Fritidstakster

Priser i 2021 for brug af stadions, idrætsanlæg, haller, leje af lokaler

 

Selvorganiseret idræt
Leje af facilitet på timebasis inkl. omklædningPris
Badmintonbane 54 kr.

BMX-bane
Institutioner
Selvorganiseret


699 kr.
1.345 kr.

Hockey-bane

215 kr.

Basketball bane 108 kr.
Tennisbane 75 kr.
Boldbane, naturgræs 135 kr.
Boldbane (Hal med bander) 323 kr.
Futsal (Hal uden bander) 269 kr.
Leje af lokaler
Lokaler (Gruppe 2)Pris
Skolelokaler/faglokaler pr. time 135 kr.
Skolekantiner, festsale, gymnastiklokaler o.l., pr. time 197 kr.
Lokaler til overnatningPris
Op til 5 lokaler eller gymnastiksal (grundbeløb), pr. døgn 1.534 kr.
Efterfølgende lokaler, pr. stk. pr. døgn 232 kr.
Eksterne og/eller kommercielle Arrangementer (Gruppe 3)Pris
Skolelokaler/faglokaler pr. time 159 kr.
Skolekantiner, festsale, gymnastiklokaler og lignende pr. time 266 kr.

Ved større arrangementer, hvor eksterne aktører ønsker at overnatte på skolerne betales 10.000 kr. i depositum til dækning af evt. skader.

Stadions og idrætsanlæg
Alle typer arrangementer* (servicepersonale)Pris
Mandag kl. 6.00 - lørdag kl. 11.00 307 kr.
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid 461 kr.
Lørdag kl. 11.00 - mandag kl. 11.00 392 kr.
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid 588 kr.
Lokale amatøridrætsarrangementer (gruppe 2) **Pris
Grundleje ved dagsarrangement 4.497 kr.
Eksterne og/eller kommercielle arrangementer (gruppe 3)Pris
Grundleje, derudover kan påregnes yderligere omkostninger afhængig af arrangementstype 15.324 kr.
Pr. solgt billet udover grundbeløb 5 kr.
Udendørs anlægPris
Leje af boldbane inkl. omklædningsrum, pr. dag 682 kr.
Leje af kunstgræsbane pr. time 485 kr.
Atletikstadion, pr. time 538 kr.

 * For alle typer arrangementer gælder det, at der betales pr. mandetime.

Ydelsen dækker standardydelser som f.eks. bordopstilling, stoleopstilling, sceneopstilling, garderobeopstilling og lignende.

Dog kræves leje fra det tidspunkt arrangøren fordrer adgang til hallen/idrætsanlægget/lokalet, og faciliteten er forladt.

Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

** Gældende når der opkræves entré af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet). 

Harboe Arena Slagelse
GrundlejePris
Dagsarrangement

18.830 kr.

½ dags leje 11.567 kr.

Derudover kan påregnes yderligere omkostninger afhængig af arrangementstype.

Billetafgift pr. solgt billet (kommercielle og eksterne arrangementer)

 

 

5 kr.

Lounge og mødelokaler i "Ny Tribune"*Pris
Lounge, stue-etagen med plads til ca. 200 personer. Grundleje dagsarrangement 13.450 kr.
½ dags leje 7.532 kr.
Kommunale institutioner, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune - brug af lounge pr. time 671 kr.

 * Inkl. lærred og projektor.

Idrætshaller
Grundleje - Eksterne og kommercielle arrangementer*Pris
Spar Nord Arena Slagelse 15.562 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen 7.952 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen 5.361 kr.
Timetakst ud over 5 timerPris
Spar Nord Arena Slagelse 803 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen 671 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen 536 kr.
BilletafgiftPris
Billetafgift pr. solgt billet indtil 1.000 stk. 5 kr.
Pr. efterfølgende billet 11 kr.
Kommunale institutioner, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune Pris
Spar Nord Arena Slagelse pr. time   671 kr.
Storebæltshallen og Vemmelevhallen pr. time 519 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen pr. time 404 kr.
Lokale idrætsarrangementer, lokale hobbyudstillinger o.lign. **/***Pris
Spar Nord Arena Slagelse, pr. time 671 kr.
Storebæltshallen Vemmelevhallen 519 kr.
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen, UV hallen og Antvorskov gymnastiksal 404 kr.

* Grundlejen er inkl. 5 timers halleje, tilsynsførende timer samt lys, vand, varme og rengøring.
Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

** Gældende når der opkræves entre af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet).
Der betales ikke grundleje.
Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.

*** Ved lokale idrætsarrangementer, hvor der er deltagere fra Slagelse Kommune, deltagelse er gratis, og der ikke opkræves entre f.eks. håndboldskoler, badmintonskoler, gymnastikskoler, ekstra træningstimer og stævner stilles hallen vederlagsfrit til rådighed og der betales således ingen grundleje.

Vær dog opmærksom på, at de til enhver tid gældende retningslinjer på Fritidsområdet skal være opfyldt for at opnå vederlagsfri faciliteter.

Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.  

Siden er sidst opdateret 25. november 2021