Priser for børnepasning

For institutioner, fritidsordninger, klubber, fripladsgrænser og søskendetilskud gældende for 2019

Dagpleje og daginstitutioner
TilbudPris
Dagpleje 2.574 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år, pr. måned 2.882 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, pr. måned 1.373 kr.
Natuglerne, Børnegården, pr. måned

1.460 kr.

SFO

Tilbud

Pris

SFO II, Antvorskov pr. måned 411 kr.
SFO II, Stillinge (takst pr. måned i 9 måneder) 315 kr.
Miniklub/SFO Omø 229 kr.

Morgenmodul, pr. måned (gælder kun for børn i 4. klasse, som er i klub om eftermiddagen

217 kr.
Eftermiddagsmodul, pr. måned 1.213 kr.
Heldagsmodul, pr. måned 1.430 kr.
Fritidshjem
TilbudPris
Fritidshjem, med morgenmodul, pr. måned 851 kr.
Fritidshjem, uden morgenmodul pr. måned 648 kr.
Klubber
TilbudPris
4. klasse fritidstilbud pr. måned 545 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud, pr. måned. 223 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud i ungdomsskole, pr. måned 223 kr.
Fritidsklubber i Dalmose, Flakkebjerg, Sørby og Slotsbjergby 5. + 6. klasse (takst pr. måned i 9 måneder) 232 kr.
Tilskud til privat pasning
TilbudPris
Privat pasning i og uden for eget hjem pr. måned 5.791 kr.
Driftstilskud til private institutioner
Pr. barn under 3 årPris
Driftstilskud pr. måned   8.189 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn  169 kr.
Administrationsbidrag pr. måned pr. barn 179 kr.
Pr. barn over 3 årPris
Driftstilskud pr. måned  4.056 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn   169 kr.
Administrationsbidrag pr. måned pr. barn 179 kr.
Ungdomsklubber
TilbudPris
Ungdomsklubber Gratis

Søskendetilskud

Hvis du har mere end 1 barn bliver der automatisk beregnet søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads, er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.

Økonomisk fripladstilskud

Økonomisk friplads betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud - eller lader betalingen helt bortfalde.

Økonomisk friplads, beregnes ud fra husstandens samlede indkomst. Børne- og Socialministeriet fastsætter fripladsgrænserne.

Siden er sidst opdateret 20. december 2019