Øvrige takster og gebyrer

Priser i 2022 for lovmæssigt fastsatte takster som f.eks. beboerklagenævn og huslejenævn.

Lovmæssigt fastsatte takster
FolkeregisterPris
Folkeregisteroplysninger 75 kr.
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet 500 kr.
Rykkergebyr for krav med udpantningsret jf. Gebyrloven 250 kr.
Rykkergebyr ved civilretlige krav/ikke udlægsret jf. Renteloven 100 kr.
NævnPris 
Beboerklagenævn, klagegebyr 149 kr.
Huslejenævn, klagegebyr 319 kr.
SundhedskortPris
Nyt sundhedskort (2022-pris) 215 kr

 

Pas, kørekort, ID-kort og foto
PasPris
0-11 år 150 kr.
12-17 år 178 kr.
18-64 år 890 kr.
65 år og derover 378 kr.
FotoPris
Foto 115 kr.
ID-kortPris
ID-kort 150 kr.
KørekortPris
Nyt 280 kr.
Fornyelse 140 kr.
Fornyelse under 75 år, til gruppe 2 køretøjer 180 kr.
Internationalt 25 kr.
Fornyelse, erhverv 280 kr.
Tidsbegrænset erhverv 140 kr.
Almindelig køreprøve 1000 kr.
Kontrollerende køreprøve 890 kr.
KnallertPris
Nyt 140 kr.
Prøve lille knallert 510 kr.
Prøve stor knallert 290 kr.
Kontrollerende prøve stor knallert 290 kr.
Erstatningskørekort knallert 140 kr.
Ombytning af udenlandsk knallertkørekort 140 kr.

 

 

Siden er sidst opdateret 4. januar 2022