Befolkningsudvikling

Indbyggertal og prognose

Antal borgere i Slagelse Kommune

2022

 • 1. september = 79.919
 • 1. august = 79.911
 • 1. juli = 79.928
 • 1. juni = 79.856
 • 1. maj = 79.723
 • 1. april = 79.697
 • 1. marts = 79.665
 • 1. februar = 79.727
 • 1. januar = 79.691

2021

 • 1. december = 79.692
 • 1. november = 79.670
 • 1. oktober = 79.675
 • 1. september 79.584
 • 1. august 79.581
 • 1. juli 79. 588
 • 1. juni 79.497
 • 1. maj 79.363
 • 1. april 79.299
 • 1. marts 79.244
 • 1. februar 79.184
 • 1. januar 79.122

2020 

 • 1. december 79.182
 • 1. november 79.177
 • 1. oktober 79.199
 • 1. september 79.221
 • 1. august 79.234
 • 1. juli 79.229
 • 1. juni 79.221
 • 1. maj 79.273
 • 1. april 79.256
 • 1. marts 79.177
 • 1. februar 79.071
 • 1. januar 79.073

Befolkningstallet leveres af Kommunedata pr. den første i hver måned, og tager udgangspunkt i antal borgere i folkeregistret.

Befolkningsprognosen for 2022-2032

Slagelse Kommune udarbejder hvert år sin egen befolkningsprognose til brug for den kommunale planlægning, og tilpasning af kommunens budgetter på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.

Prognosen giver et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen.

Prognosen giver også mulighed for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem.

Kommunes befolkningsprognose viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2022 til primo 2032 (prognoseperioden).

Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen er forelagt og endelig godkendt af økonomiudvalget den 22. marts 2022.

Hovedkonklusioner i prognosen

Slagelse Kommune har lavet prognosen for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2032.

Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 79.691 personer primo 2022 til 82.918 personer primo 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 3.227 personer eller 4,0%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 3,9%.

Befolkningstallet forventes at stige med 279 personer i 2022.

Der forventes en årlig gennemsnitlig vækst på 322 personer fra 1. januar 2022 til 1. januar 2032.

Ifølge prognosen forventes befolkningstalningstallet at runde 80.000 indbyggere i løbet af 2023.

Den forventede vækst skyldes dels en historisk tiltagende befolkningstilvækst i de seneste 4 år samt en forventning om mange nye boliger de kommende år.

Der forventes en gennemsnitlig årlig nettotilflytning på 399 personer.

Der forventes en gennemsnitlig årlig fødselsbalance på -76 personer.

De kommende 10 år forventes at blive opført knap 5.000 nye boliger, svarende til et årligt gennemsnit på 498 nye boliger. Det er særligt rækkehuse, etageboliger og ungdomsboliger, der forventes at blive opført i prognoseperioden.

Siden er sidst opdateret 27. september 2022