Digeprojekt Omø

Slagelse Kommune har arbejdet sammen med Omø Digegruppe om at lave en højvandsbeskyttelse af Kirkehavn, Omø

Projektet er afsluttet

Her på siden kan du få overblik over økonomien og se diget på kortene.

Projektets start

Projektet startede i 2007 men faldt igen i 2008 på et borgermøde, da der ikke var økonomi til at gennemføre det. I julen 2010 bevilgede staten ca. fem mio. kr. i tilskud til diget, hvilket satte gang i arbejdet igen.

Siden har projektet været i gang og gennem flere tilpasninger og forhandlinger. I arbejdsgruppen deltager også rådgiver M. S. Rosbæk og Kystdirektoratet.

Teknisk beskrivelse

Diget er opdelt i flere typer og forløb. Den kote, der afgør, om man som berørt lodsejer skal betale til arbejdet, er kote 2,25 meter.

Kote er en højdeafstand i meter. Kote 2,25 betyder, at punktet ligger 2,25 m over havoverfladen.

  • Det vestre dige Første del er et 185 meter stenkastningsbeskyttet dige bag stranden vest for Kirkehavn. Kote 2,68.
     
  • Højvandsmuren, havnedige Anden del er en 155 m højvandsmur af træ rundt om havnen frem til restaurantens indgang. Her etableres et bump på den del af Omø Havnevej, der ligger syd for opmarchbåsene til færgen. Kote 2,40.
     
  • Jorddiget Tredje del er et jorddige fra bumpets østlige side henover areal syd for lystbådehavn og videre til bakkerne ved Skovbrøndvej - i alt 312 m. Koter 2,40, 2,50 og 2,52.
     
  • Stranddiget Fjerde del er et 500 m dige af sand på stranden sydøst for Omø Sø. Kote 2,13.

Tegninger

Økonomi

Siden er sidst opdateret 6. april 2017