Aktindsigt og registerindsigt

Udgangspunktet er åbenhed - alle har ret til indsigt i, hvad en offentlig myndighed har af oplysninger.

Du kan få indsigt i

Du kan få aktindsigt i eksisterende dokumenter og oplysninger. Du kan få indsigt, med mindre der i lovgivningen er angivet særlige hensyn, som betyder, at der er en undtagelse fra retten til aktindsigt.

Du kan ikke få indsigt i

Du kan ikke få aktindsigt i andre borgeres rent private oplysninger. Eller oplysninger af væsentlig betydning for en virksomheds økonomi.

Der er også en ressourcemæssig begrænsning i forhold til muligheden for at få aktindsigt. Slagelse Kommune kan afvise en anmodning om aktindsigt i f.eks. "alle kommunens byggesager", fordi det vil være rigtig mange sager, det drejer sig om.

Du har derfor heller ikke mulighed for f.eks. at få aktindsigt i "alle sager kommunen fremover måtte sende til Familieretshuset".

Hvis oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige, f.eks. her på kommunens hjemmeside, får du ikke aktindsigt, men vejledning om, hvor du selv kan finde oplysningerne.

Sådan søger du registerindsigt og aktindsigt

Registerindsigt

Som hovedregel har du ret til at få at vide, hvad der står om dig i et offentligt register. Hvis du vil søge om indsigt i, hvad kommunen har af oplysninger om dig og dine sager kan du søge om det via borger.dk eller via den digitale selvbetjeningsløsning, som er i den røde boks. 

Aktindsigt

Hvis du ønsker indsigt i bestemte sager - f.eks. hvis du er journalist - skal du kontakte det pågældende center, som din aktindsigt vedrører

Det er Slagelse Kommune, som vurderer og afgør, om der kan gives indsigt i en oplysning, som kommunen har. Du kan ikke modsætte dig, at andre får aktindsigt i de oplysninger, kommunen har, som måtte vedrøre dig.

Mulighed for at klage

Du har mulighed for at klage, hvis Slagelse Kommune undtager oplysninger fra din aktindsigt. Du kan også klage, hvis du ikke har fået svar på din anmodning om aktindsigt efter 14 arbejdsdage fra, at Slagelse Kommune har modtaget din henvendelse.

Du kan ligeledes klage, hvis du ikke har modtaget svar på din anmodning om registerindsigt indenfor 30 arbejdsdage.

Hvis du ønsker at klage, skal du sende din klage til os, så sørger vi for, at den kommer videre til klageinstansen.

Send på mail til:

Siden er sidst opdateret 17. juni 2019