Takster for affald og genbrug - Private

Priser i 2022 for affaldsbeholdere, renovationsafgifter og nedgravede beholdere.

Renovation
Renovationsafgifter
Basissæt (beholdere + grundgebyr) normal husstand, pr. år 3.525,00 kr.
Sæson (beholdere + grundgebyr) sommerhus, pr. år 2.278,75 kr.
Inkl. i renovationsafgifterne
Grundgebyr
Helårsboliger (villa, række- og stuehus), pr. boligenhed 2.375,00 kr.
Helårsboliger (etage), pr. boligenhed 1.852,50 kr.
Sommerhuse, pr. boligenhed 1.425,00 kr.
Kolonihaver, pr. boligenhed 1.425,00 kr.
Skraldesug, pr. boligenhed 1.852,50 kr.
Nedgravet løsning, pr. boligenhed 1.852,50 kr.
Beholdere madaffald
125 l sæk mad
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 616,25 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 457,50 kr.
140 l beholder mad
Hver uge, pr. år (se note 3) 916,25 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 616,25 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 457,50 kr.
240 l beholder mad
Hver uge, pr. år (se note 3) 1.570,00 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 3) 1.057,50 kr.
370 l beholder mad
Hver uge, pr. år (se note 3) 2.421,25 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1 1.222,50 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 1.211,25 kr.
Nedgravet beholder
Pr. m3 nedgravet til mad
Hver uge, pr. år 4.908,75 kr.
Hver 14. dag, pr. år 2.453,75 kr.
0,50 m3 nedgravet til mad
Hver 14. dag, pr. år 1.227,50 kr.
0,75 m3 nedgravet til mad
Hver uge, pr. år 3.681,25 kr.
Hver 14. dag, pr. år 1.840,00 kr.
1,3 m3 nedgravet til mad
Hver 14. dag, pr. år 3.190,00 kr.
2 m3 nedgravet til mad
Hver 14. dag, pr. år 4.909,75 kr.
3 m3 nedgravet til mad
Hver uge, pr. år 14.725,00 kr.
Hver 14. dag, pr. år 7.362,50kr.
Beholdere restaffald
125 l sæk restaffald
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 671,25 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 498,75 kr.
140 l beholder restaffald 
Hver uge. pr. år (se note 3)    996,25 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 671,25 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 498,75 kr.
190 l beholder restaffald
Hver uge, pr. år (se note 3) 1.352,50 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1)  910,00 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 676,25 kr.
240 l beholder restaffald
Hver uge, pr. år (se note 3) 1.708,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.150,00 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 853,75 kr.
240 l beholder 2-delt rest-/madaffald
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.150,00 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 853,75 kr.
Hver uge, pr. år 1.708,75 kr.
370 l beholder 2-delt rest-/madaffald
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.772,50 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 1.317,50 kr.
Hver uge, pr. år 2.633,75 kr.
370 l beholder restaffald
Hver uge, pr. år (se note 3) 2.633,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.772,50 kr.
Sæsontømning 1.317,50 kr.
660 l beholder restaffald
2 gange om ugen, pr. år (se note 2 og 3)  9.397,50 kr.
Hver uge, pr. år (se note  2 og 3) 4.698,75 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1, 2 og 3) 2.372,50 kr.
770 l beholder restaffald
3 gange om ugen, pr. år (se note 3) 16.443,75 kr.
Hver uge, pr. år (se note 3) 5.481,25 kr.
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 2.767,50 kr.
Sæsontømning, pr. år (se note 1) 2.741,25 kr.
Nedgravet beholder
Pr. 0,8 nedgravet til restaffald
Hver 14. dag, pr. år 2.136,25 kr
Pr. m3 nedgravet til restaffald
Hver uge, pr. år 5.338,75 kr.
Hver 14. dag, pr. år 2.670,00 kr.
3 m3 nedgravet til restaffald
Hver uge, pr. år 16.017,50 kr.
Hver 14. dag, pr. år 8.008,75 kr.
5 m3 nedgravet til restaffald
Hver uge, pr. år 26.696,25 kr.
Hver 14. dag, pr. år 13.348,75 kr.
400 l minicontainer madaffald
Hver 2. uge, pr. år (se note 1) 1.321,25 kr.
Hver uge, pr. år 2.617,50 kr.

Note 1: Uge tømning i 4 måneder fra medio maj - medio september.

Note 2: 660 l. beholder kun ved dispensation.

Note 3: Tømning hver uge eller flere gange pr. uge kun ved dispensation.

Manglende delgebyrer beregnes efter samme princip som de godkendte gebyrer.
Ved andre størrelse nedgravet beholdere beregnes opkrævning ud fra konkret nedgravet størrelse beholder og med udgangspunkt i godkendte gebyrer pr. m3.

Ved andre størrelse maxicontainer beregnes opkrævning ud fra konkret opstillet container og med udgangspunkt i godkendte gebyrer pr. m3. 

Andet
Diverse
Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering pr. påbegyndt time 562,50 kr.
Køb af sækkemærke inkl. sæk 45,00 kr.
Køb af køkkenspand til bioaffald (10 l.) 50,00 kr.
Ekstra tømning (pr. beholder m. 2 hjul) 571,25 kr.
Ekstra tømning (pr. beholder m. 3 eller 4 hjul) 708,75 kr.
Ekstra tømning (pr. nedgravet beholder) 1.327,50 kr.
Ekstra tømning (pr. VIP, maxi) 2.717,50 kr.
Ombytning/levering/hjemtagning af beholder m. 2 eller 3 hjul 388,75 kr.
Ombytning/levering/hjemtagning af beholder m. 4 hjul 475,00 kr.
Pris for lås inkl. montering 538,75 kr.

Fordeling af renovationsgebyr og grundgebyr for 2022 gældende for normalhusstande og for sommerhuse.

Siden er sidst opdateret 31. januar 2022