Klimakommuneaftale

I 2009 underskrev Slagelse Kommune klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening

Projektet er afsluttet

Klima- og energimål for kommunen som virksomhed:

I årene fra 2009 til 2015 var Slagelse Kommune en del af Danmarks Naturfredningsforeningens aftale for såkaldte klimakommuner. Aftalen forpligtede kommunen til at reducere CO2 udledningen fra egen drift med 2% årligt.

Slagelse Kommune har altid arbejdet med energirenovering af egne bygninger. I årene 2009-2015 blev arbejdet med renovering øget væsentligt; også fordi EU projektet REEZE betød, at der blev tilført ekstra ressourcer.

Samlet set har det betydet, at kommunens elforbruget siden 2010 er faldet med 15%, varmeforbrug med 11%, vandforbruget med 19% og CO2-udledningen med ca. 13%.

Siden er sidst opdateret 30. september 2020