Budget

Seneste godkendte budgetter

Byrådet er bevillingsmyndighed og beslutter de indholdsmæssige og økonomiske rammer i årlige budgetter, der gælder for hele Slagelse Kommune. Disse rammer må ikke fraviges uden forudgående beslutning i Byrådet.

Godkendte budgetter