Sagsbehandlingstider

Se, hvornår du kan forvente at få svar på den ansøgning, du har sendt til kommunen

Herunder kan du under hvert område finde de fastsatte behandlingstider.

Vi besvarer dine spørgsmål og behandler din ansøgning hurtigst muligt. Der kan dog opstå særlige situationer, hvor vi ikke kan overholde den fastsatte sagsbehandlingstid. Hvis vi ikke kan give svar på din ansøgning inden fristen, får du skriftlig besked om, hvornår vi forventer, at sagen bliver afgjort.

Beskæftigelse
Social
Sundhed og Omsorg
Børn og Familie
Kultur og Borger
Miljø
 • Miljøtilsyn

  Tilsynsrapport

  Senest 2 måneder efter at tilsynet har fundet sted fremsendes tilsynsrapporten til virksomheden

  Jvf Miljøtilsynsbekendtgørelsen BEK nr. 1536 af 09-12-2019

 • Miljøgodkendelse af virksomheder

  Fristen for sagsbehandling afhænger af virksomhedens størrelse.

  • 130 dage for mindre miljøbelastede virksomheder
  • 200 dage for store og komplekse virksomheder

  Jvf servicemål efter aftale mellem regeringen og KL fra 2015

 • Miljøgodkendelse af landbrug

  Husdyrbrug

  • Paragraf 16a: Inden for rimelig tid
  • Paragraf 16b: 90 dage
  • Paragraf 10-19: 60 dage 

  Jvf Husdyrbrugloven

 • Arealanvendelse

  Fristen for sagsbehandling er 8 uger

  Jvf Jordforureningsloven § 8

 • Genanvendelse af jord

  Fristen for sagsbehandling er cirka 10 arbejdsdage

  Jvf Miljøbeskyttelsesloven § 19

 • Jordflytning og anvisning

  Fristen for sagsbehandling er samme dag

Siden er sidst opdateret 7. juli 2022