Priser for børnepasning

For institutioner, fritidsordninger, klubber, fripladsgrænser og søskendetilskud gældende for 2020

Dagpleje og daginstitutioner
TilbudPris
Dagpleje 2.639 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år, pr. måned 2.951 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, pr. måned 1.405 kr.
Natuglerne, Børnegården, pr. måned

1.500 kr.

SFO

Tilbud

Pris

SFO II, Antvorskov pr. måned 420 kr.
SFO II, Stillinge (takst pr. måned i 9 måneder) 322 kr.
Miniklub/SFO Omø 234 kr.

Morgenmodul, (gælder kun for børn i 4. klasse, som er i klub om eftermiddagen) pr. måned

222 kr.
Eftermiddagsmodul, pr. måned 1.216 kr.
Heldagsmodul, pr. måned 1.438 kr.
Fritidshjem
TilbudPris
Fritidshjem, med morgenmodul, pr. måned 881 kr.
Fritidshjem, uden morgenmodul pr. måned 670 kr.
Klubber
TilbudPris
4. klasse fritidstilbud pr. måned 574 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud, pr. måned. 234 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud i ungdomsskole, pr. måned 234 kr.
Fritidsklubber i Dalmose, Flakkebjerg, Sørby og Slotsbjergby 5. + 6. klasse (takst pr. måned i 9 måneder) 241 kr.
Deltidspladser ved forældre på barselsorlov
TilbudPris
Dagpleje indtil 30 timer pr. uge, pr. måned 2.111 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år, indtil 30 timer pr. uge, pr. måned 2.361 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, indtil 30 timer pr. uge, pr. måned 1.124 kr.
Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider
TilbudPris
Dagpleje - indtil 20 timer pr. uge 1.848 kr.
Dagpleje - indtil 30 timer pr. uge 2.111 kr.
Dagpleje - indtil 41,5 timer pr. uge 2.375 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 20 timer pr. uge 2.066 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 30 timer pr. uge 2.361 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge 2.656 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 20 timer pr. uge 984 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 30 timer pr. uge

1.124 kr.

Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge

1.265 kr.

Tilskud til privat pasning
TilbudPris
Privat pasning i og uden for eget hjem pr. måned 5.938 kr.
Driftstilskud til private institutioner
Pr. barn under 3 årPris
Driftstilskud pr. måned   8.419 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn  186 kr.
Administrationsbidrag pr. måned pr. barn 175 kr.
Pr. barn over 3 årPris
Driftstilskud pr. måned  4.156 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn   186 kr.
Administrationsbidrag pr. måned pr. barn 175 kr.
Ungdomsklubber
TilbudPris
Ungdomsklubber Gratis

Søskendetilskud

Hvis du har mere end 1 barn bliver der automatisk beregnet søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads, er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.

Økonomisk fripladstilskud

Økonomisk friplads betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud - eller lader betalingen helt bortfalde.

Økonomisk friplads, beregnes ud fra husstandens samlede indkomst. Børne- og Socialministeriet fastsætter fripladsgrænserne.

Siden er sidst opdateret 3. juni 2021