Fritidstakster

Priser i 2018 for brug af stadions, idrætsanlæg, haller, leje af lokaler

Stadions og idrætsanlæg
Alle typer arrangementer*
(servicepersonale)
Pris
Mandag kl. 6.00 - lørdag kl. 11.00 290 kr.
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid 435 kr.
Lørdag kl. 11.00 - mandag kl. 11.00 370 kr.
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid 555 kr.
Lokale amatøridrætsarrangementer (gruppe 2)Pris
Grundleje ved dagsarrangement 4.250 kr.
Kommercielle arrangementer (gruppe 3)Pris
Grundleje, derudover kan påregnes yderligere omkostninger afhængig af arrangementstype 14.483 kr.
Pr. solgt billet udover grundbeløb 5 kr.
Udendørs anlægPris
Leje af boldbane inkl. omklædningsrum, pr. dag 645 kr.
Leje af kunstgræsbane (3. generation) for ikke folkeoplysende foreninger fra Slagelse Kommune 993 kr.
Atletikstadion, pr. time 509 kr.

* For alle typer arrangementer gælder det, at der betales pr. mandetime.
Ydelsen dækker standardydelser som f.eks. bordopstilling, stoleopstilling, sceneopstilling, garderobeopstilling og lignende.

Dog kræves leje fra det tidspunkt arrangøren fordrer adgang til hallen/idrætsanlægget/lokalet, og faciliteten er forladt.

Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

** Gældende når der opkræves entré af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet). 

Slagelse Stadion
GrundlejePris
Dagsarrangement 17.798 kr.
½ dags leje 10.933 kr.

Derudover kan påregnes yderligere omkostninger afhængig af arrangementstype.
Inkl. rengøring, vand, varme og teknisk gennemgang

Pr. solgt billet udover grundbeløb

 

 

5 kr.

Lounge og mødelokaler i "Ny Tribune"*Pris
Lounge, stue-etagen med plads til ca. 200 personer. Grundleje dagsarrangement 12.713 kr.
½ dags leje 7.119 kr.
Lounge, 1. sal inkl. 3 mødelokaler, grundleje dagsarrangement 7.628 kr.
½ dags leje 5.085 kr.
Kommunale institutioner, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune - brug af lounge pr. time 635 kr.
Mødelokaler, pr. stk.Pris
Dagsarrangement 1.220 kr.
½ dags leje 915 kr. 

 * Inkl. lærred og projektor.

Idrætshaller
Grundleje - Eksterne og kommercielle arrangementer*Pris
Antvorskovhallen 14.709 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen 7.516 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen 5.067 kr.
Timetakst ud over 5 timerPris
Antvorskovhallen 759 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen 635 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen 506 kr.
BilletafgiftPris
Billetafgift pr. solgt billet indtil 1.000 stk. 5 kr.
Pr. efterfølgende billet 10 kr.
Kommunale institutioner, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune Pris
Antvorskovhallen pr. time   635 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen pr. time 490 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen pr. time 381 kr.
Lokale idrætsarrangementer, lokale hobbyudstillinger o.lign. **/***Pris
Antvorskovhallen, pr. time 635 kr.
Storebæltshallen Vemmelevhallen 490 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen, UV hallen og Antvorskov gymnastiksal 381 kr.

* Grundlejen er inkl. 5 timers halleje, tilsynsførende timer samt lys, vand, varme og rengøring.
Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

** Gældende når der opkræves entre af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet).
Der betales ikke grundleje.
Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

*** Ved lokale idrætsarrangementer, hvor der er deltagere fra Slagelse Kommune, deltagelse er gratis, og der ikke opkræves entre f.eks. håndboldskoler, badmintonskoler, gymnastikskoler, ekstra træningstimer og stævner stilles hallen vederlagsfrit til rådighed og der betales således ingen grundleje.

Vær dog opmærksom på, at de til enhver tid gældende retningslinjer på Fritidsområdet skal være opfyldt for at opnå vederlagsfri faciliteter.

Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer medregnes ikke.   

Selvorganiseret idræt
Leje af facilitet på timebasis inkl. omklædningPris
Badmintonbane 51 kr.

BMX-bane
Institutioner
Selvorganiseret


661 kr.
1.271 kr.

Hockey-bane

203 kr.

Basketball bane 102 kr.
Tennisbane 71 kr.
Boldbane, naturgræs 127 kr.
Boldbane (Hal med bander) 305 kr.
Futsal (Hal uden bander) 254 kr.
Leje af lokaler
LokalerPris
Skolelokaler/faglokaler udenfor folkeoplysningslovens rammer, pr. time 127 kr.
Skolekantiner, festsale, gymnastiklokaler o.l., pr. time 186 kr.
Lokaler til overnatningPris
Op til 5 lokaler eller gymnastiksal (grundbeløb), pr. døgn 1.450 kr.
Efterfølgende lokaler, pr. stk. pr. døgn 220 kr.

  

Siden er sidst opdateret 20. december 2018