Spørgsmål og svar

Find svar på nogle af de spørgsmål, vi bliver stillet om Slagelse Kommunes beredskab og services i corona-perioden.

Spørgsmål og svar
 • Information about corona virus in English?

  Question

  Where can I find information about the corona virus in English?

  Answer

  On a new website, and with the new international hotline, you can get answers to whatever questions you might have regarding the Corona virus/Covid-19 in your own language.

  You can speak or write with a member of staff in your own language between 2 – 4 PM from Monday – Sunday

  You can also find information in English on the Danish national health board’s website - "Sundhedsstyrelsen.dk":

 • Har andre private funktioner åbent - f.eks. tandlæger, fysioterapeuter, psykologer?

  Nogle private funktioner har opdateret deres hjemmeside med information om, hvordan man skal forholde sig. Er dette ikke tilfældet, så tag direkte kontakt til disse funktioner i deres åbningstid og hør nærmere om, hvordan du skal forholde dig.

 • Kan jeg komme i frivillig isolation?

  Spørgsmål

  Er der mulighed for at komme i frivillig isolation, hvis man har fået konstateret COVID-19?

  Svar

  Borgere og udlændinge på besøg i Slagelse Kommune, som bliver diagnosticeret med COVID-19, men kun har lette, eller ingen symptomer, har mulighed for at komme i frivillig isolation på en isolationsfacilitet, som vi stiller til rådighed.

  Du kan få en isolationsfacilitet hvis:

  Målgruppen for tilbud om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med covid-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer. Der er et krav, at du i høj grad er selvhjulpen, og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale.

  Derudover skal du til daglig dele husstand med:

  • mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse
  • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet eller
  • én eller flere personer i gruppen med øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19.

  Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med covid-19, og er omfattet af målgruppen, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

  Personer, som ikke har bopæl, men som opholder sig midlertidigt i Danmark er også omfattet af målgruppen og kan være omfattet af tilbuddet om at kunne visiteres til ophold på isolationsfaciliteten.

  Ophold på en isolationsfacilitet, er gratis så længe man opfylder betingelserne.

  Der er mulighed for at købe forplejning 3 måltider i døgnet for 150 kroner i døgnet. Der er ikke adgang til køkken.

  Du skal være selvhjulpen

  Det er vigtigt, at du kan klare sig selv, hvis du skal benytte sig af tilbuddet om frivillig isolation. Der er ikke tilknyttet sundhedspersonale, og du skal selv kontakte læge og hospital ved forværring.

  Du skal selv gøre rent på det værelse, du er isoleret på, og du skal så vidt muligt opholde sig på værelset under hele opholdet.

  Sådan får du et isolationsophold

  Visitation til frivillig isolationsophold ligger i Rådgivning og Udbetaling.
  Hvis du mener, du er i målgruppen, eller vil forhøre dig herom, så kontakt Rådgivning og Udbetaling

  Hvis du sender en mail, vil vi opfordre til, at du ikke sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Siden er sidst opdateret 18. marts 2020