Fagpersoner

Vi søger flere hjælpende hænder med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

På grund af den særlige situation med Corona-virus er der et stort pres på vores personaleressourcer. Vores plejehjem, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne, og vi forventer, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglige, plejefaglige og pædagogiske medarbejdere til at styrke de områder.

Vi søger derfor flere hjælpende hænder med en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse til vores ældre, syge og sårbare.

Meld dig som fagperson

Spørgsmål og svar
 • Hvilke fagpersoner har I brug for?

  Spørgsmål

  Hvilke fagpersoner søger I?

  Svar

  Vi har brug for din hjælp, hvis du f.eks. er:

  • Social- og sundhedsassistent
  • Sygeplejerske
  • Social- og sundhedshjælper
  • Pædagog, pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper

  Hvis vi får brug for andre faggrupper, melder vi det særskilt ud.

 • Hvilke opgaver skal jeg hjælpe med?

  Spørgsmål

  Hvilke opgaver skal jeg hjælpe med, hvis jeg melder mig?

  Svar

  Dine opgaver kan f.eks. bestå af sygeplejefaglige opgaver som at dispensere medicin eller varetage sundhedsfaglige opgaver i hjemmeplejen. Det kan også være at hjælpe handicappede borgere og udsatte voksne, børn og unge.

 • Får jeg løn?

  Spørgsmål 

  Får jeg løn for mit arbejde?

  Svar

  Ja, det er lønnet arbejde. 

 • Hvornår kan jeg forvente at skulle starte?

  Spørgsmål

  Jeg har tilbudt min assistance. Hvornår kan jeg forvente at høre noget fra jer?

  Svar

  Vi forbereder os på det behov for ekstra arbejdskraft, som vi forudser vil komme. Vi tager løbende kontakt, når vi kan matche behov med ansøgere.

 • Er der et krav til antal timer?

  Spørgsmål

  Jeg er i tvivl om, hvor mange timer jeg kan hjælpe med. Er der et krav til timeantallet?

  Svar

  Nej, der er ikke noget krav til antal timer. Meld meget gerne det timetal ind, du umiddelbart forestiller dig at kunne bidrage med. Så aftaler vi resten med dig, når vi kontakter dig.