Miljø

Priser i 2020 vedrørende rottebekæmpelse, jordflytning, miljøafgifter m.m.

Skadedyrsbekæmpelse
FastsættelsePris
Fastsat som en promille af ejendomsværdien 0,0614 ‰
Jordflytningsgebyr
FastsættelsePris
Fastsat som en promille af ejendomsværdien 0,0067 ‰