Miljø

Priser i 2022 vedrørende rottebekæmpelse, jordflytning

Skadedyrsbekæmpelse
FastsættelsePris
Fastsat som en promille af ejendomsværdien 0,0910 ‰
Jordflytningsgebyr
FastsættelsePris
  0