Priser for børnepasning

For institutioner, fritidsordninger, klubber, fripladsgrænser og søskendetilskud gældende for 2018

Dagpleje og daginstitutioner
TilbudPris
Dagpleje 2.605 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år, pr. måned 2.903 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, pr. måned 1.382 kr.
Døgndel, Slagelse Børnegård, pr. måned

1.433 kr.

SFO

Tilbud

Pris

SFO II, pr. måned 5. - 7. klasse pr. måned 403 kr.
SFO II, Stillinge pr. måned (takst pr. måned i 9 måneder) 309 kr.
SFO Omø 225 kr.
Morgenmodul, pr. måned (gælder kun for børn i 4. klasse, som er i klub om eftermiddagen) 213 kr.
Eftermiddagsmodul, pr. måned 1.199 kr.
Heldagsmodul, pr. måned 1.404 kr.
Fritidshjem
TilbudPris
Fritidshjem, med morgenmodul 0. - 4. klasse pr. måned 819 kr.
Fritidshjem, uden morgenmodul 0. - 4. klasse pr. måned 623 kr.
Klubber
TilbudPris
4. klasse fritidstilbud pr. måned 546 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud, pr. måned. 223 kr.
Fritidsklubber i Dalmose, Flakkebjerg, Sørby og Slotsbjergby - 5. + 6. klasse, pr. måned – Takst pr. måned i 9 måneder 227 kr.
Tilskud til privat pasning
TilbudPris
Privat pasning i og uden for eget hjem pr. måned 5.862 kr.
Driftstilskud til private institutioner
Pr. barn under 3 årPris
Driftstilskud pr. måned   8.248 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn   232 kr.
Administrationstilskud pr. måned pr. barn   172 kr.
Pr. barn over 3 årPris
Driftstilskud pr. måned  4.084 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn   232 kr.
Administrationstilskud pr. måned pr. barn   172 kr.
Ungdomsklubber
TilbudPris
Ungdomsklubber Gratis

Søskendetilskud

Hvis du har mere end 1 barn bliver der automatisk beregnet søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads, er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.

Økonomisk fripladstilskud

Økonomisk friplads betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud - eller lader betalingen helt bortfalde.

Økonomisk friplads, beregnes ud fra husstandens samlede indkomst. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fastsætter fripladsgrænserne.

Siden er sidst opdateret 5. august 2019