Budget 2022

Budget 2022-2025

Her findes aftaleteksten og hovedtallene for det vedtagne Budget 2022-2025. Bevillingsoversigter, endelige budgetforudsætninger mv. udarbejdes og offentliggøres snarest muligt.

.....................

Høringssvar - 2. høringsrunde

Høringsrunden sluttede onsdag 30. september kl. 12.

Her kan du se alle de høringssvar, der er kommet til Byrådet

.....................

Spørgsmål og svar i forbindelse med budgetproces 2022-2025

......................

2. høringsrunde

Som et led i budgetprocessen er der mulighed for at fremsende politiske ændringsforslag til det budgetforslag, vi netop har afsluttet 1. høring af.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag var den 22. september kl. 12. Herefter er der mulighed for at fremsende underændringsforslag frem til og med mandag den 27. september kl. 12.

Der er indkommet ændringsforslag og disse sendes derfor i høring fra den 28. september til den 30. september kl. 12, således at de indkomne høringssvar kan blive fremsendt til byrådets medlemmer inden 2. behandlingen den 4. oktober.

Budgetmaterialerne

Generelt indgår materiale fra 1. høringsrunde også som del af 2. høringsrunde

Del. 1. Fremsendte ændringsforslag

Del. 2 Fremsendte underændringsforslag

Høringssvar

Alle, der ønsker at give deres mening til kende, har mulighed for at sende høringssvar pr. mail til:

  • budgetogplanlaegning@slagelse.dk

eller pr. brev til:

Stab for Økonomi og Digitalisering
Budget, Analyse og Data
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Høringssvar skal indsendes senest den 30. september 2020 kl. 12.

Høringssvar vil samlet blive udsendt til Byrådet forud for 2. behandling af budgettet den 4. oktober. 

...............................................

Høringssvar - 1. høringsrunde

Høringsrunden sluttede onsdag 22. september kl. 12.

Her kan du se alle de høringssvar der er kommet til Byrådet

.......................................................................

Økonomiudvalget har på møde den 6. september 2021 oversendt budgetaftale til Byrådets 1. behandling.

Budgetaftale med tilhørende bilag publiceres hermed til høring inden Byrådets 2. behandling af budgetforslaget. Høringsrunden har til formål at give alle interessenter lejlighed til at fremsende bemærkninger til det budgetforslag, som er resultat af de foreløbige budgetforhandlinger.

Høringssvar

Alle, der ønsker at give deres mening til kende, har mulighed for at sende høringssvar pr. mail til:

  • budgetogplanlaegning@slagelse.dk 

eller pr. brev til:

Stab for Økonomi og Digitalisering
Budget, Analyse og Data
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Høringssvar skal indsendes senest den 22. september 2021 kl. 12.00

Høringssvar vil samlet blive udsendt til Byrådet forud for 2. behandling af budgettet den 4. oktober 2021.

Budgetmaterialerne

Del 1 Budgetaftale

Del 2 Budgetaftale opdelt på fagudvalg