Øvrige takster og gebyrer

Priser i 2019 for lovmæssigt fastsatte takster som f.eks. beboerklagenævn og huslejenævn.

Lovmæssigt fastsatte takster
FolkeregisterPris
Folkeregisteroplysninger 75 kr.
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet 870 kr.
Rykkergebyr for krav med udpantningsret jf. Gebyrloven 250 kr.
Rykkergebyr ved civilretlige krav/ikke udlægsret jf. Renteloven 100 kr.
NævnPris
Beboerklagenævn, klagegebyr 146 kr.
Huslejenævn, klagegebyr 312 kr.
SundhedskortPris
Nyt sundhedskort (2018) 200 kr.

 

Pas, kørekort, ID-kort og foto
PasPris
0-11 år 115 kr.
12-17 år 142 kr.
18-64 år 627 kr.
65 år og derover 377 kr.
FotoPris
Foto 115 kr.
ID-kortPris
ID-kort 150 kr.
KørekortPris
Nyt 280 kr.
Fornyelse 130 kr.
Fornyelse under 75 år, til gruppe 2 køretøjer 170 kr.
Internationalt 25 kr.
Fornyelse, erhverv 280 kr.
Tidsbegrænset erhverv 120 kr.
Almindelig køreprøve 600 kr.
Kontrollerende køreprøve 890 kr.
KnallertPris
Nyt 130 kr.
Prøve lille knallert 480 kr.
Prøve stor knallert 270 kr.
Kontrollerende prøve stor knallert 270 kr.
Erstatningskørekort knallert 130 kr.
Ombytning af udenlandsk knallertkørekort 130 kr.

 

 

Siden er sidst opdateret 20. december 2019