Priser for børnepasning

For institutioner, fritidsordninger, klubber, fripladsgrænser og søskendetilskud gældende for 2021

Takster gældende fra 1. juni til 31. december 2021

Dagpleje og daginstitutioner
TilbudPris
Dagpleje 2.688 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år, pr. måned 3.130 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, pr. måned 1.491 kr.
Døgndel, Børnegården, pr. måned

1.517 kr.

SFO

Tilbud

Pris

SFO II, Antvorskov pr. måned 425 kr.
SFO II, Stillinge (takst pr. måned i 9 måneder) 326 kr.
Miniklub/SFO Omø 237 kr.

Morgenmodul, (gælder kun for børn i 4. klasse, som er i klub om eftermiddagen) pr. måned

224 kr.
Eftermiddagsmodul, pr. måned 1.228 kr.
Heldagsmodul, pr. måned 1.452 kr.
Fritidshjem
TilbudPris
Fritidshjem, med morgenmodul, pr. måned 919 kr.
Fritidshjem, uden morgenmodul pr. måned 699 kr.
Klubber
TilbudPris
4. klasse fritidstilbud pr. måned 579 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud, pr. måned. 236 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud i ungdomsskole, pr. måned 236 kr.
Fritidsklubber i Dalmose, Flakkebjerg, Sørby og Slotsbjergby 5. + 6. klasse (takst pr. måned i 9 måneder) 246 kr.
Deltidspladser ved forældre på barselsorlov
TilbudPris
Dagpleje indtil 30 timer pr. uge, pr. måned 2.151 kr.

Integreret dagtilbud indtil 3 år, indtil 30 timer pr. uge, pr. måned

2.504 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, indtil 30 timer pr. uge, pr. måned 1.192 kr.
Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider
TilbudPris
Dagpleje - indtil 20 timer pr. uge 1.882 kr.
Dagpleje - indtil 30 timer pr. uge 2.151 kr.
Dagpleje - indtil 41,5 timer pr. uge 2.419 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 20 timer pr. uge 2.191 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 30 timer pr. uge 2.504 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge 2.817 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 20 timer pr. uge 1.043 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 30 timer pr. uge

1.192 kr.

Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge

1.341 kr.

Tilskud til privat pasning
TilbudPris
Privat pasning i og uden for eget hjem pr. måned 6.048 kr.
Driftstilskud til private institutioner
Pr. barn under 3 årPris
Driftstilskud pr. måned  8.831 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn 174 kr.
Administrationsbidrag pr. år pr. barn 185 kr.
Pr. barn over 3 årPris
Driftstilskud pr. måned 4.410 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn   174 kr.
Administrationsbidrag pr. måned pr. barn 185 kr.
Ungdomsklubber
TilbudPris
Ungdomsklubber Gratis

Gældende fra 1. januar til 31. maj 2021

Takster gældende fra 1. juni til 31. december 2021, står længere nede på denne side.

Dagpleje og daginstitutioner
TilbudPris
Dagpleje 2.688 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år, pr. måned 3.024 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, pr. måned 1.440 kr.
Døgndel, Børnegården, pr. måned

1.517 kr.

SFO

Tilbud

Pris

SFO II, Antvorskov pr. måned 425 kr.
SFO II, Stillinge (takst pr. måned i 9 måneder) 326 kr.
Miniklub/SFO Omø 237 kr.

Morgenmodul, (gælder kun for børn i 4. klasse, som er i klub om eftermiddagen) pr. måned

224 kr.
Eftermiddagsmodul, pr. måned 1.228 kr.
Heldagsmodul, pr. måned 1.452 kr.
Fritidshjem
TilbudPris
Fritidshjem, med morgenmodul, pr. måned 919 kr.
Fritidshjem, uden morgenmodul pr. måned 699 kr.
Klubber
TilbudPris
4. klasse fritidstilbud pr. måned 579 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud, pr. måned. 236 kr.
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud i ungdomsskole, pr. måned 236 kr.
Fritidsklubber i Dalmose, Flakkebjerg, Sørby og Slotsbjergby 5. + 6. klasse (takst pr. måned i 9 måneder) 246 kr.
Deltidspladser ved forældre på barselsorlov
TilbudPris
Dagpleje indtil 30 timer pr. uge, pr. måned 2.151 kr.

Integreret dagtilbud indtil 3 år, indtil 30 timer pr. uge, pr. måned

2.419 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, indtil 30 timer pr. uge, pr. måned 1.152 kr.
Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider
TilbudPris
Dagpleje - indtil 20 timer pr. uge 1.882 kr.
Dagpleje - indtil 30 timer pr. uge 2.151 kr.
Dagpleje - indtil 41,5 timer pr. uge 2.419 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 20 timer pr. uge 2.116 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 30 timer pr. uge 2.419 kr.
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge 2.721 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 20 timer pr. uge 1.008 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 30 timer pr. uge

1.152 kr.

Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge

1.296 kr.

Tilskud til privat pasning
TilbudPris
Privat pasning i og uden for eget hjem pr. måned 6.048 kr.
Driftstilskud til private institutioner
Pr. barn under 3 årPris
Driftstilskud pr. måned  8.831 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn 174 kr.
Administrationsbidrag pr. år pr. barn 185 kr.
Pr. barn over 3 årPris
Driftstilskud pr. måned 4.410 kr.
Bygningstilskud pr. måned pr. barn   174 kr.
Administrationsbidrag pr. måned pr. barn 185 kr.
Ungdomsklubber
TilbudPris
Ungdomsklubber Gratis

Søskendetilskud

Hvis du har mere end 1 barn bliver der automatisk beregnet søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads, er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.

Økonomisk fripladstilskud

Økonomisk friplads betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud - eller lader betalingen helt bortfalde.

Økonomisk friplads, beregnes ud fra husstandens samlede indkomst. Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter fripladsgrænserne.

Siden er sidst opdateret 3. december 2021