Takster for affald og genbrug - Private

Priser i 2020 for affaldsbeholdere, renovationsafgifter og nedgravede beholdere.

Renovation
RenovationsafgifterInkl. moms
Basissæt (beholdere + grundgebyr) normal husstand, pr. år 3.178,75 kr.
Sæson (beholdere + grundgebyr) sommerhus, pr. år 2.027,50 kr.
Inkl. i renovationsafgifterne
GrundgebyrInkl. moms
Helårsboliger (villa, række- og stuehus), pr. boligenhed 2.020,00 kr.
Helårsboliger (etage), pr. boligenhed 1.596,25 kr.
Sommerhuse, pr. boligenhed 1.232,50 kr.
Kolonihaver, pr. boligenhed 1.232,50 kr.
Skraldesug, pr. boligenhed 1.596,25 kr.
Nedgravet løsning, pr. boligenhed 1.596,25 kr.
Beholdere madaffald
125 l sæk madInkl. moms
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 635,00 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 435,00 kr.
140 l beholder madInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 3) 943,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 635,00 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 435,00 kr.
240 l beholder madInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 3) 1.617,50 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 3) 1.088,75 kr.
370 l beholder madInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 3) 2.493,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1 1.258,75 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 1.151,25 kr.
Nedgravet beholder
Pr. m3 nedgravet til madInkl. moms
Hver uge, pr. år 5.056,25 kr.
Hver 14. dag, pr. år 2.527,50 kr.
0,50 m3 nedgravet til madInkl. moms
Hver 14. dag, pr. år 1.263,75 kr.
0,75 m3 nedgravet til madInkl. moms
Hver uge, pr. år 3.791,25 kr.
Hver 14. dag, pr. år 1.896,25 kr.
1,3 m3 nedgravet til madInkl. moms
Hver 14. dag, pr. år 3.286,25 kr.
2 m3 nedgravet til madInkl. moms
Hver 14. dag, pr. år 5.056,25 kr.
3 m3 nedgravet til madInkl. moms
Hver uge, pr. år 15.167,50 kr.
Hver 14. dag, pr. år 7.583,75kr.
Beholdere restaffald
125 l sæk restaffaldInkl. moms
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 676,25 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 463,75 kr.
140 l beholder restaffald Inkl. moms 
Hver uge. pr. år (se note 3)   1.005,00 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 676,25 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 463,75 kr.
190 l beholder restaffaldInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 3) 1.363,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1)  917,50 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 628,75 kr.
240 l beholder restaffaldInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 3) 1.722,50 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.158,75 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 795,00 kr.
240 l beholder 2-delt rest-/madaffaldInkl. moms
35 årlige tømninger 1.158,75 kr.
25 årlige tømninger (sommerhus) 795,00 kr.
52 tømninger 1.722,50 kr.
370 l beholder 2-delt rest-/madaffaldInkl. moms
35 årlige tømninger 1.787,50 kr.
25 årlige tømninger (sommerhus) 1.225,00 kr.
52 tømninger 2.655,00 kr.
370 l beholder restaffaldInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 3) 2.655,00 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.787,50 kr.
Sæsontømning 1.225,00 kr.
660 l beholder restaffaldInkl. moms
2 gange om ugen, pr. år (se note 2 og 3)  9.472,50 kr.
Hver uge, pr. år (se note  2 og 3) 4.736,25 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1, 2 og 3) 2.391,25 kr.
770 l beholder restaffaldInkl. moms
3 gange om ugen, pr. år (se note 3) 16.575,00 kr.
Hver uge, pr. år (se note 3) 5.525,00 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 2.788,75 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 2.550,00 kr.
Nedgravet beholder
Pr. 0,8 nedgravet til restaffaldInkl. moms
Hver 14. dag, pr. år 2.152,50 kr
Pr. m3 nedgravet til restaffaldInkl. moms
Hver uge, pr. år 5.382,50 kr.
Hver 14. dag, pr. år 2.691,25 kr.
3 m3 nedgravet til restaffaldInkl. moms
Hver uge, pr. år 16.146,25 kr.
Hver 14. dag, pr. år 8.072,50 kr.
5 m3 nedgravet til restaffaldInkl. moms
Hver uge, pr. år 26.910,00 kr.
Hver 14. dag, pr. år 13.455,00 kr.
400 l minicontainer madaffald
35 årlige tømninger 1.361,25 kr.
52 årlige tømninger 2.696,25 kr.

Note 1: Uge tømning i 4 måneder fra medio maj - medio september.

Note 2: 660 l. beholder kun ved dispensation.

Note 3: Tømning hver uge eller flere gange pr. uge kun ved dispensation.

Manglende delgebyrer beregnes efter samme princip som de godkendte gebyrer.
Ved andre størrelse nedgravet beholdere beregnes opkrævning ud fra konkret nedgravet størrelse beholder og med udgangspunkt i godkendte gebyrer pr. m3.

Ved andre størrelse maxicontainer beregnes opkrævning ud fra konkret opstillet container og med udgangspunkt i godkendte gebyrer pr. m3. 

Andet
DiverseInkl. moms
Køb af sækkemærke inkl. sæk (ved kontantbetaling oprundes beløbet til 44 kr.) 43,75 kr.
Køb af køkkenspand til bioaffald (10 l.) 50,00 kr.
Ekstra tømning (pr. beholder m. 2 hjul) 412,50 kr.
Ekstra tømning (pr. beholder m. 3 eller 4 hjul) 505,00 kr.
Ekstra tømning (pr. VIP, maxi, kube, nedgravet beholder) 1.840,00 kr.
Ombytning/levering/hjemtagning af beholder uden lås 375,00 kr.
Ombytning/levering/hjemtagning af beholder med lås 650,00 kr.
Pris for lås 325,00 kr.
Tillæg for ex sortering, emballering eller håndtering pr. påbegyndt time 562,50 kr.

Fordeling af renovationsgebyr og grundgebyr gældende for normalhusstande og for sommerhuse.

Siden er sidst opdateret 1. februar 2021