Befolkningsudvikling

Indbyggertal og prognose

Antal borgere i Slagelse Kommune

2018

 • 1. november: 79.117
 • 1. oktober: 79.058
 • 1. september: 79.028
 • 1. august: 79.092
 • 1. juli 79.046
 • 1. juni 79.024
 • 1. maj 79.006
 • 1. april 78.997
 • 1. marts 79.000
 • 1. februar: 78.962
 • 1. januar: 78.968

2017

 • 1. december: 79.015
 • 1. november: 79.035
 • 1. oktober: 79.013
 • 1. september: 78.985
 • 1. august: 79.018
 • 1. juli: 78.938
 • 1. juni: 78.900
 • 1. maj: 78.794
 • 1. april: 78.783
 • 1. marts: 78.793
 • 1. februar: 78.847
 • 1. januar: 78.828

Befolkningsprognosen for 2019-2032

Slagelse Kommune udarbejder hvert år sin egen befolkningsprognose til brug for den kommunale planlægning, og tilpasning af kommunens budgetter på dagtilbuds-  skole- og ældreområdet.

Prognosen giver et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen giver også mulighed for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem. 

Kommunes befolkningsprognose viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2019 til primo 2032 (prognoseperioden). Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix.

Befolkningsprognosen er forelagt og godkendt af økonomiudvalget den 19. marts 2018. 

Siden er sidst opdateret 11. december 2018