Vaccine mod Covid-19

Vi er i fuld gang med at vaccinere borgerne i Slagelse Kommune. Læs, hvem der allerede er vaccineret, og hvornår det bliver din tur.

Her på siden kan du læse om vaccination af borgere i Slagelse Kommune.

På Region Sjællands hjemmeside kan du få mere generelle oplysninger om vaccination mod Covid-19:

Vaccinationskalender

I Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender kan du se, hvornår de forskellige målgrupper vaccineres:

Du får besked, når det er din tur, så du skal ikke selv gøre noget for at få tilbud om vaccination.

Er du pårørende til en borger i de forskellige målgrupper, opfordrer vi til, at du hjælper med at tjekke den digitale postkasse, med at booke tid og med kørsel til vaccinationsstedet.

Vaccine i Slagelse Kommune
 • Sådan booker du tid til vaccine

  Når det er din tur til at blive vaccineret, får du et brev i din digitale postkasse – eller i din fysiske postkasse, hvis du er fritaget fra digital post. I brevet er der et link til booking af vaccination.

  Det er vigtigt, at du får booket en tid, så vi udnytter vaccinekapaciteten. På den måde sikrer vi, at vi ikke kommer bagud i vaccineplanen.

  Du skal ikke selv gøre noget for at få tilbud om vaccine

  Alle borgere bliver tilbudt vaccine efter en prioriteringsliste, så vi vil bede dig om ikke at kontakte os for at spørge, hvornår du eller en pårørende skal vaccineres. Tilbuddet om vaccine kommer helt automatisk.

 • Hjælp dine pårørende

  Hjælp med bookning af vaccine

  I første omgang er det ældre borgere, der bliver tilbudt vaccinen. Har du et ældre familiemedlem, opfordrer vi derfor til, at du hjælper med at tjekke den digitale eller fysiske postkasse og booke tid. 

  Hjælp med kørsel til vaccination

  Borgere, der modtager hjemmepleje, bliver tilbudt kørsel til vaccinationsstedet, hvis de ikke selv har mulighed for at transportere sig. Vi anbefaler dog, at du hjælper din pårørende med transport til vaccinationsstedet. Så har din han eller hun nemlig mulighed for selv at bestille og få en tid til vaccination, som det passer dig og altså undgå ventetid på vaccinationen. 

 • Kørsel til vaccine

  Du skal som udgangspunkt selv sørge for transport  evt. med hjælp fra dine pårørende, når du skal vaccineres. Hvis du er vant til at benytte FlexTrafik, kan du med fordel benytte dig af den, når du skal vaccineres.

  Mulighed for hjælp og vejledning

  Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og ikke selv kan transportere dig til vaccinationsstedet, så kan vi hjælpe. Du er velkommen til at kontakte os på 58 57 34 28 og få vejledning i forhold til transport. 

  Det er Sundhedsstyrelsen, der ud fra en faglig vurdering har fastlagt rækkefølgen af målgrupper, der tilbydes vaccination. Du kan derfor ikke få en tidligere vaccinationstid end Sundhedsstyrelsen har vurderet ved at kontakte os.

 • Hvornår bliver det din tur?

  Sundhedsstyrelsen har besluttet, i hvilken rækkefølge vi skal vaccinere de forskellige målgrupper. Lige nu er vi nået til borgere på 85+ år, modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

  Vi kan desværre ikke sige præcis, hvornår det bliver din tur, men du vil modtage et brev i din (digitale) postkasse med et link til booking. Husk derfor at tjekke din postkasse.

  Sundhedsstyrelsens prioriteringsliste

  Sundhedsstyrelsen har ud fra en sundhedsfaglig vurdering besluttet, at befolkningen skal vaccineres i denne rækkefølge:

  • Personer, som bor i plejebolig mv.
  • Personer med alder ≥ 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
  • Personer med alder ≥ 85 år
  • Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
  • Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
  • Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
  • Personer på 80-84 år
  • Personer på 75-79 år
  • Personer på 65-74 år
  • Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
  • Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
  • Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.

   

 • Vil du vide mere?

  Abonnér på siden

  Hvis du trykker 'Abonner på denne side', får du automatisk besked, når der er nyt om vaccination i Slagelse Kommune.

  Region Sjælland

  Sundhedsstyrelsen

 • Opkald fra hjemmeterapeuter

  Vores hjemmeterapeuter begynder at kontakte borgere, som er inviteret til at blive vaccineret, men som af den eller anden grund ikke har bestilt tid. 

  Hvis det er fordi, man har behov for hjælp, så vil hjemmeterapeuterne tilbyde hjælp til at bestille tid og også med at finde ud af transport.        

  Det er selvfølgelig helt frivilligt, om folk vil have hjælp eller ej. Men hvis du eller dine pårørende får et opkald fra et ukendt nummer, så kan det være hjemmeterapeuterne, der ringer.

 • Har du ikke Nem-ID?

  Hvis du ikke har et NemID, skal du bestille en tid telefonisk.

  Ring KUN, hvis du ikke har NemID, og hvis du har modtaget brevet med din invitation.

  •  Du kan ringe på tlf. 70 20 42 33 alle dage kl. 9-12 og kl. 13-19.30

  Der frigives tider løbende, i takt med at vaccinerne bliver leveret.

Siden er sidst opdateret 3. februar 2021