Vi har brug for din hjælp

Meld dig som fagperson eller frivillig, så vi fortsat kan hjælpe alle, som har brug for det.

Vi står over for en udfordring, som kræver, at vi hjælper og støtter hinanden. Vi har brug for flere med en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse til vores ældre, syge og sårbare.

Samtidig søger vi også frivillige, der hjælpe det faste personale inden for handicap-, psykiatri og udsatteområdet i denne helt særlige situation.

Vi etablerer et beredskab, så vi kan være på forkant

Det er vigtigt at sikre, at der er nok sundhedsfagligt og pædagogisk personale til at varetage plejen af vores borgere. Lige nu er alle områder dækket ind. Men snart kan der blive brug for ekstra hænder, da flere af vores områder risikerer at blive presset af de udfordringer, som coronavirus skaber.

Vi vil gerne være på forkant og etablere et ekstra beredskab. Et beredskab, der kan hjælpe til på vores plejehjem, i hjemmeplejen, på midlertidige døgnophold og sociale døgntilbud, hvis situationen kommer til at kræve det.

Meld dig og hjælp os

Siden er sidst opdateret 23. marts 2020