Takster kulturtilbud

Priser i 2020 for kultur- og fritidsaktiviteter, samt for bibliotekerne og arkiverne.

Slagelse Bibliotekerne
Leje af lokalerPris
Alle lokaler: foreninger, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune. Gratis
Alm. mødelokaler/faglokaler: udenfor folkeoplysningslovens rammer, pr time 135 kr.
Stor mødesal: udenfor folkeoplysningslovens rammer, pr. time 188 kr.
IT-undervisningslokale: foreninger mv. hjemmehørende uden for Slagelse Kommune 614 kr.
Alle lokaler: kommercielle og entrégivende arrangementer, yderligere pr. time 444 kr.
Ønskes serviceydelse (bordopstilling mv.) af bibliotekets personale, yderligere pr. time 596 kr.
Gebyr ved for sen aflevering: 1-7 dage for sentPris
Børn (0-13 år) 10 kr.
Voksne 20 kr.
8-14 dage for sentPris
Børn (0-13 år) 25 kr.
Voksne 60 kr.
15-30 dage for sentPris
Børn (0-13 år) 55 kr.
Voksne 120 kr.
Over 31 dage for sentPris
Børn (0-13 år) 120 kr.
Voksne 230 kr.
Besked til låner 3 dage før materialet skal afleveresPris
E-mail Gratis
SMS Gratis
Andre ydelserPris
Nyt lånerkort 20 kr.
Fotokopier/Print fra PC pr. stk.Pris
Sort-hvid 2 kr.
Farve 5 kr.
TelefaxPris
Danmark - første side 15 kr.
Danmark - efterfølgende side 5 kr.
Udlandet - første side 30 kr.
Udlandet - efterfølgende side 10 kr.

 

Slagelse Arkiverne
Scanning til cd-rom, dvd eller e-mailPris
Scanning pr. billede ekskl. medie < 25 MB 54 kr.
Scanning pr. billede ekskl. medie > 25 MB 98 kr.
Fotokopiering og udskrivningPris
Sort/hvid kopi A4 2 kr.
Farveprinter A4 5 kr.
Tillæg pr. A4-ark for højglans papir (glossy 240 g) 11 kr.
Til kommercielt brug*Pris
18x24 cm eller mindre formater 544 kr.
Øvrige ydelserPris
Laminering (Korsør og Skælskør) 11 kr.

* Ved fotografisk arbejde til kommercielt brug forstås billeder til annoncer, reklame, kommercielle publikationer, tegning, layout m.v. Retten til reproduktion i 6 måneder fra levering gældende. 

Korsør Kulturhus
Kommercielle brugere
Møde/undervisningslokalerPris

Lokale 1, 2 og 3 (25 personer) samt 224 (30 personer)
Pris pr. påbegyndt time - i tidsrummet 8.00 - 22.00. Fredag efter kl. 16.00, lørdag og søndag +50%

109 kr.
CafeenPris

60 personer. Pris pr. påbegyndt time.
Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

217 kr.

Marmorsalen

Pris

På række op til 150 personer/Bordopstilling 120 personer. Pris pr. påbegyndt time

Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

217 kr.

Spillestedet

Pris

På række op til 180 personer/Bordopstilling 120 personer. Pris pr. påbegyndt time

Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

217 kr.

Teknik/lyd og lys

Pris 
 Pris pr. påbegyndt time 385 kr.

 

Korsør Kulturhus
Ikke kommercielle brugere
Som udgangspunkt er brug af lokalerne gratis for foreninger og andre ikke - kommercielle brugere, såfremt det ikke kræver ekstra serviceydelser fra Kulturhusets side, f.eks. bordopstilling, opdækning, teknisk udstyr m.v.
Møde/undervisningslokalerPris
Lokale 1, 2 og 3 (25 personer) samt 224 (30 personer)
Pris pr. påbegyndt time - i tidsrummet 8.00 - 22.00. Fredag efter kl. 16.00, lørdag og søndag +50%
109 kr.
CafeenPris

60 personer. Pris pr. påbegyndt time

Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

109 kr.

Marmorsalen

Pris

På række op til 150 personer/Bordopstilling 120 personer. Pris pr. påbegyndt time

Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

109 kr.

Spillestedet

Pris

På række op til 180 personer/Bordopstilling 120 personer. Pris pr. påbegyndt time

Fredag efter kl. 16 samt lørdag og søndag +50%

109 kr.

Øvelokale

Pris

Pris pr. måned

532 kr.

Teknik/lyd og lys

Pris 
Pris pr. påbegyndt time 385 kr.

 

Øvrige takster
Det lille teaterPris
Pris pr. dag
Ved aktiviteter, der falder udenfor foreningens kerneopgave samt interne arrangementer for kommunens institutioner, virksomheder og afdelinger.
190 kr.
Pris pr. dag
Ved kommercielle/har profitformål
285 kr.
Udstillingslokaler*Pris
Arrangementer, der falder udenfor foreningens kerneopgave samt interne arrangementer for kommunens institutioner, virksomheder og afdelinger:  
Magasinbygningen, Korsør Fæstning pr. dag 1.150 kr.
Bomhuset, Korsør pr. dag 25 kr.
Det røde tårn, Slagelse pr. dag 120 kr.
Magasinet, Skælskør pr. dag 400 kr.
Arrangementer, der har kommercielle/har profitformål i forhold til enkeltpersoner eller virksomhed:  
Magasinbygningen, Korsør Fæstning pr. dag 1.700 kr.
Bomhuset, Korsør pr. dag 35 kr.
Det røde tårn, Slagelse pr. dag 180 kr.
Magasinet, Skælskør pr. dag 590 kr.
Udefaciliteter*Pris
Arrangementer, der falder udenfor foreningens kerneopgave samt interne arrangementer for kommunens institutioner, virksomheder og afdelinger:  
Korsør Fæstning, "Gryden" eller andre dele af området 800 kr.
Antvorskov Ruin 800 kr.
Arrangementer, der har kommercielle/har profitformål i forhold til enkeltpersoner eller virksomhed:  
Korsør Fæstning, "Gryden" eller andre dele af området 1.200 kr.
Antvorskov Ruin 1.200 kr.

* Faciliteterne stilles gratis til rådighed for kulturelle og kulturhistoriske arrangementer, der er åbne for alle.

 

 

Slagelse Musikskole
Gælder indtil 1. august 2020
Sang- og instrumentundervisningPris pr. måned
Sang- og instrumentalundervisning, 25 minutter/uge 347 kr.
Sang- og instrumentalundervisning, 50 minutter/uge 666 kr.
Talentlinje 666 kr.
Hold á 4-6 elever i 45 minutter. For elever op til 3. klasse 193 kr.
Det er for de yngstePris pr. måned
Syng, spil og leg 137 kr.
Musik og bevægelse 193 kr.
Guitarhold for børn og forældre (4-6 børn eller forældre deler 45 minutter) pr. barn 231 kr.
Musikalsk værksted (7 - 9 årige) 296 kr.
Kor, orkester, teoriPris pr. måned
For elever, der deltager i et af Musikskolens øvrige undervisningstilbud Gratis
Kor - børn 64 kr.
Storebæltskoret - voksne 130 kr.
Orkester, teori 130 kr.
Leje af instrument (uanset instrumenttype) 101 kr.
Rykkergebyr for manglende betaling 100 kr.

 Musikskolens priser reguleres 1. august hvert år.

 

Slagelse Musikskole
Gælder fra 1. august 2020
Sang- og instrumentundervisningPris pr. måned
Sang- og instrumentalundervisning, 25 minutter/uge 355 kr.
Sang- og instrumentalundervisning, 50 minutter/uge 681 kr.
Talentlinje 681 kr.
50 min. pr. uge - hold/sammenspil 236 kr.
Det er for de yngstePris pr. måned
Syng, spil og leg 140 kr.
Musik og bevægelse 197 kr.
Musikalsk værksted inkl. instrumentleje 303 kr.
Kor, orkester, teoriPris pr. måned
For elever, der modtager soloundervisning Gratis
Kor - børn 65 kr.
Orkester, teori 133 kr.
For de voksne over 25 år  
25 minutter/uge soloundervisning 888 kr.
50 minutter/uge soloundervisning 1.702 kr.
150 minutter - Kor - Storebæltskoret 160 kr.
60 minutter - Kor - KOL 100 kr.
Generelt  
Leje af instrument (uanset instrumenttype) 103 kr.
Rykkergebyr for manglende betaling 100 kr.

 Musikskolens priser reguleres 1. august hvert år.

Siden er sidst opdateret 3. juni 2021