Genåbning af budget 2022

Byrådet har besluttet at genåbne budget 2022

Høringssvar

Ved fristens udløb var der kommet mange høringssvar til Byrådet. De er derfor delt op, i forhold de enkelte udvalgs kompetenceområder.

Du kan se høringssvarene her

.............................

Baggrund

Byrådet har i februar 2022 besluttet, at der skal findes besparelser for 80 mio. kr. i 2022. Fagudvalgene har fået til opgave at fremsende prioriteringsforslag for i alt 153,3 mio. kr., som skal indgå i Byrådets prioriteringer i maj 2022 med henblik på at finde besparelser.

Fagudvalgene har i april 2022 truffet beslutning om, hvilke prioriteringsforslag der skulle sendes i høring og til hvem.

Høringssvar

Høringsperioden er den 11. april – 22. april 2022 kl. 12.

Høringssvar sendes til:

Ved afgivelse af høringssvar kan følgende blanket anvendes.

Høringssvarene bliver offentliggjort i starten af uge 18.

OBS! Høringsperioden afviger for følgende udvalg: 

- Økonomiudvalget: 20. april – 22. april kl. 12

- Børn- og Ungeudvalget: 21. april – 26. april kl. 12

- Socialudvalget: 11. april - 27. april kl. 12

Høringsmateriale 

Siden er sidst opdateret 6. maj 2022