Fritagelse Digital Post

Du kan søge om fritagelse for Digital Post. Tjek her, om du kan fritages fra Digital Post, og hvordan du søger om fritagelse.

Fritagelse
 • Hvem kan blive fritaget?

  Betingelserne for at du kan opnå fritagelse, er at du skal opfylde mindst én af følgende begrundelser for fritagelse

  • Du er permanent udrejst af Danmark
  • Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
  • Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
  • Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post.
  • Du behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post
  • Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed)
  • Du har ikke adgang til computer i dit hjem eller opholdssted 
 • Hvordan søger jeg om fritagelse?

  Ansøgning skal ske ved personligt fremmøde i borgerservice

  Der skal bestilles tid til Borgerservice for at blive ekspederet.

  Du kan anmode om fritagelse, i den kommune hvor du har, eller senest har haft folkeregisteradresse. Du skal møde personligt op i Borgerservicecentret, det er ikke muligt at sende en ansøgning til kommunen.

  Her skal du udfylde en ansøgningsblanket. Du kan også printe og udfylde blanketten ud hjemmefra. Husk legitimation i form af f.eks. sundhedskort.

   

 • Fritagelsen gælder permanent

  Når du har fået en fritagelse for Digital Post, så gælder den permanent.

  Du har mulighed for at bede din kommune om at ophæve din fritagelse, hvis du igen ønsker at modtage din post digitalt.

 • Jeg kan ikke selv møde op i borgerservice

  Du kan give fuldmagt til, at en anden person anmoder på dine vegne. Fuldmagtshaver skal møde personligt op i Borgerservicecentret.

  Bemærk, at hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal du udfylde noget af blanketten, før det personlige fremmøde.

  Der skal bestilles tid til Borgerservice for at blive ekspederet.

 • Opret læseadgang til Digital Post

  Du har mulighed for at give andre læseadgang til din digitale postkasse.

  Du kan selv give læseadgang til andre på borger.dk under Digital Post, men du kan også få hjælp til dette ved personligt fremmøde i borgerservice. Husk billedlegitimation (pas eller kørekort – hvis du ikke har pas eller kørekort, så kontakt borgerservice på forhånd for at høre hvilken legitimation du i stedet skal medbringe) og CPR på de personer du vil give adgang.

  Hvis du giver andre læseadgang til din digital postkasse, modtager du fortsat post i din Digitale Postkasse, men personen med læseadgang kan hjælpe dig med at læse og organisere posten.

 • Hvad er ikke omfattet af fritagelsen?

  Visse typer post sendes til Digital Post med hjemmel i særlig lovgivning, fx SU-lovgivningen eller lønsedler til ansatte i staten. Sådanne posttyper er ikke omfattet af fritagelsen.

 • Hvordan bliver man fritaget for Digital Post - Erhverv

  I særlige tilfælde kan virksomheden blive fritaget fra obligatorisk Digital Post.

  Det er muligt at blive fritaget fra Digital Post, selvom man har en virksomhed med et CVR-nummer. Det kræver dog, at virksomheden ikke kan få en bredbåndsforbindelse på 512 k/bit. I praksis betyder det, at kun meget få virksomheder kan blive fritaget.

  Hvis du vil anmode om fritagelse pga. dårlig bredbåndsforbindelse, skal du gå på virk.dk og se om den kommune, hvor virksomheden ligger, tilbyder denne selvbetjeningsløsning.

  Hvis selvbetjeningsløsningen ikke tilbydes, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din virksomhed ligger.

  Det er også muligt at blive fritaget for Digital Post, hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er indsat i fængsel uden adgang til computer med internetforbindelse, eller hvis vedkommende pga. handicap ikke kan anvende en computer. I begge tilfælde gælder fritagelsen kun, hvis ingen andre i virksomheden kan modtage Digital Post.

  Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du vil anmode om fritagelse pga. handicap eller fængsel.

Siden er sidst opdateret 9. januar 2020