Regnskab

Årsberetninger og halvårsregnskaber

Fra og med 2018 er det ikke længere et krav, at kommuner skal aflægge halvårsregnskab.

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2018

Årsregnskab 2017