Takster for affald og genbrug - Erhverv

Priser i 2022 for affaldsbeholdere, renovationsafgifter og erhvervsaffaldsgebyrer.

Beholdere madaffald
140 l beholderInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 3) 916,25 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 616,25 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 457,50 kr.
240 l beholderInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 1) 1.570,00 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.057,50 kr.
370 l beholderInkl. moms
2 gange om ugen, pr. år (se note 3) 4.842,50 kr.
Hver uge, pr. år (se note 3) 2.421,25 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.222,50 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 1.211,25 kr.
Beholdere restaffald
125 l sækInkl. moms
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 671,25 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 498,75 kr.
140 l beholderInkl. moms
2 gange om ugen, pr. år (se note 3) 1.832,50 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 671,25 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 498,75 kr.
190 l beholderInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 3) 1.352,50 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 910,00 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 676,25 kr.
240 l beholderInkl. moms
Hver uge, pr. år 1.708,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.150,00 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1)   853,75 kr.
370 l beholderInkl. moms
Hver uge, pr. år (se note 3) 2.633,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.772,50 kr.
660 l beholderInkl. moms
2 gange om ugen, pr. år (se note 2 og 3)  9.397,50 kr.
Hver uge, pr. år (se note 2 og 3) 4.698,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1 og 2) 2.372,50 kr.
770 l beholderInkl. moms
3 gange om ugen, pr. år (se note 3) 16.443,75 kr.
2 gange om ugen, pr. år (se note 3) 10.962,50 kr.
Hver uge, pr. år (se note 3) 5.481,25 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 2.767,50 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 2.741,25 kr.
MaxiInkl. moms
6 m3, hver uge, pr. år 36.307,50 kr.
6 m3, hver 2 uge, pr. år 18.153,75 kr.
10 m3, hver uge, pr. år 60.512,50 kr.
12 m3, 2 gange om ugen, pr. år 145.230,00 kr.
12 m3, hver uge, pr. år 72.615,00 kr.
16 m3, 2 gange om ugen, pr. år 193.640,00 kr.
Nedgravet beholder restaffald
Pr. m3Inkl. moms
Hver uge, pr. år 5.338,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år 2.670,00 kr.
Hver 2. uge, pr. år - 5 m3 13.348,75 kr.

Note 1: Uge tømning i 4 måneder fra medio maj - medio september.

Note 2: 660 l. beholder kun ved dispensation.

Note 3: Tømning hver uge eller flere gange pr. uge kun ved dispensation.

Manglende delgebyrer beregnes efter samme princip som de godkendte gebyrer. Ved andre størrelse nedgravet beholdere beregnes opkrævning ud fra konkret nedgravet størrelse beholder og med udgangspunkt i godkendte gebyrer pr. m3.

Ved andre størrelse maxicontainer beregnes opkrævning ud fra konkret opstillet container og med udgangspunkt i godkendte gebyrer pr. m3. 

Erhvervsaffaldsgebyrer
GenbrugspladserInkl. moms
Betaling pr. besøg  221,25 kr.  
Farligt affald, pr. kg.Inkl. moms
Maling, farver, klæbestoffer m.v.  10,00 kr.  
Farligt affald fra biler  10,63 kr.  
Bremsevæsker  15,00 kr.
Oliefiltre 8,75 kr.
Opløsningsmidler m.v. 18,75 kr.  
Pesticider/gift 25,00 kr.  
Spraydåser og trykbeholdere 18,75 kr.  
Syrer/baser 18,75 kr.  
Skarpe/spidse genstande (sygehusaffald) 43,75 kr.  
Lægemiddel, medicinrester 21,25 kr.  
Spildolie, hydraulikolie m.v. 1,25 kr.  
Byggeaffald med PCB og bly 18,75 kr.  
Andet farligt affald, herunder ukendt affald 43,75 kr.  
Tømt emballage 37,50 kr.  
Explosiver (herunder Airbag og selestrammere) Pris pr. stk. 125,00 kr.  
Reaktive stoffer. Brintoverilte og hærder 112,50 kr.

 

Udskillere
Olie- og benzinudskillere - ordning for OBUInkl. moms
Første udskiller på én adresse 906,25 kr.
Følgende udskillere på samme adresse 637,50 kr.
Udskillere over 8 m3 pr. time 1.312,50 kr.
Tømning uden for planlagt ruteInkl. moms
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute 943,50 kr.
Tillæg for tømning uden for tidsrummetInkl. moms
Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00 Fredag kl. 8.00-12.00 eller på fast tidspunkt 2.843,75 kr.
Afhentning pr. time 1.312,50 kr.
Forgæves tømning 506,25 kr.
Tillæg for sand/slamInkl. moms
300-600 liter sand/slam i udskiller 743,75 kr.
Mere end 600 liter sand/slam i udskiller 1.243,75 kr.
SandfangInkl. moms
Op til 1 m3 755,00 kr.
Fra 1 m3 op til 2 m3 1.018,75 kr.
Fra 2 m3 op til 3 m3 1.375,00 kr.
Fra 3 m3 op til 4 m3 1.750,00 kr.
Fra 4 m3 op til 5 m3 1.993,75 kr.
Over 5 m3 afregnes på timebasis  
Afhentning pr. time 1.312,50 kr.
Forgæves tømning 506,25 kr.
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg, pr. ton 1.156,25 kr.
RykkergebyrMomsfrit
ALFA og AffaldPlus pr. gang 100 kr.
Siden er sidst opdateret 6. december 2021