en restance, bliver beløbet ikke udbetalt.

  Spørgsmål

  Hvis du har spørgsmål til åbningstider og forældrebetaling m.v., kan du kontakte klubben eller se på hjemmesiden.

 • Kommunale ejendomme

  Rengøring

  Vi øger rengøringen i de bygninger, der benyttes. Vi har ekstra fokus på at højne hygiejnen for at mindske smitterisikoen, særligt i dagtimerne.
  Herudover tilstræber vi at få gjort grundigt rent i de ”tomme” bygninger.

  Ejendomsservice

  Ejendomsservice kigger til alle bygninger så ofte som muligt, og sørger for at passe bygningerne. Det gælder fx post, affald, låse, alarmer, varemodtagelser, forsyninger, vand/varme/el osv.

  Ejendomsservice sørger også for at holde styr på håndværkere og andre, der har behov for at få adgang til bygningerne.

  Boligadministration

  Boligadministrationen sørger for, at det fortsat er muligt at flytte ind i eller flytte fra kommunens egne almene boliger.

  Vi kan stadig kontaktes

  Mange af de administrative medarbejdere arbejder stadig hjemmefra men kan sagtens kontaktes. Deres fokus er fortsat drift, og at holde gang i bygge- og renoveringsprojekter.

  Der kan opstå længere svartider på grund af situationen.

  Kontakt

  Hvis du får problemer eller har spørgsmål, kontakt venligst Vagttelefonen:

  • Tlf.: 58 57 40 45

  Information til virksomheder

  Igangværende projekter fortsætter uændret. Vores medarbejdere kan risikere ikke at være tilgængelige i samme omfang som normalt. Vi deltager til fysiske byggemøder og udfører tilsyn på byggepladsen. Naturligvis under hensyntagen til smittefaren omkring COVID 19.

  Møder, telefonmøder og videomøder

  Samtlige medarbejdere kan kontaktes via telefon, mail, videomøder og efter aftale også til fysiske møder underlagt covid-hensyn.

 • Kultur og fritid

  Kultur og Fritid lukket

  Kultur og Fritid er fortsat lukket for personlig betjening (fremmøde). Men du kan kontakte afdelingens medarbejdere via e-mail og telefon.

  Kontakt Kultur og Fritid

  Generelle henvendelser til Kultur og Fritid:

  Indendørs og udendørs foreningsaktiviteter 

  Regeringen har gjort det muligt at genåbne for både indendørs og udendørs idræt, hvis retningslinjer fra myndigheder og forbund overholdes.

  Husk at forsamlingsforbuddet på maks. 100 personer samlet fra 8. juli stadig skal overholdes. 

  Kulturinstitutioner åbner gradvist op

  Museer, teatre, kunsthaller og biografer er gradvist åbnet op igen.

  Aftenskoler genåbner 

  Aftenskolerne er genåbnet med nogle af deres aktiviteter. Aktiviteterne foregår naturligvis efter de sundhedsmæssige instrukser, som myndighederne foreskriver.

 • Miljø, Plan og Teknik

  Center for Miljø, Plan og Teknik forsøger så vidt muligt at opretholde en normal drift i den normale åbningstid.

 • Museer, kulturhuse og lokalarkiver

  Korsør Kulturhus

  Kulturhuset er lukket.

  Museum Vestsjælland

  Alle Museum Vestsjællands afdelinger i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø åbner igen fra den 26. maj.

  Slagelse arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse 

  Lokalarkiverne åbner op for personalet, men endnu ikke for publikum eller frivillige. Slagelse Arkiverne kan kontaktes på telefon og mail i åbningstiderne. Kontaktoplysningerne for det enkelte arkiv kan ses på arkivernes hjemmeside.

 • Musikskole og Musikhus

  Slagelse Musikskole

  Slagelse Musikskole har åbnet op for soloundervisning både i Skælskør, Korsør og i Slagelse. Holdundervisning starter op til august, hvis/når retningslinjer og pladsforhold tillader det, og når både elever og lærere er trygge ved undervisningssituationen. Du kan også følge med på Musikskolens hjemmeside.

  Slagelse Musikhus og Badeanstalten

  Slagelse Musikhus er i gang med at forberede genåbning, så alle gæster og artister sikres en god og sikker oplevelse. Musikhuset følger nøje de forskellige udmeldinger fra myndighederne og ser frem til at få mere klarhed over, hvordan kravene bliver til efterårets mange koncerter. Følg med på musikhusets hjemmeside og se, hvilke koncerter der er blevet påvirket pga. Corona.

 • Omsorgstandpleje

  Omsorgstandplejen udfører regelmæssige eftersyn og behandlinger. 

  Kontakt

  Hvis du har brug for at kontakte omsorgstandplejen er kontoret åbent for henvendelser mandag – fredag kl. 8:00 -12:00

  • Tlf: 70 27 52 85

 • Plejecentre


  Regeringen har meldt ud, at det fra torsdag d. 2. juli 2020 igen er muligt at aflægge besøg inde på plejehjemmene. Det ved vi, at både beboere, familier og andre nære relationer er rigtig glade for. Det betyder i alt sin enkelthed, at man fra på torsdag ikke længere behøver at bestille tid, for at besøge sine kære.

  Vi skal stadig passe på 

  • Da COVID19 stadig er iblandt os og der er udmeldt strategier for smitteopsporing, vil vi anmode om, at I henvender jer til en medarbejder, når I ankommer til plejehjemmet. Så vil vi registrere jer med navn og telefonnummer, så vi kan kontakte jer, i tilfælde af at der konstateres COVID19 udbrud på plejehjemmet. Ligeledes vil I, hvis I ønsker det, kunne få udleveret mundbind.
  • For at mindske risikoen for smitte må besøg KUN ske i beboerens bolig eller udenfor. 
  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer ved besøg på plejehjemmet. 
  • Når man som gæst ankommer til plejehjemmet, skal man følge de anvisninger der er omkring håndhygiejne m.m., og derefter går direkte til beboerens bolig.
  • Vi opfordrer til, at I holder afstand jf. gældende regler. 
  • Når I forlader lejligheden, skal de kontaktflader I har berørt, tørres af med overfladesprit eller særlige rengøringsklude, dette udleveres af medarbejderne i huset. 
  • Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der bliver konstateret COVID19 smittede på plejehjemmet, kan der forekomme en midlertidig nedlukning for besøg udefra.
 • Rådgivning og Udbetaling

  Vi har lukket for personlig henvendelse uden tidsbestilling til og med 9. august.

  Du kan bestille tid efter aftale pr. telefon i vores telefontid.

  Ring til os

  Rådgivning og Udbetaling er tilbage til almindelig telefontid. Du kan ringe til os hver dag klokken 09-11:

  • Tlf.: 58 57 36 00 (omstilling)
 • Skoler og SFO

  Afstandskrav i dagtilbud og skoler

  Afstandskriteriet på 1 meter ophæves på dagtilbuds- og skoleområdet fra d. 1. august. Det betyder, at eleverne på skolerne efter sommerferien kan møde frem til en noget mere almindelig skoledag med flere timer og undervisning i fagrækken.

 • Slagelse Kommune - hovedomstilling

  Hovednummeret til Slagelse Kommune er:

  • Tlf.: 58 57 36 00

  Omstillingen er åben i den normale åbningstid.

 • Slagelse Sprogcenter

  Slagelse Sprogcenter er åbent.

  Kontakt Slagelse Sprogcenter

  Du kan altid kontakte Slagelse Sprogcenter 

  • Tlf.: 58 57 55 30

  Yderligere spørgsmål kan rettes til forstander Line Cramer.

 • Sundhed og Ældre

  Serviceniveau for hjemmepleje og sygepleje

  Vi kommer fortsat til alle visiterede besøg hjemme hos borgerne.

  Hjælpemidler

  Vi sagsbehandler stadig ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning og henvendelser om APV Hjælpemidler. Sagsbehandlingen foregår dels over telefonen men også på besøg i hjemmet - efter at have vurderet risikoen for smitte.

  Kontinenssygeplejerskerne kommer også igen på hjemmebesøg efter at have vurderet risikoen for smitte.

  Kontoret er som udgangspunkt lukket for fysisk fremmøde, med mindre der er lavet en aftale.

  Aktivitetscentre

  Aktivitetscentrene forventes genåbnet sidst på ugen. Der vil være særlige retningslinjer i forhold til afstand, rengøring og afspritning. 

  Du kan holde sig orienteret om genåbningen og retningslinjer for aktivitetscentrene på aktivitetscentrenes hjemmeside.

  Demensdaghjem

  Demensdagcentre er delvist genåbnet.

  Aflastning

  Der tilbydes igen aflastningsophold.

 • Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten kontakter alle familier, der får nyfødte børn. 

  Sundhedstjenesten tilbyder alle familier med børn i alderen fra 0-3 år hjemmebesøg og skoleundersøgelser til skolebørn fra 0.-9.klasse

  Kontakt

  Administrationen kan kontaktes dagligt på:

  • Tlf.: 58 57 47 01
   Telefontid: 8.00-12.00

  Kontakt din sundhedsplejerske pr. telefon eller mail. eller følg med på sundhedstjenestens hjemmeside:

   

 • Svømmehaller

  Korsør svømmehal er genåbnet. Slagelse Svømmehal er under renovering og genåbner til oktober.

  Du kan holde dig opdateret om retningslinjer for brug af Korsør Svømmehal på svømmehallernes hjemmeside.

   

 • Tandplejen

  Tandplejen holder sommerferielukket i ugerne 28 til og med uge 32.

  Ved akut behov for hjælp

  Se tandplejens hjemmeside:

Siden er sidst opdateret 1. juli 2020