Svartider

Tid for svar på breve, e-mail, aktindsigt og registerindsigt

Breve og e-mail

Du kan forvente svar på dit brev eller e-mail senest inden 10 kalenderdage.

Det er dog ikke sikkert, at du får et endeligt svar eller en afgørelse inden de 10 dage, men du får en kvittering for, at vi har fået din henvendelse. Du får også oplyst hvornår, du kan forvente et svar eller en afgørelse.

For afgørelser på det sociale område, er der et særligt krav om, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingstider. Du finder oplysningen om den forventelige sagsbehandlingstid under det enkelte faglige område.

Registerindsigt efter databeskyttelsesreglerne

Du kan forvente svar på en anmodning om registerindsigt inden for maks. 30 arbejdsdage. Kan det ikke nås inden for fristen, skal man have modtaget besked om, hvornår man kan forvente et svar.

Aktindsigt

Du kan forvente svar på en anmodning om aktindsigt snarest muligt eller inden for maks. 7 arbejdsdage. Kan det ikke nås inden for fristen, skal man have modtaget besked om, hvornår man kan forvente et svar.

Mulighed for at klage

Du har mulighed for at klage, hvis Slagelse Kommune undtager oplysninger fra din aktindsigt. Du kan også klage, hvis du ikke har fået svar på din anmodning om aktindsigt efter 14 arbejdsdage fra, at Slagelse Kommune har modtaget din henvendelse.

Du kan ligeledes klage, hvis du ikke har modtaget svar på din anmodning om registerindsigt indenfor 30 arbejdsdage.

Hvis du ønsker at klage, skal du sende din klage til os, så sørger vi for, at den kommer videre til klageinstansen.

Send på mail til: