Fritidstakster

Priser i 2019 for brug af stadions, idrætsanlæg, haller, leje af lokaler

 

Selvorganiseret idræt
Leje af facilitet på timebasis inkl. omklædningPris
Badmintonbane 52 kr.

BMX-bane
Institutioner
Selvorganiseret


674 kr.
1.297 kr.

Hockey-bane

207 kr.

Basketball bane 104 kr.
Tennisbane 73 kr.
Boldbane, naturgræs 130 kr.
Boldbane (Hal med bander) 311 kr.
Futsal (Hal uden bander) 259 kr.
Leje af lokaler
LokalerPris
Skolelokaler/faglokaler pr. time 130 kr.
Skolekantiner, festsale, gymnastiklokaler o.l., pr. time 190 kr.
Det lille teater, pr. time 186 kr.
Lokaler til overnatningPris
Op til 5 lokaler eller gymnastiksal (grundbeløb), pr. døgn 1.479 kr.
Efterfølgende lokaler, pr. stk. pr. døgn 224 kr.
Eksterne og/eller kommercielle Arrangementer (Gruppe 3)Pris
Skolelokaler/faglokaler pr. time 154 kr.
Skolekantiner, festsale, gymnastiklokaler og lignende pr. time 256 kr.

 

Stadions og idrætsanlæg
Alle typer arrangementer* (servicepersonale)Pris
Mandag kl. 6.00 - lørdag kl. 11.00 296 kr.
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid 444 kr.
Lørdag kl. 11.00 - mandag kl. 11.00 378 kr.
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid 566 kr.
Gebyr ved gentagende udeblivelser fra booket tid uden forudgående afbud 500 kr.
Lokale amatøridrætsarrangementer (gruppe 2)Pris
Grundleje ved dagsarrangement 4.335 kr.
Kommercielle arrangementer (gruppe 3)Pris
Grundleje, derudover kan påregnes yderligere omkostninger afhængig af arrangementstype 14.773 kr.
Pr. solgt billet udover grundbeløb 5 kr.
Udendørs anlægPris
Leje af boldbane inkl. omklædningsrum, pr. dag 658 kr.
Leje af kunstgræsbane pr. time 486 kr.
Atletikstadion, pr. time 519 kr.

 

* For alle typer arrangementer gælder det, at der betales pr. mandetime.
Ydelsen dækker standardydelser som f.eks. bordopstilling, stoleopstilling, sceneopstilling, garderobeopstilling og lignende.

Dog kræves leje fra det tidspunkt arrangøren fordrer adgang til hallen/idrætsanlægget/lokalet, og faciliteten er forladt.

Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

** Gældende når der opkræves entré af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet). 

Slagelse Stadion
GrundlejePris
Dagsarrangement

18.153 kr.

½ dags leje 11.151 kr.

Derudover kan påregnes yderligere omkostninger afhængig af arrangementstype.

Billetafgift pr. solgt billet (kommercielle og eksterne arrangementer)

 

 

5 kr.

Lounge og mødelokaler i "Ny Tribune"*Pris
Lounge, stue-etagen med plads til ca. 200 personer. Grundleje dagsarrangement 12.967 kr.
½ dags leje 7.261 kr.
Kommunale institutioner, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune - brug af lounge pr. time 647 kr.
Mødelokaler, pr. stk.Pris
Dagsarrangement 1.245 kr.
½ dags leje 934 kr. 

 * Inkl. lærred og projektor.

Idrætshaller
Grundleje - Eksterne og kommercielle arrangementer*Pris
Antvorskovhallen 15.003 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen 7.666 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen 5.168 kr.
Timetakst ud over 5 timerPris
Antvorskovhallen 774 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen 647 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen 517 kr.
BilletafgiftPris
Billetafgift pr. solgt billet indtil 1.000 stk. 5 kr.
Pr. efterfølgende billet 10 kr.
Kommunale institutioner, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune Pris
Antvorskovhallen pr. time   647 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen pr. time 500 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen pr. time 389 kr.
Lokale idrætsarrangementer, lokale hobbyudstillinger o.lign. **/***Pris
Antvorskovhallen, pr. time 647 kr.
Storebæltshallen Vemmelevhallen 500 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen, UV hallen og Antvorskov gymnastiksal 389 kr.

* Grundlejen er inkl. 5 timers halleje, tilsynsførende timer samt lys, vand, varme og rengøring.
Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

** Gældende når der opkræves entre af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet).
Der betales ikke grundleje.
Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

*** Ved lokale idrætsarrangementer, hvor der er deltagere fra Slagelse Kommune, deltagelse er gratis, og der ikke opkræves entre f.eks. håndboldskoler, badmintonskoler, gymnastikskoler, ekstra træningstimer og stævner stilles hallen vederlagsfrit til rådighed og der betales således ingen grundleje.

Vær dog opmærksom på, at de til enhver tid gældende retningslinjer på Fritidsområdet skal være opfyldt for at opnå vederlagsfri faciliteter.

Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer medregnes ikke.  

Siden er sidst opdateret 20. december 2019