Regnskab

Årsberetninger og halvårsregnskaber

Fra og med 2018 er det ikke længere et krav, at kommuner skal aflægge halvårsregnskab.
Derfor er der ikke noget halvårsregnskab i 2018.

Årsregnskab 2018

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2016