Budget 2021

Underændringsforslag

Ved fristens udløb mandag den 28. september kl. 12. var der indkommet 2 underændringsforslag

(alle dokumenter åbner i pdf - nyt vindue)

......................

2. høringsrunde

Som et led i budgetprocessen er der mulighed for at fremsende politiske ændringsforslag til det budgetforslag vi netop har afsluttet høring af.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag var den 24. september kl. 12. Herefter vil være mulighed for, at fremsendes underændringsforslag frem til og med mandag den 28. september kl. 12.

Der er indkommet ændringsforslag og disse sendes derfor i høring nu og frem til torsdag den 1. oktober således at de indkomne høringssvar kan blive fremsendt til byrådets medlemmer inden 2. behandlingen den 5. oktober.

Budgetmaterialerne

Generelt indgår materiale fra 1. høringsrunde også som del af 2. høringsrunde. Materialerne ligger nederst på siden.

Del 1 Fremsendte ændringsforslag

(alle dokumenter åbner i pdf - nyt vindue)

Del 2 Fremsendte underændringsforslag

Såfremt der fremkommer underændringsforslag vil disse blive lagt på hjemmesiden umiddelbart efter deadline.

Høringssvar

Alle, der ønsker at give deres mening til kende, har mulighed for at sende høringssvar pr. mail til:

eller pr. brev til:

Stab for Økonomi og Digitalisering 
Budget, Analyse og Data 
Rådhuspladsen 11 
4200 Slagelse

Høringssvar skal indsendes senest den 1. oktober 2020.

Høringssvar vil samlet blive udsendt til Byrådet forud for 2. behandling af budgettet den 5. oktober. 

....................

Høringssvar - 1. høringsrunde

Høringsrunden sluttede onsdag 23. september kl. 12.

Her kan du se alle de høringssvar der er kommet til Byrådet

........................

Budget 2021-2024 – 1. høringsrunde

Økonomiudvalget har den 7. september 2020 videresendt forslag til budgetaftale til Byrådets 1. behandling.

Forslag til budgetaftale med tilhørende bilag fremsendes hermed til høring inden Byrådets 2. behandling af budgetforslaget. Høringsrunden har til formål at give alle interessenter lejlighed til at fremsende bemærkninger til det budgetforslag, som er resultat af de foreløbige budgetforhandlinger.

Høringssvar

Alle, der ønsker at give deres mening til kende, har mulighed for at sende høringssvar pr. mail til:

eller pr. brev til:

Stab for Økonomi og Digitalisering 
Budget, Analyse og Data 
Rådhuspladsen 11 
4200 Slagelse

Høringssvar skal indsendes senest den 23. september 2020 kl. 12.00

Høringssvar vil samlet blive udsendt til Byrådet forud for 2. behandling af budgettet den 5. oktober.

Budgetmaterialerne

(alle dokumenter åbner i pdf - nyt vindue)

Del 1. Forslag til budgetaftale

1.1 Forslag til Budgetaftale 2021-2024 (pdf - nyt vindue)
1.2 Ny Resultatopgørelse og budgetbalance pr. 7. september 2020 (pdf - nyt vindue)
1.3 Ny Anlægsoversigt pr. 7. september 2020 (pdf - nyt vindue)
1.4 Byrådets 1. behandling af budget 2020-2023 (pdf - nyt vindue)

Del 2. Foreløbig budgetaftale - opdelt på udvalg

2.1 Økonomiudvalget (pdf - nyt vindue)
2.2 Social- og Beskæftigelsesudvalget (pdf - nyt vindue)
2.3 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (pdf - nyt vindue)
2.4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (pdf - nyt vindue)
2.5 Kultur- og Fritidsudvalget (pdf - nyt vindue)
2.6 Erhvervs- og Teknikudvalget (pdf - nyt vindue)
2.7 Forebyggelses- og Seniorudvalget (pdf - nyt vindue)
2.8 Børne- og Ungeudvalget (pdf - nyt vindue)

Del 3. Supplerende budgetmateriale

På dette link finder du supplerende budgetmateriale - som indgik i Økonomiudvalgets 1. behandling den 7. september 2020

Siden er sidst opdateret 28. september 2020