Øvrige takster og gebyrer

Priser i 2020 for lovmæssigt fastsatte takster som f.eks. beboerklagenævn og huslejenævn.

Lovmæssigt fastsatte takster
FolkeregisterPris
Folkeregisteroplysninger 75 kr.
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet 500 kr.
Rykkergebyr for krav med udpantningsret jf. Gebyrloven 250 kr.
Rykkergebyr ved civilretlige krav/ikke udlægsret jf. Renteloven 100 kr.
NævnPris
Beboerklagenævn, klagegebyr 147 kr.
Huslejenævn, klagegebyr 314 kr.
SundhedskortPris
Nyt sundhedskort 205 kr.

 

Pas, kørekort, ID-kort og foto
PasPris
0-11 år 115 kr.
12-17 år 143 kr.
18-64 år 628 kr.
65 år og derover 378 kr.
FotoPris
Foto 115 kr.
ID-kortPris
ID-kort 150 kr.
KørekortPris
Nyt 280 kr.
Fornyelse 140 kr.
Fornyelse under 75 år, til gruppe 2 køretøjer 180 kr.
Internationalt 25 kr.
Fornyelse, erhverv 280 kr.
Tidsbegrænset erhverv 120 kr.
Almindelig køreprøve 600 kr.
Kontrollerende køreprøve 890 kr.
KnallertPris
Nyt 140 kr.
Prøve lille knallert 500 kr.
Prøve stor knallert 280 kr.
Kontrollerende prøve stor knallert 280 kr.
Erstatningskørekort knallert 140 kr.
Ombytning af udenlandsk knallertkørekort 140 kr.

 

 

Siden er sidst opdateret 3. juni 2021