Fritidstakster

Priser i 2020 for brug af stadions, idrætsanlæg, haller, leje af lokaler

 

Selvorganiseret idræt
Leje af facilitet på timebasis inkl. omklædningPris
Badmintonbane 53 kr.

BMX-bane
Institutioner
Selvorganiseret


692 kr.
1.330 kr.

Hockey-bane

213 kr.

Basketball bane 106 kr.
Tennisbane 75 kr.
Boldbane, naturgræs 133 kr.
Boldbane (Hal med bander) 319 kr.
Futsal (Hal uden bander) 266 kr.
Leje af lokaler
LokalerPris
Skolelokaler/faglokaler pr. time 133 kr.
Skolekantiner, festsale, gymnastiklokaler o.l., pr. time 195 kr.
Det lille teater, pr. time 186 kr.
Lokaler til overnatningPris
Op til 5 lokaler eller gymnastiksal (grundbeløb), pr. døgn 1.518 kr.
Efterfølgende lokaler, pr. stk. pr. døgn 230 kr.
Eksterne og/eller kommercielle Arrangementer (Gruppe 3)Pris
Skolelokaler/faglokaler pr. time 158 kr.
Skolekantiner, festsale, gymnastiklokaler og lignende pr. time 263 kr.

Ved større arrangementer, hvor eksterne aktører ønsker at overnatte på skolerne betales 10.000 kr. i depositum til dækning af evt. skader.

Stadions og idrætsanlæg
Alle typer arrangementer* (servicepersonale)Pris
Mandag kl. 6.00 - lørdag kl. 11.00 303 kr.
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid 456 kr.
Lørdag kl. 11.00 - mandag kl. 11.00 387 kr.
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid 581 kr.
Lokale amatøridrætsarrangementer (gruppe 2) **Pris
Grundleje ved dagsarrangement 4.448 kr.
Eksterne og/eller kommercielle arrangementer (gruppe 3)Pris
Grundleje, derudover kan påregnes yderligere omkostninger afhængig af arrangementstype 15.157 kr.
Pr. solgt billet udover grundbeløb 5 kr.
Udendørs anlægPris
Leje af boldbane inkl. omklædningsrum, pr. dag 675 kr.
Leje af kunstgræsbane pr. time 480 kr.
Atletikstadion, pr. time 532 kr.

 * For alle typer arrangementer gælder det, at der betales pr. mandetime.

Ydelsen dækker standardydelser som f.eks. bordopstilling, stoleopstilling, sceneopstilling, garderobeopstilling og lignende.

Dog kræves leje fra det tidspunkt arrangøren fordrer adgang til hallen/idrætsanlægget/lokalet, og faciliteten er forladt.

Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

** Gældende når der opkræves entré af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet). 

Harboe Arena Slagelse
GrundlejePris
Dagsarrangement

18.625 kr.

½ dags leje 11.441 kr.

Derudover kan påregnes yderligere omkostninger afhængig af arrangementstype.

Billetafgift pr. solgt billet (kommercielle og eksterne arrangementer)

 

 

5 kr.

Lounge og mødelokaler i "Ny Tribune"*Pris
Lounge, stue-etagen med plads til ca. 200 personer. Grundleje dagsarrangement 13.304 kr.
½ dags leje 7.450 kr.
Kommunale institutioner, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune - brug af lounge pr. time 664 kr.

 * Inkl. lærred og projektor.

Idrætshaller
Grundleje - Eksterne og kommercielle arrangementer*Pris
Spar Nord Arena Slagelse 15.393 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen 7.865 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen 5.302 kr.
Timetakst ud over 5 timerPris
Spar Nord Arena Slagelse 794 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen 664 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen 530 kr.
BilletafgiftPris
Billetafgift pr. solgt billet indtil 1.000 stk. 5 kr.
Pr. efterfølgende billet 11 kr.
Kommunale institutioner, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune Pris
Spar Nord Arena Slagelse pr. time   664 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen pr. time 513 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen pr. time 399 kr.
Lokale idrætsarrangementer, lokale hobbyudstillinger o.lign. **/***Pris
Spar Nord Arena Slagelse, pr. time 664 kr.
Storebæltshallen Vemmelevhallen 513 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen, UV hallen og Antvorskov gymnastiksal 399 kr.

* Grundlejen er inkl. 5 timers halleje, tilsynsførende timer samt lys, vand, varme og rengøring.
Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

** Gældende når der opkræves entre af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet).
Der betales ikke grundleje.
Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

*** Ved lokale idrætsarrangementer, hvor der er deltagere fra Slagelse Kommune, deltagelse er gratis, og der ikke opkræves entre f.eks. håndboldskoler, badmintonskoler, gymnastikskoler, ekstra træningstimer og stævner stilles hallen vederlagsfrit til rådighed og der betales således ingen grundleje.

Vær dog opmærksom på, at de til enhver tid gældende retningslinjer på Fritidsområdet skal være opfyldt for at opnå vederlagsfri faciliteter.

Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer medregnes ikke.  

Siden er sidst opdateret 18. august 2021