Priser for børnepasning

For institutioner, fritidsordninger, klubber, fripladsgrænser og søskendetilskud gældende for 2022

 

Dagpleje og daginstitutioner
pr. måned i 11 måneder
TilbudPris
Dagpleje 3.019 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år  3.552 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år 1.691 kr.
Døgndel, Børnegården

1.686 kr.

SFO
pr. måned i 11 måneder

Tilbud

Pris

Heldagsmodul 1.611 kr.
Eftermiddagsmodul 1.362 kr.
Miniklub/SFO Omø 263 kr.

Morgenmodul, (gælder kun for børn i 4. klasse, som er i klub om eftermiddagen)

249 kr.
SFO II, Antvorskov 5. - 7. klasse 472 kr.
SFO II, Stillinge 5. - 7. klasse (takst pr. måned i 9 måneder) 332 kr.
Fritidshjem
pr. måned i 11 måneder
TilbudPris
Fritidshjem, med morgenmodul 1.078 kr.
Fritidshjem, uden morgenmodul 820 kr.
Klubber
pr. måned i 11 måneder
TilbudPris
4. klasse fritidstilbud 646 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud 263 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud i ungdomsskole 263 kr.
Fritidsklubber i landområde (takst pr. måned i 9 måneder) 252 kr.
Deltidspladser ved forældre på barselsorlov
pr. måned i 11 måneder
TilbudPris
Dagpleje indtil 30 timer pr. uge 2.415 kr.

Integreret dagtilbud indtil 3 år, indtil 30 timer pr. uge

2.842 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, indtil 30 timer pr. uge 1.353 kr.
Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider
pr. måned i 11 måneder
TilbudPris
Dagpleje - indtil 20 timer pr. uge 2.113 kr.
Dagpleje - indtil 30 timer pr. uge 2.415 kr.
Dagpleje - indtil 41,5 timer pr. uge 2.716 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 20 timer pr. uge 2.486 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 30 timer pr. uge 2.842 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge 3.196 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 20 timer pr. uge 1.184 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 30 timer pr. uge

1.353 kr.

Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge

1.522 kr.

Tilskud til privat pasning
TilbudPris
Privat pasning i og uden for eget hjem pr. måned 6.226 kr.
Driftstilskud til private institutioner
Pr. barn under 3 årPris
Driftstilskud pr. måned  9.190 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn 173 kr.
Administrationsbidrag pr. år pr. barn 183 kr.
Pr. barn over 3 årPris
Driftstilskud pr. måned 4.574 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn   173 kr.
Administrationsbidrag pr. måned pr. barn 183 kr.
Ungdomsklubber
TilbudPris
Ungdomsklubber Gratis

Søskendetilskud

Hvis du har mere end 1 barn bliver der automatisk beregnet søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads, er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.

Økonomisk fripladstilskud

Økonomisk friplads betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud - eller lader betalingen helt bortfalde.

Økonomisk friplads, beregnes ud fra husstandens samlede indkomst. Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter fripladsgrænserne.

Siden er sidst opdateret 11. juli 2022