Vaccine mod Covid-19

Vi er i fuld gang med at vaccinere borgerne i Slagelse Kommune. Læs, hvem der allerede er vaccineret, og hvornår det bliver din tur.

Her på siden kan du læse om vaccination af borgere i Slagelse Kommune.

På Region Sjællands hjemmeside kan du få mere generelle oplysninger om vaccination mod Covid-19:

Vi vaccinerer i øjeblikket borgere på 85+

Torsdag den 14. januar starter vaccination af borgere på 85+, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Sideløbende vaccineres også sundhedspersonale og andre frontmedarbejdere, der arbejder med ældre og sårbare målgrupper.

Er du pårørende til en borger i målgruppen, opfordrer vi til, at du hjælper med at tjekke den digitale postkasse, booke tid og med kørsel til vaccinationsstedet.

Vaccine i Slagelse Kommune
 • Sådan booker du tid til vaccine

  Når det er din tur til at blive vaccineret, får du et brev i din digitale postkasse – eller i din fysiske postkasse, hvis du er fritaget fra digital post. I brevet er der et link til booking af vaccination.

  Det er vigtigt, at du får booket en tid, så vi udnytter vaccinekapaciteten. På den måde sikrer vi, at vi ikke kommer bagud i vaccineplanen.

  Du skal ikke selv gøre noget for at få tilbud om vaccine

  Alle borgere bliver tilbudt vaccine efter en prioriteringsliste, så vi vil bede dig om ikke at kontakte os for at spørge, hvornår du eller en pårørende skal vaccineres. Tilbuddet om vaccine kommer helt automatisk.

 • Hjælp dine pårørende

  Hjælp med bookning af vaccine

  I første omgang er det ældre borgere, der bliver tilbudt vaccinen. Har du et ældre familiemedlem, opfordrer vi derfor til, at du hjælper med at tjekke den digitale eller fysiske postkasse og booke tid. 

  Hjælp med kørsel til vaccination

  Borgere, der modtager hjemmepleje, bliver tilbudt kørsel til vaccinationsstedet, hvis de ikke selv har mulighed for at transportere sig. Vi anbefaler dog, at du hjælper din pårørende med transport til vaccinationsstedet. Så har din han eller hun nemlig mulighed for selv at bestille og få en tid til vaccination, som det passer dig og altså undgå ventetid på vaccinationen. 

 • Kørsel til vaccine

  Borgere, der modtager hjemmepleje, bliver tilbudt kørsel til vaccinationsstedet, hvis de ikke selv har mulighed for at transportere sig. Vi anbefaler dog, at du selv sørger for transport til vaccinationsstedet, eventuelt ved hjælp fra pårørende. Så har du nemlig mulighed for selv at bestille og få en tid til vaccination, som det passer dig og altså undgå ventetid på vaccinationen. 

  Tilbud om kørsel

  Vi kontakter i øjeblikket alle hjemmeboende borgere over 65, der modtager både praktisk bistand og personlig pleje (hjemmepleje). Borgerne bliver spurgt, om de er interesserede i at modtage vaccine, og om de selv har mulighed for at transportere sig til vaccinationsstedet. Alternativt om de har brug for hjælp fra kommunen til transporten. Der ses også på om borgeren er i en situation, hvor transport ikke er mulig eller må frarådes.

  Vi tager som udgangspunkt kontakt til borgerne om vaccine og kørsel via hjemmeplejen. I få tilfælde vil vi ringe til borgerne.

  Borgere, der får hjælp til transport af kommunen, skal ikke selv booke tid til vaccine.

 • Hvornår bliver det din tur?

  Sundhedsstyrelsen har besluttet, i hvilken rækkefølge vi skal vaccinere de forskellige målgrupper. Lige nu er vi nået til borgere på 85+ år, modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

  Vi kan desværre ikke sige præcis, hvornår det bliver din tur, men du vil modtage et brev i din (digitale) postkasse med et link til booking. Husk derfor at tjekke din postkasse.

  Sundhedsstyrelsens prioriteringsliste

  Sundhedsstyrelsen har ud fra en sundhedsfaglig vurdering besluttet, at befolkningen skal vaccineres i denne rækkefølge:

  • Personer, som bor i plejebolig mv.
  • Personer med alder ≥ 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
  • Personer med alder ≥ 85 år
  • Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
  • Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
  • Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
  • Personer på 80-84 år
  • Personer på 75-79 år
  • Personer på 65-74 år
  • Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
  • Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
  • Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.

   

 • Vil du vide mere?

  Abonnér på siden

  Hvis du trykker 'Abonner på denne side', får du automatisk besked, når der er nyt om vaccination i Slagelse Kommune.

  Region Sjælland

  Sundhedsstyrelsen

Siden er sidst opdateret 14. januar 2021