Priser i forbindelse med taxitilladelse

Priser i 2022 for udstedelse af førerkort/dublat og påtegning af toldattest

Jf. §40 i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 kan der opkræves følgende maksimalgebyrer.

Taksterne reguleres én gang årligt på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud.

Taxitilladelser m.v.
Tilladelse, udstedelse og påtegningPris
Udstedelse af førerkort/dublat 110 kr.
Påtegning af toldattest   155 kr.
Udlevering af tilladelsesnummerplade/dublatPris
Fremstillingspris + 40 kr. - indtil videre opkræves 200 kr.
Siden er sidst opdateret 25. november 2021