Vigtig info ved lukninger

Coronavirus betyder midlertidig lukninger og omlægninger i kommunen - foreløbig frem til og med den 13. april. Hold dig orienteret her.

Opdatering den 23. marts

Nedlukning i Slagelse Kommune fortsætter frem til og med den 13. april. 

 

Få besked, når der er nyt på området

Ønsker du at få besked, når der er nyt på siden? Klik på "abonnér på denne side" nederst. Så får du besked på mail.

Vigtig info om lukninger
 • Affald og Genbrug

  Hentning af affald

  Du kan indtil videre forvente, at dit affald hentes som normalt.

  Skulle der ske ændringer for afhentning af affald, kan du læse seneste nyt på siden om affald fra husholdningen.

  Genbrugspladser

  Alle genbrugspladser er genåbnet fra den 31. marts.

  AffaldPlus åbner med normale åbningstider, men du skal være opmærksom på følgende:

  • Alle private SKAL booke tid på forhånd.

  • De første to timer er forbeholdt virksomheder. I de første to timer skal virksomhederne ikke booke tid, men herefter skal der bookes tid på linje med private.

  • Du skal bruge handsker, når du er på pladsen.

  • Du skal holde mindst 2 meters afstand til andre.

  Du kan bestille tid en uge frem, men vi opfordrer til at vente med at besøge genbrugspladserne til efter påske.

  Læs mere og book tid på:

 • Beredskab

  Brandstationer

  Brandstationer holder lukket for besøgende.

  Beredskab

  Beredskabet har lukket for personligt fremmøde.

  Du kan kontakte beredskab via:

  Brandskolen

  Brandskolen holder lukket, og al undervisning er indstillet.

  Akut behov for hjælp

  • Ring 112
 • Bosteder m.m.

  Med enkelte undtagelser er det ikke muligt at besøge pårørende på bosteder m.v. i Slagelse Kommune. Det sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det sker for at minimere risikoen for, at beboerne bliver smittet.

  Ring og hold kontakten

  Du kan selvfølgelig stadig ringe og holde kontakten med beboerne - til glæde for begge parter. Hvis beboere har mulighed for det, kan du også bruge FaceTime eller Skype.

 • Biblioteker

  Bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør er lukkede.

  Lukningen varer foreløbigt til og med den 13. april.

  Alle arrangementer er aflyst.

  Der er lukket for alt lokale-udlån for foreninger, oplysningsforbund m.v.

  Afleveringsfrister er suspenderet, så ingen lånere skal betale gebyrer som følge af nedlukningen.

 • Borgerservice

  Borgerservice er lukket for personlig betjening, og alle bookede tider er aflyst - foreløbig frem til og med den 13. april.

  Akut behov for pas eller NemID

  I særligt akutte tilfælde kan der åbnes for pas og NemID. Dette vil i givet fald kun blive på én lokation og kun med den strengt nødvendige åbningstid og bemanding.

  Nødvielse

  Alle aftalte vielser i perioden er aflyst, og de berørte par er kontaktet. Står du i en akut situation og har brug for nødvielse, kan du kontakte os på 58 57 36 00.

  Kontakt Borgerservice via mail

  Har du spørgsmål, kan du fortsat komme i kontakt med Borgerservice via mail.

  Skriv sikkert via digital post:

 • Busser

  Busserne kører efter en særlig nødkøreplan fra 30. marts og foreløbig frem til 13. april Der er mulighed for gratis særkørsel.

 • Byrådsmøde

  Som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. COVID-19/Corona er det ikke muligt at overvære byrådsmøder på rådhuset.

  Byrådsmøde afholdes som videomøde, men du kan stadig lytte med:

 • Børn og Familie

  Alle telefonnumre og mailadresser virker som vanligt.

  Der er lukket for personligt fremmøde.

 • Forældrerådgivning

  Slagelse Kommune tilbyder en særlig rådgivningslinje til forældre, hvis børn ikke kan komme i dagtilbud eller i skole på grund af coronakrisen.

  Forældrerådgivningen er et tilbud om samtale her og nu, hvor du kan få en snak om hverdagen med børnene hjemme. Du kan hente råd i forhold til konkrete problemer - hvad kan du som forældre gøre, og hvilke redskaber kan du bringe i spil for at løse problemerne. 

  I forældrerådgivningen kan du tale med en medarbejder, der til dagligt arbejder med rådgivning i dagtilbud og skoler.

  Åbningstid

  Rådgivningen har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til 15.00

  Kontakt

  Kontaktoplysninger på forældrerådgivere:

  • Martine Riis Pedersen
   Tlf.: 20 12 68 42

  • Christa Hjørlunde Nielsen
   Tlf.: 40 20 62 58

  • Gitte Susanne Altenburg
   Tlf.: 30 34 50 17

  • Maria Gøtze Tranekær Nielsen
   Tlf.: 40 21 74  18

  • Claus Martin
   Tlf.: 51 53 94 91

  • Anette Hedegaard
   Tlf.: 20 26 70 82

  • Anne Rydahl
   Tlf.: 21 38 57 67

  • Lene Petersen
   Tlf.: 21 70 85 10

  • Gitte Rohde
   Tlf.: 24 25 57 59

  • Inge Dalsgaard
   Tlf.: 51 18 99 54
 • Dagtilbud og kommunal dagpleje

  Alle skoler og dagtilbud i hele landet er lukkede - foreløbig til og med 13. april. 

  Det anbefales ikke, at du overlader dine børn til ældre familiemedlemmer, som er særligt udsatte.

  Nødpasning for børn i dagtilbud i Slagelse Kommune

  I Slagelse Kommune har vi etableret nødpasning for børn fra daginstitutioner og dagpleje.

  Nødpasning er særligt målrettet forældre, der arbejder i ”beredskabet” – f.eks. arbejder på sygehus, hjemmepleje, beredskabet, politi el. lign. samfundsvigtig funktion. Men også andre, som ikke har andre muligheder, kan blive tilbudt nødpasning.

  Det understreges, at der skal være tale om et uomgængeligt behov for nødpasning. Du skal altså have undersøgt alle andre muligheder.

  Hvis du har brug for nødpasning helt eller delvist, skal du meddele det til dit barns dagtilbud/dagpleje. Det er lederen i dit barns sædvanlige dagtilbud, der kan hjælpe dig med at få og koordinere nødpasning.

 • Ejendomsskat/udlæg

  Slagelse Kommunes opkrævningsteam arbejder hjemmefra på grund af den igangværende Corona-situation.

  Har du modtaget en tilsigelse om at give møde til udlægsforretning i forbindelse med manglende betaling af ejendomsskat? På grund af situationens alvor skal du ringe til et af følgende telefonnumre for nærmere information:

  • Tlf.: 58 57 30 89
   eller
  • Tlf.: 58 57 45 31

  Opkrævningsteamet har lukket de 3 dage før påske (6., 7. og 8. april)

 • Folkeregistret

  Der er lukket for personlig henvendelse i Folkeregistret.

  Akut henvendelse

  Ved akut behov for hjælp så ring:

  •  Tlf.: 24 89 68 26
 • Færger

  Agersø Omø færgerne sejler efter en nødsejlplan fra fredag den 27. marts og foreløbig frem til torsdag den 30. april.

 • Genoptræning

  Ambulante forløb gennemgås med henblik på at udarbejde træningsprogrammer til hjemmetræning.

  Øvrig genoptræning er lukket ned. 

  Akut behov

  Vi står klar med et nødberedskab for borgere med et akut behov.

 • Handicap og Psykiatri

  Her holder vi åbent

  • Myndighed i Torvegade
   Myndighed i Torvegade har en åben telefonlinje med bemanding for borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
   Alle møder og hjemmebesøg er som udgangspunkt aflyst, medmindre andet konkret er aftalt. Myndighed behandler indkomne sager hurtigst muligt – vi håber på jeres forståelse i denne svære tid.

  • Rusmiddelcentret
   Rusmiddelcentret har fortsat åbent i forhold til myndighed og behandling via telefon og videomøder.

   Rusmiddelcenteret sikrer, at borgerne får leveret nødvendig medicin via Bussen og Bilen i samarbejde med lægefaglig kompetence.

  • Botilbud
   Alle botilbud opretholder deres drift.

  • Individuel §85 støtte og § 82 forebyggende indsats
   Individuel §85 støtte til borgere i eget hjem og § 82 forebyggende indsats foregår som udgangspunkt via telefon eller skype.
   Vi kommer kun på besøg i borgerens hjem, hvis det er absolut nødvendigt.

  • Kontaktpersoner for døvblinde
   Kontaktpersoner for døvblinde §98 besøger kun borgers hjem, hvis det er absolut nødvendigt – har du tvivlsspørgsmål, kontakt venligst:
   handicapvoksen@slagelse.dk

  • Borgerstyret Personlig Assistance
   Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordninger) i henhold til §§95 og 96, fortsætter som normalt – ved forsyningsproblemer (manglende hjælpere på grund af sygdom) kontakt venligst:
   handicapvoksen@slagelse.dk

  • Forsorgshjemmet Toften
   Forsorgshjemmet Toften er åbent. Det opsøgende team (§ 99) og gadesygeplejersken varetager akutfunktioner ift. borgere, der allerede er omfattet af målgruppen. Den Sociale Hjemmepleje opretholdes.

  Her holder vi åbent i begrænset omfang

  • Alle aktivitets- og samværstilbud

  • Ledsagerordninger er som udgangspunkt sat i bero – har du spørgsmål i den anledning, så kontakt venligst Specialcenter Slagelse på telefon 58 57 41 70 eller på mail: sps@slagelse.dk

  • Tilbud under VASAC

  • Netværkshusene

  • Gruppeforløb/fællesaktiviteter

  • Rosenkilde Skole – undervisningsforpligtigelsen varetages på anden vis – information udsendes på Forældreintra.

  • STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

  • Aflastningstilbud

  • Fritidstilbud

  • Klubtilbud

  • Fysisk fremmøde på Rusmiddelcenteret og i Myndighed.

  Kontaktinfo

  Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri

  Du kan komme i kontakt med din sagsbehandler på Torvegade ved at ringe på telefon 58 57 44 00 eller til FOKUS på telefon 21 23 81 35 eller 40 48 59 26 inden for kommunens almindelige åbningstid:

  Mandag til onsdag kl. 9-15,
  Torsdag kl. 9-17
  Fredag kl. 9-13.
  Eller på mail handicapvoksen@slagelse.dk

  Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri

  Henvendelse til virksomhederne for borgere, pårørende og samarbejdspartnere – se kontaktinformation for de enkelte virksomheder:

  • Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)
   CPUs hjemmeside
   (nyt vindue)

   Du kan kontakte din kontaktperson på de udleverede direkte mobiltelefonnumre. Kontaktpersonerne tilstræber fleksibelt at yde den nødvendige indsats i corona-perioden. Hvis der er ændringer i bemandingen, informerer vi dig naturligvis.
   Du kan evt. også sende en mail til: chsol@slagelse.dk

  • Center for Specialundervisning (CSU)
   CSU hjemmeside
   (nyt vindue)

   Du kan stadig ringe på CSU´s hoved-telefonnummer 58 57 57 60 mandag – torsdag 9:00 – 15:00 og fredag 9:00 – 13:00.
   Du kan også skrive til os på CSU´s sikre mail CSU-Slagelse@slagelse.dk

 • Hjemløse

  Kontakt Toften på telefon

  Hjælp os med at hjælpe hinanden – undgå smittefare.

  Kontakt Toften telefonisk:

  • Tlf.: 58 52 72 22

  Alle borgere, der henvender sig, vil blive spurgt til fysisk helbred og symptomer i forhold til corona/COVID-19.

  Toften er fortsat åbent

  • Forsorgshjemmet har forsat åbent for henvendelse om plads for hjemløse. Du kan kontakte Toften hele døgnet. Hvis vi ikke har en ledig plads, vil vi fortsat hjælpe med at finde et andet sted.

  • Toftens nat-herberg har fortsat åbent i tidsrummet 21.30-07.30.
   Du kan få et måltid mad og en kop kaffe. Har du brug for et bad, kan dette kun ske efter nærmere aftale med personalet på arbejde.
   Hvis du overnatter i natherberget, har du ikke adgang til fælles arealer, og du må ikke kontakte de øvrige beboere.

  Hvis du har symptomer på corona-virus

  Hvis du er hjemløs og har symptomer eller er konstateret med COVID 19, skal du kontakte Toften på telefon

  • Tlf.: 58 52 72 22

  Toften sørger for, at du kommer i kontakt med personer, der kan guide dig i den videre proces.

  Toften er i samarbejde med Center for Psykosocial Udvikling og Center for handicap og psykiatri i gang med at oprette særlige sengepladser, så vi kan hjælpe dig, hvis du har symptomer eller er smittet.

 • Idræts- og fritidsfaciliteter

  Alle idræts- og fritidsfaciliteter er lukkede. Lukningen varer indtil videre frem til og med d. 13. april.

 • Jobcenter

  Igangværende aktiviteter for borgere er aflyst.

  Vi sætter ikke nye aktiviteter i gang.

  Er du indkaldt til møde?

  Hvis du er indkaldt til et møde før d. 13. april, skal du IKKE møde op på adressen.

  Alle samtaler i Jobcentret er som udgangspunkt aflyst. Modtager du ikke en aflysning, vil din sagsbehandler kontakte dig.

  Du skal være opmærksom på, at sagsbehandleren kan ringe fra skjult nummer.

  Alle møder i rehabiliteringsteamet frem til og med d. 13. april er aflyst.

  Skal du i kontakt med jobcentret?

  Jobcenterets telefonnumre og mailadresser virker som normalt.

  Er du i løntilskud eller virksomhedspraktik?

  Hvis du er i virksomhedspraktik, skal du kontakte virksomheden og aftale, om forløbet skal fortsætte. Virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, kan videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis praktikant og virksomhed er enige om det.

  Hvis du er ansat i løntilskud, fortsætter din ansættelse. 

  Deltager du i andre aktiviteter?

  Alle aktiverings- og vejledningsforløb er afbrudt. Du skal derfor ikke møde op, hvis du er i aktiveringsforløb.

  Hvis du er tilknyttet en anden aktør, kan du kontakte denne. Ellers tag kontakt til din sagsbehandler.

  Udbetaling af ydelser

  Alle offentlige ydelser vil fortsat blive udbetalt uden ændringer i perioden. Det gælder også, hvis dit forløb bliver afbrudt, eller du ikke har mulighed for at fremmøde, som følge af, at der holdes lukket.

  Tolkebistand

  Du kan fortsat modtage hjælp fra en tolk.

 • Klubber

  Ingen nødpasning i klubtilbud

  Klubtilbud er foreløbigt lukket frem til og med d. 13. april. Der er ikke nødpasning til børn i klubberne.

  Det anbefales ikke, at du overlader dine børn til ældre familiemedlemmer eller andre, som er særligt udsatte.

  Forældrebetaling

  Forældre skal fortsat betale for en plads i et klubtilbud, selvom klubben er lukket.

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte lederen i dit barns klub.

 • Kommunale ejendomme

  Rengøring

  Vi øger rengøringen i de bygninger, der stadig benyttes. Vi har ekstra fokus på at højne hygiejnen for at mindske smitterisikoen, særligt i dagtimerne.
  Herudover tilstræber vi at få gjort grundigt rent i de ”tomme” bygninger.

  Ejendomsservice

  Ejendomsservice kigger til alle bygninger så ofte som muligt, og sørger for at passe bygningerne. Det gælder fx post, affald, låse, alarmer, varemodtagelser, forsyninger, vand/varme/el osv.

  Ejendomsservice sørger også for at holde styr på håndværkere og andre, der har behov for at få adgang til bygningerne.

  Boligadminstration

  Boligadministrationen sørger for, at det fortsat er muligt at flytte ind i eller flytte fra kommunens egne almene boliger.

  Vi kan stadig kontaktes

  De administrative medarbejdere arbejder hjemmefra, og kan kontaktes. Deres fokus er fortsat drift, og at holde gang i bygge- og renoveringsprojekter.

  Der kan opstå længere svartider på grund af situationen.

  Kontakt

  Hvis du får problemer eller har spørgsmål, kontakt venligst Vagttelefonen:

  • Tlf.: 58 57 40 45

  Information til virksomheder

  Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at igangværende projekter fortsætter uændret. Vores medarbejdere vil dog ikke være tilgængelige i samme omfang som normalt. Vi deltager ikke i fysiske byggemøder, men vil kunne udføre tilsyn på byggepladsen. Naturligvis under skyldig hensyntagen til smittefaren omkring COVID 19.

  Møder, telefonmøder og videomøder

  Samtlige medarbejdere kan kontaktes via telefon og mail, og vi arbejder på at opsætte løsninger til videomøder.

 • Kultur og fritid

  Kultur og Fritid lukket

  Kultur og Fritid er lukket foreløbigt frem til den og med d. 13. april.

  Afdelingen er lukket for personlig betjening (fremmøde). Men du kan fortsat kontakte afdelingens medarbejdere via mail og telefon.

  Kontakt Kultur og Fritid

  Generelle henvendelser til Kultur og Fritid:

  Foreningsaktiviteter aflyst

  Myndigheder og idrætsforbund opfordrer til, at foreninger aflyser alle deres aktiviteter fra nu af og foreløbigt frem til om med d. 13. april. Det gælder både indendørs og udendørs aktiviteter. Det gælder også kulturaktiviteter. Kultur og Fritid støtter op om denne anbefaling.

  Derudover må der ikke afholdes indendørs forsamlinger med mere end 10 mennesker.

  Lukning af idrætsfaciliteter

  Alle idrætsfaciliteter er aflåste frem til og med d. 13. april.

  Lukning af kulturinstitutioner

  Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud er lukkede frem til og med d. 13. april.

 • Miljø, Plan og Teknik

  Center for Miljø, Plan og Teknik forsøger så vidt muligt at opretholde en normal drift i den normale åbningstid.

  Det betyder at:

  • Centeret er lukket for personlig betjening.
  • Det er muligt at få kontakt til medarbejderne/centeret, men der er generelt længere svartider.
  • Myndighedsarbejdet forsøges opretholdt, så vidt det er muligt.
  • Entreprenørservice opretholder akutberedskab og udfører kritiske opgaver som fx rottebekæmpelse, renhold af det offentlige rum i begrænset omfang mv.
 • Museer, kulturhuse og lokalarkiver

  Korsør Kulturhus

  Lukket - foreløbig frem til og med den 13. april.

  Museum Vestsjælland

  Lukket - foreløbig frem til og med den 13. april.

  Lukningen gælder alle Museum Vestsjællands afdelinger i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

  Slagelse arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse 

  Lukket - foreløbig frem til og med den 13. april.

 • Omsorgstandpleje

  Alle planlagte og kommende, regelmæssige undersøgelser er aflyst frem til og med den 13. april. 

  Nødbehandling

  Vi udfører nødbehandlinger i hele perioden.

  Kontakt

  Kontoret er åbent for henvendelser:

  • Tlf:: 70 27 52 85
   Telefontid: Mandag – fredag kl. 8:00 -12:00.
 • Plejecentre

  Vi skal passe godt på vores beboere. Med enkelte undtagelser er det derfor ikke muligt at besøge pårørende på plejecentre i kommunen. Det sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det sker for at minimere risikoen for, at beboerne bliver smittet.

  Ring og hold kontakten

  Du kan selvfølgelig stadig ringe og holde kontakten med beboerne - til glæde for begge parter. Hvis beboere har mulighed for det, kan du også bruge FaceTime eller Skype.

 • Rådgivning og Udbetaling

  Der er lukket for personlig henvendelse hos Rådgivning og Udbetaling.

  Rådgivning og Udbetaling prioriterer opgaverne, og der er derfor risiko for, at tiden for din sagsbehandling forlænges.

  Modtager du offentlig forsørgelse?

  Vær opmærksom på den ydelse, du får udbetalt i perioden, hvor personalet er hjemsendt. Ydelsen kan blive reguleret senere. Det skyldes, at der kan være oplysninger, som ikke er tilgængelige for os, når du får udbetalt penge. Det kan være oplysninger fra andre offentlige myndigheder, huslejeopkrævninger osv.

  Akut henvendelse

  Ved akut behov for hjælp ring:

  • Tlf.: 23 69 20 11

  • Tlf.: 23 44 33 15

  • Tlf.: 23 71 87 77
 • Skoler og SFO

  Skoler og SFO er lukkede - foreløbig frem til den 13. april.

  Nødpasning for skolebørn

  I Slagelse Kommune er der etableret nødpasning udelukkende for særlige grupper af børn. Undervisningsministeriet har udmeldt følgende kriterier for, at ens barn kan komme i nødpasning:

  1) 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  2) 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

  Hvis du har brug for nødpasning helt eller delvist i den kommende tid, skal du meddele det til kontoret på dit barns skole. 

  Det anbefales ikke, at du overlader dine børn til ældre familiemedlemmer eller andre som er særligt udsatte.

  Hvor foregår nødpasning?

  Nødpasning foregår fra den 30. marts på den skole, hvor barnet er tilknyttet til daglig.

  Tilbydes du nødpasning til dit barn, skal du printe og udfylde nedenstående kartotekskort og medbringe til ”nødpasningsstedet”.

  Skolearbejde for elever under skolelukningen

  Dit barn skal lave skolearbejde derhjemme under skolelukningen.

  Alle elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen og løse de opgaver, som lærerne stiller dem. Det er vigtigt, at I løbende følger anvisninger fra dit barns lærere på Aula. Skolen skal registrere, om eleverne deltager aktivt i undervisningen.

  Få hjælp her, hvis dit barn har glemt sit brugernavn eller adgangskode til AULA eller andre digitale læringsplatforme:

  Når skolerne åbner igen, skal de ikke give erstatningsundervisning. Der kan dog være enkelte elever som undtagelsesvist har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

  Forældrebetaling for SFO

  Forældre skal fortsat betale for en kommunal SFO plads, selvom SFO’en er lukket.

  Det fremgår af "Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19, 19/3 2020"

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte ledelsen på dit barns skole. Følg i øvrigt med på Aula.

 • Slagelse Kommune - hovedomstilling

  Hovednummeret til Slagelse Kommune er:

  • Tlf.: 58 57 36 00

  Omstillingen er åben i den normale åbningstid.

 • Slagelse Sprogcenter

  Al fremmødeundervisning på Slagelse Sprogcenter er aflyst - foreløbig frem til og med den 13. april.

  Alle planlagte modultest udsættes indtil videre.

  Er du kursist?

  Undervisning foregår via Classroom.

  Kontakt

  Du kan kontakte Slagelse Sprogcenter på mail:

  Yderligere spørgsmål kan rettes til forstander Line Cramer:

 • Sundhed og Ældre

  Serviceniveau for pleje

  Vi kommer fortsat til alle visiterede besøg hjemme hos borgerne.

  Hjælpemidler

  Hjælpemidler bliver fortsat kørt ud til borgerne. Visiteringerne sker pr. telefon.

  Lukning af funktioner og nedsat service

  Nedenstående er gældende foreløbig frem til og med den 13. april. 

  • Aktivitetscentrene lukket.
  • Demensdagcentre lukket.
  • Der tilbydes ikke aflastningsophold.
  • Der tilberedes kun én ret mad i stedet for to valgfrie retter mad.
  • Der tilbydes ikke gæstemad.
  • Ernæringsteamet kommer ikke ud på plejecentrene. Ernæringsteamet kan kontaktes på telefon.

  Forebyggelse

  Livsstils-tilbud, rygestop og forebyggende hjemmebesøg.

  Der er lukket for fremmøde, men du kan komme i telefonisk kontakt med medarbejderne i telefontiden. Alle borgere, der har tider, bliver kontaktet i forhold til opfølgning. Men vi planlægger ikke fysiske besøg eller fremmøde. 

  Kontakt sundhedskoordinatorerne

  Sundhedskoordinatorerne kan træffes på:

 • Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten kontakter alle familier, der får nyfødte børn. Vi tilbyder barselsbesøg og hjemmebesøg til nyfødte.

  Sundhedsplejersken kontakter alle familier med børn i alderen op til 3 år med aftaler og tilbyder telefonisk vejledning.

  Kontakt

  Administrationen kan kontaktes dagligt på:

  • Tlf.: 58 57 47 01
   Telefontid: 8.00-12.00

  Kontakt din sundhedsplejerske pr. telefon eller mail.

 • Svømmehaller

  Svømmehallerne i Korsør og Slagelse er lukkede.

  Svømmehallerne er foreløbigt lukkede frem til og med den 13. april.

 • Tandplejen

  Ikke akutte tandbehandlinger

  Tandbehandlinger/rutinebehandlinger er foreløbig aflyst frem til og med den 13. april.

  Ved akut behov for hjælp

  Hvis der opstår akutte problemer som tandskader eller smerter, kan du stadig kontakte den kommunale tandpleje

  • Tlf: 58 57 42 20
   Telefontid: 08:00 - 12:00
   Nødtelefon: 12:00 - 15:00

  Der er nødberedskab på Baggesen Skolen, hvor vi foretager nødbehandling hver dag klokken 8:00 - 15:00.

Siden er sidst opdateret 24. marts 2020